Støtte til peisovner

Det gjelder å bo i den riktige kommunen

Ingenting å hente fra staten om du vil bytte ut din gamle, forurensende ovn.

RENTBRENNENDE ILDSTED: Har du planer om å skaffe deg et rentbrennende ildsted og lurer på om det gis tilskudd? Da gjelder det å bo i den riktige kommunen.
RENTBRENNENDE ILDSTED: Har du planer om å skaffe deg et rentbrennende ildsted og lurer på om det gis tilskudd? Da gjelder det å bo i den riktige kommunen. Foto: FOTO: Jøtul
Publisert Oppdatert

Har du planer om å skifte ut din gamle peisovn, enten fordi du har lyst på en med tydelige designkvaliteter eller kanskje fordi du har en klar ambisjon om å redusere dine klimautslipp. Kan hende det handler om begge deler. Uansett står du foran et valg med flere faktorer, som kan bli lettere om du får støtte til å installere den nye ovnen.

Utfordringen din er at det ikke er så mye støtte å få, og hos statens egen pådriver for energiomlegging gis det ingen støtte til ved- eller peisovner.

- Vedovner gir vi ingen støtte til, fordi vi vurderer dette markedet til å være velfungerende. Tidligere ga vi støtte til installering av pelletsovner, men det tok vi ut av tilskuddsordningene for noen år siden, fordi vi etter flere år med støtte ikke registrerte noen økt etterspørsel etter den type ovner, forteller kommunikasjonsrådgiver hos Enova, Evy Aspheim, til klikk.no.

Det eneste Enova kan gi støtte til hvor ildsteder inngår, er vedovner og pelletsovner med vannkappe (som varmer opp vann til varmeanlegg og tappevann), og dersom disse inngår i et prosjekt med overgang fra fyring med fossil olje i oljekjel.

Enkelte kommuner gir støtte

Klikk.no har kontaktet de større byene kysten rundt, og av dem er det bare Oslo som har støtte.

Men det betyr ikke at det ikke finnes støttemuligheter. Ifølge en oversikt fra Enova gir følgende kommuner støtte til utskifting av ildsteder: Oslo, Ål, Hemsedal, Elverum, Flå og Løten.

I disse kan du få støtte på noen tusenlapper til installering av en rentbrennende vedovn eller oppgradering av det ildstedet du allerede har.

I tillegg har flere kommuner hatt støtte, men har avviklet den, blant annet som følge av anstrengt kommuneøkonomi.

Satt av fond til tilskudd

For noen år siden gikk flere hallingdals- og valdreskommuner sammen om en klima og energiplan som blant annet skulle redusere klimautslippene i de to dalførene.

- I forbindelse med planen etablerte vi et fond som skulle gi støtte til installering av blant annet rentbrennende vedovner, forteller ordfører i Flå kommune, Tor Egil Buøen, til klikk.no.

- Vi vil dele ut tilskudd så lenge fondet eksisterer, men det er ikke så mange som benytter seg tilbudet.

Et tilsvarende fond er også noe som finnes i Ål og Hemsedal.

- Ønsker mer satsning

Ifølge Norsk Bioenergiforening (NoBio), som er en interesseorganisasjon for norsk bioenerginæring, burde det vært flere støtteordninger for de som ønsker å ta i bruk vedfyring..

- Vi mener det burde gis støtet fra det offentlige til instillasjon av vedfyrte ildsteder. Ikke nødvendigvis fordi det koster så mye å kjøpe en vedovn, men fordi det kunne være et insitament til å installere andre energikilder enn bare elektrisitet, sier energipolitisk rådgiver i NoBio, Hege Holte Nielsen til klikk.no.

- Det vil også være positivt rent klimamessig, fordi vi vet at rentbrennende vedovner slipper ut langt mindre svevestøv, såkalt NOx, enn eldre ovner.

Holte Nielsen legger til at et større antall vedovner i norske boliger vil kunne innebære en lavere belastning på strømnettet på særlig kalde dager.

Vedovner som beredskap

Også hos bransjeorganisasjonen Norsk varme, som jobber for å stimulere folk til å bytte fra gammel til ny ovn, skulle man gjerne sett mer satsning fra myndighetens side.

- Vi mener myndighetene i større grad burde stimulere til omstilling til mer rentbrennende ildsteder sier styreleder Merethe Halvorsrød til klikk.no.

Hun forteller at nye vedovner reduserer svevestøvutslipp med inntil 90% i forhold til gamle ovner.

- I tillegg utnytter nye ovner veden langt bedre enn gamle ovner, og det betyr igjen at de gir langt mer energi, opp mot dobbelt så mye.

Halvorsrød legger til at i tider med ekstremvær og hyppige strømavbrudd er vedovnen viktig som beredskap dersom strømmen skulle gå.

- Vedfyring er også en avgjørende tilleggskilde til oppvarming når strømnettet belastes på det meste. På de aller kaldeste dagene ville strømnettet brudt sammen dersom vi ikke hadde supplert med vedfyring.

Ifølge Norsk Varme finnes det inntil 2 millioner gamle ovner i Norge.

Les også:

Tenn på fra toppen

Hva kan du om ved og vedfyring?

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Oslo kommune

Oslo gir støtte til utskifting av vedovn og installering av kakkelovn.

Oslo kommune har mange støtteordninger til ENØK-tiltak, alt fra isolering, via solvarme til fjerning av gammel oljefyr.

Når det gjelder ildsteder gir de støtte til utskifting av vedovn og installering av kakkelovn.

Utskifting av vedovn

Bor man innenfor den såkalte Ring 3, kan man hente ut 3000 kroner i støtte. Utenfor Ring 3 vanker det 1500 kroner i støtte dersom man fjerner den gamle, forurensende vedovnen og erstatter den med en ny, rentbrennende.

Støtten gis også til montering av peisinnsats eller etterbrenner.

Installering av kakkelovn

Oslo er den eneste av kommunene som gir støtte til installering av kakkelovn. Har man lyst til å få et monument av et ildsted i stuen, bidrar kommunen med 5000 kroner til kjøp.

Ål kommune

Ål kommune gir støtte til både pellets- og vedovn.

Ål kommune har etablert et energitiltaksfond som gir støtte til tiltak som reduserer bruken av elektrisk energi, og paradoksalt nok kommer innbetalingen til fondet fra Ål Kraftverk KF.

Det gis støtte til inntil 20 prosent av investeringen, med følgende maksimumssatser:

Vedovn: kr. 3500,-

Pelletsovn: kr. 6000,-

Pelletsovn med vannvarming: kr. 9000,-

Flå kommune

Flå kommune gir støtte til både pellets- og rentbrennende vedovner.

Flå kommune har også etablert et tilsvarende fond som Ål, kalt Energi- og klimatiltaksfond. Gjennom dette kan innbyggere få støtte til 20 prosent av investeringen, begrenset opp til følgende beløp:

Rentbrennende ovn/peis: kr. 3.000,-

Pelletsovn: kr. 3.000,-

Tilskudd gis etterskuddsvis etter at investering er foretatt.

Hemsedal kommune

Gir støtte på inntil 4000 kroner for rentbrennende vedovn.

Hemsedal kommune har etablert sitt fond for å bidra til å redusere forbruket av elektrisk energi og øke bruken av lokale og fornybare energikilder.

Det gis mulighet til å søke om tilskudd på inntil 25 prosent av investeringsbeløpet, begrenset oppad til følgende beløp:

Rentbrennende vedovn: kr 4000,-

Elverum kommune

Støtte med inntil kr. 3000,-.

Elverum kommune har satt av et fond som skal bidra til energiøkonomisering og omlegging til mer miljøvennlig energibruk og redusert utslipp av klimagasser fra blant annet boliger.

Fra fondet gis det støtte til oppgradering av gammelt ildsted til rentbrennende ildsted. Tilskuddet gis med inntil kr. 3000,-. per husstand.

Løten kommune

3000 kroner i tillskudd for inntil to ildsteder.

Løten kommune gir tilskudd til utskifting av gamle vedovner med kr. 3000,- per ildsted, og inntil 2 per husstand.

Det kan enten søkes på forskudd eller innen 3 måneder fra vedovnen er kjøpt inn.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning