Kjøpe ferdighus

Dette er viktig når du skal kjøpe ferdighus

Går du med planer om å bygge ferdighus? Her er rådene for et mest mulig problemfritt kjøp.

KJØP AV FERDIGHUS: Et helt avgjørende grunnlag for å gjennomføre et godt ferdighusprosjekt er en tydelig kontrakt som blant annet spesifiserer leveransens omfang, pris og start- og sluttdato
KJØP AV FERDIGHUS: Et helt avgjørende grunnlag for å gjennomføre et godt ferdighusprosjekt er en tydelig kontrakt som blant annet spesifiserer leveransens omfang, pris og start- og sluttdato Foto: Foto: Klepp-Hus/Norbohus
Publisert Oppdatert

Ferdighuset er utskjelt, blant annet for sin mangel på arkitektoniske kvaliteter.

De siste årene har det imidlertid kommet stadig flere modeller på markedet som viser noe annet. Noen av dem har til og med vunnet arkitekturpriser.

Den som velger ferdighus i dag kan derfor finne seg en bolig med både eksteriør- og interiørmessige kvaliteter. Sørger man i tillegg for å gjennomføre en god prosjektering, ligger det meste til rette for et lykkelig boligkjøp.

Prosjektbeskrivelse og dialog

Hele prosjektet bør starte med at man går igjennom sitt behov og at man setter opp en tydelig beskrivelse av hva man ønsker.

- Dess mer detaljert en slik analyse er, jo bedre vil utgangspunktet for prosjektet være, sier prosjektdirektør hos SINTEF Byggforsk, Tore Kvande, til klikk.no.

- Det er også viktig å etablere en god dialog med leverandøren helt fra starten.

God kontrakt avgjørende

Politisk rådgiver Aleksander Myrvold hos Forbrukerrådet understreker Kvandes poeng med viktigheten av å avklare hva som følger med eller ikke.

- Mange av de klagene vi får handler om pris og omfang, forteller han til klikk.no.

- Derfor er det avgjørende at kontrakten er helt spesifikk på hva som er omfattet av den avtalte prisen og hva som ikke følger med. Men ofte kommer leverandøren med en ferdig utfylt kontrakt, og da er det særlig viktig å være på vakt. Norsk Standard har utarbeidet standardkontrakter som kan anvendes ved oppføring av kataloghus. Det kan være fornuftig å skaffe seg en slik som en referanse når man skal gå igjennom leverandørens kontrakt.

Myrvold understreker at man heller ikke må være redd for å spørre dersom det er uklarheter i kontrakten.

Start og ferdigstillelse

Det er to viktige tidspunkter som må være med i kontrakten, og de må være entydig beskrevet.

- Det er avgjørende at starttidspunktet og ferdigstillelsesdatoen er med. Vi har høyesterettsdommer som viser at dersom ferdigstillelse ikke er tydelig spesifisert, mister huskjøperen rett til å kreve erstatning.

Dagbøter og garanti

Den sanksjonsmuligheten man som kjøper har dersom prosjektet blir forsinket er å kreve dagbøter. Det følger av den såkalte Bustadsoppføringslova, paragraf 18.

Det krever imidlertid at ferdigstillelsen er tydelig tidfestet.

Det følger også av Bustadoppføringslova, paragraf 12, at entreprenøren skal stille garanti for oppfylling av kontrakten.

Forskudd

Lover som gjelder ved ferdighuskjøp

Dersom man kjøper huset som byggesett og setter det opp selv: Kjøpsloven

Dersom man kjøper huset av en leverandør som skal sette det opp: Bustadsoppføringslova

Dersom man kjøper et nøkkelferdig hus: Avhendingslova

Innbetaling av depositum og forskudd er ikke uvanlig når det gjelder så store prosjekter som et hus. Forbrukerrådets generelle policy er imidlertid at man skal unngå forskuddsinnbetalinger der det er mulig.

- Det man i hvert fall bør være tydelig på er at eventuelle renter av forskuddet tilfaller kjøperen, fremhever Myrvold.

- Dersom det er en leveranse på fire millioner vil jo rentene av et ti prosents forskudd på 400 000 fort bli noen kroner.

Sjekk referansene

Som en del av forarbeidet, er det viktig å sjekke referansene til de leverandørene man har sett seg ut.

- I denne prosessen bør man også reise rundt å se på tilsvarende hus leverandøren har satt opp, slik at man får et inntrykk av hvordan huset tar seg ut i virkeligheten.

Terrengtilpasning

Ett av momentene Kvande mener man bør være oppmerksom på ved valg av modell, er hvordan huset er tilpasset topografien på tomten. For ofte er boligen beregnet på flate tomter.

- Terrengtilpasning er noe de fleste leverandørene kan bli bedre på, og i mange tilfeller kan tilpasning til tomten bli en utfordring. Man bør blant annet tenke klima, solforhold og tilgjengelighet når huset skal plasseres.

Kvaliteten

Det vil naturligvis være helt avgjørende at man får et hus av god kvalitet, og som ikke svikter når norske værguder ypper seg.

Kvande mener at norske kataloghus generelt er godt gjennomarbeidet.

- Derfor vil man gjennomgående få et godt hus. Det man eventuelt bør sjekke er om den aktuelle leverandøren har en teknisk godkjennelse på byggesystemet sitt.

Han mener også at dess kortere listen over spesifikasjoner er, jo flere kan fallgruvene være.

- Slik jeg har erfart det, kommer det flest klager på avslutningsarbeidene.

Rådgivning

Hovedsakelig gjør en ferdighuskjøper sitt valg ut ifra en katalog og velger et hus som passer økonomien og behovene.

Det kan imidlertid synes som om det er grunn for leverandørene til å rådgi mer i forhold til estetikk, funksjonalitet og hva huskjøperen trenger. Generelt mener jeg at ferdighusprodusentene kan bli flinkere til å veilede, sier Kvande.

Han trekker frem at det er viktig at leverandøren er tydelig på hva som følger med leveransen og hva som ikke inngår.

- Leverandørene har forskjellige leveranser, alt fra nøkkelferdige hus man kan flytte rett inn i til råbygg som krever mye innsats av huseierne.

Les også:

Ferdighus tegnet av kjente arkitekter

Ferdighus for skrå tomter

På jakt etter nye interiørideer? Du finner dem i Bonytts inspirasjonsguide

Denne regelen irriterer flest småbarnsforeldre

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning