Boliglån

Denne aldersgruppen har best rente

Sjekk hva bankene krever for at du skal få deres beste betingelser.

BESTE LÅNEBETINGELSER: Flere banker gir sine beste betingelser til blant annet høytlønnede, men hos Skandiabanken og Sparebank 1 SMN er det betalingsevne og sikkerhet som avgjør.
BESTE LÅNEBETINGELSER: Flere banker gir sine beste betingelser til blant annet høytlønnede, men hos Skandiabanken og Sparebank 1 SMN er det betalingsevne og sikkerhet som avgjør.
Publisert Oppdatert

På jakt etter boliglån og usikker på hvordan du skal få de beste betingelsene?

Vel, det er ikke sikkert du når opp til toppbetingelsene uansett hvor mye du prøver. Rett og slett fordi du ikke tjener nok eller har nok penger på konto.

Behandler alle kunder likt

Men én bank er tilnærmet uinteressert i hvor mye du tjener, så lenge du kan betale lånet ditt. Og de bryr seg heller ikke om du prøver å forhandle deg frem til de beste betingelsene.

Det hjelper bare ikke. Det eneste som avgjør er om du kan betale avdragene din og hvor mye sikkerhet du kan stille bak lånet.

- Hos oss er alle kunder like gode, skriver kommunikasjonssjef i Skandiabanken, Leif-Kjartan Bjørsvik, i en epost til Klikk.no, og utdyper: 

- Det betyr at våre priser, som er åpne og tilgjengelige for alle via nettsidene, gjelder for alle. Det er heller ikke mulig å diskutere seg fram til bedre priser hos oss. Alle blir behandlet likt.

Vanlige folk er best

Hos Sparebanken 1 SMN har de også en ganske flat prisstruktur. De jakter ikke bevisst på kunder med høy inntekt.

- Flere banker er spesielt interessert i høyinntektskunder, men slik er det ikke hos oss, sier privatøkonom i banken, Endre Jo Reite, til Klikk.no.

- Vi ser på vanlige folk som de beste lånetagerne. De går sjelden på en smell, sier Reite.

I Klikk.nos undersøkelse er Nordea og DnB de eneste bankene som eksplisitt stiller minimumskrav til inntekt og formue for å gi de beste betingelsene.

Best rente til kidza og akademikerne

I tillegg gir flere av bankene sine beste betingelser til lånetagere under 34 år.

- Kunder under 34 år har beste rente fordi det er en kunde som vi kan følge i mange år, skriver kommunikasjonssjef i Nordea, Unni Strømstad, i en epost til Klikk.no.

Tre av bankene har spesielle betingelser for kunder som er medlemmer i arbeidstakerorganisasjoner. Danske Bank har en avtale de kaller Akademikeravtalen, Sparebank 1 har avtale med LO-medlemmer, mens Gjensidige gir medlemmer av YS, Tekna eller NITO 0,1 prosentpoeng lavere rente.

Dårlig betjeningsevne, høyere rente

Dynamikken i finansmarkedet er altså gjennomgående slik at de beste betingelsene gis til dem med best betjeningsevne, og i noen tilfeller også høyest lønn.

Kunne man tenke seg en omvendt modell, ut i fra tanken om at det ville være lettere for en med dårlig økonomi å betjene et boliglån dess bedre betingelsene er?

- Den eneste muligheten, tror jeg, for å oppnå en slik modell, ville være gjennom politiske beslutninger, sier redaktør og daglig leder Elisabeth Realfsen i Finansportalen til Klikk.no og utdyper at bankene priser sine lånebetingelser blant annet ut i fra en risikovurdering.

- Og det er rett og slett mer risiko forbundet ved å låne ut til de som har dårlig inntekt og betjeningsevne. Det er slik de økonomiske lovene er.

Hun forteller at både risiko- og lønnsomhetsvurderinger og offentlige pålegg legger føringer i finansmarkedet, som blant annet fører til at lån gis ut i fra individuelle vurderinger.

- I en slik situasjon er de kollektive avtalene som finnes interessante. De representerer en motkraft mot individfokuset. Så dersom man er medlem i en arbeidstagerforening eller lignende, bør man sjekke hvilke lånebetingelser man kan få.

Banken må forklare seg

Reite forklarer at dersom en bank ville velge å gi gode betingelser til en med dårlig betalingsevne, ville banken måtte forklare seg overfor sin lånegiver.

- En slik omvendt modell vil ligge utenfor en banks forvaltningspraksis, men samtidig ser man at bankene forsøker å finne gode løsninger for de som faller utenfor normene.

Han legger til at det kan være like store utfordringer for de som har høy inntekt og stort lån.

- I en situasjon hvor det blir en markant og brå endring i betjeningsevnen, kan det bety en tung omstilling for vedkommende, forklarer Reite.

- Bruk de digitale verktøyene

I dagens marked med meget lav rente, kan det være lengre mellom de spesielt gode betingelsene. Men de finnes, og verktøyene for å finne dem er lett tilgjengelig.

- Mitt råd er å bruke de digitale verktøyene som finnes, og når det gjelder Finansportalen er bankene pålagt å registrere sine lånebetingelser der, forteller Realfsen.

- Mange kan vise til at de har fått bedre betingelser ved å bruke de digitale verktøyene, og for eksempel stille sin egen bank spørsmålet om de kan måle seg med de beste betingelsene. Kan de ikke det, får man vurdere om man bør bytte bank.

BN Bank

I BNBank er det boliglånets sikkerhet og kundens betjeningsevne som bestemmer prisen.

For å få beste pris betyr det i praksis et lånebeløp over to millioner kroner, som er innenfor 75 % av verditakst (maksimalt 60% for boligkreditter), og at kundens samlede kredittverdighet er god.

«Vi vil til livs trenden der enkelte kundegrupper i realiteten subsidierer lavere rente for andre. Våre kunder skal vite at de har en bank som ikke kommer med lokketilbud kun forbeholdt utvalgte kundegrupper», skriver direktør for Personmarked og kommunikasjon, Eli Ystad, i en epost til Klikk.no.

BNBank's laveste rente er for tiden 2,85 prosent nominell og 2,91 prosent effektiv.

Danske Bank

Akademikeravtalen gir fordel.

De tilbyr sin beste rente, 2,8 prosent nominelt, til medlemmene av den såkalte Akademikeravtalen.

Andre kunder får en nominell rente på 3,15 prosent.

«Vi ser selvsagt på både sikkerhet, betalingsevne i form av inntekt, betalingsvilje og det totalt kundeforholdet når vi møter alle våre kunder en-til-en», utdyper kommunikasjonsdirektør, Stian Arnesen, i en epost til Klikk.no.

DnB

Favoriserer kunder som tjener over en million i året.

DnB gir sin beste rente til de som er en del av deres kundeprogram SAGA, samt til unge lånetagere under 34 år.

Kravet for å kunne få SAGA-programmet er en minimumsinntekt på én million eller en plasserbar formue på to millioner.

I en epost til Klikk.no skriver kommunikasjonsrådgiver Marit Elisabeth Giske at betingelsene generelt blir satt ut fra hensyn til sikkerhet, betjeningsevne og risiko samt størrelsen på lånet, og om kunden har kundeprogram eller ikke og hvilket kundeprogram.

«I tillegg gjør vi også individuelle vurderinger, og ofte vil de endelige prisene avvike fra prislisten fordi ulike personer har forskjellig sikkerhet, inntekt og betalingsevne. Andre forhold kan også spille inn, for eksempel hvor man bor og hva slags type bolig man skal kjøpe», legger hun til.

DNBs beste rente er for tiden 2,9 prosent nominell og 3 prosent effektiv.

Gjensidige Bank

Medlemmer av YS, Tekna og NITO får bedre rente.

For å få bankens beste rente, kan ikke belåningsgraden være mer enn 50 prosent av boligens verdi ved vanlig boliglån.

For førstehjemslån er belåningsgraden for beste rente satt til 85 prosent. Det forutsettes videre at man oppretter kundeforhold med banken.

Utover dette gir banken ytterligere 0,1 prosent lavere rente til medlemmer av YS, Tekna eller NITO.

Deres laveste rente, 2,7 prosent, gis til medlemmer av disse organisasjonene. Effektiv rente er tilsvarende 2,79 prosent.

Nordea

Høyere lån har bedre rente.

Nordea gir sine beste betingelser til sine Premium-kunder, og kunder under 34 år.

For å bli medlem av dette kundeprogrammet må man ha en minimumsinntekt på 800.000 (1.200.000 for husstanden) eller en plasserbar formue på minimum 500.000 kroner.

Kunder med lavere inntekt kan få toppbetingelser dersom de kan vise til at de er gode betalere.

Generelt bruker banken følgende parametere når de skal gjøre en individuell vurdering av betingelser:

  • Størrelse på boliglån (høyere lån har bedre rente)
  • Andel av boliglån vs. boligens verdi (over og under 75%)
  • Sparing. Gode sparere har større sannsynlighet for å forvalte lånet sitt på en sikker måte.
  • Arbeidssituasjon og utdannelse.
  • Klarer du en fem prosent renteøkning? Dette er viktig for at du skal kunne leve med lånet ditt på sikt.

Bankens beste betingelser er 2,9 prosent nominell rente og 3 prosent effektiv.

Skandiabanken

Alle blir behandlet likt.

Hos Skandiabanken har de det som kalles produktprising, til forskjell fra kundeprising. Det betyr at det er låntakers betjeningsevne for det aktuelle lånebeløpet og lånebeløpets størrelse i forhold til verditakst som avgjør.

«Det betyr at våre priser, som er åpne og tilgjengelige for alle via nettsidene, gjelder for alle. Det er heller ikke mulig å diskutere seg fram til bedre priser hos oss. Alle blir behandlet likt», skriver kommunikasjonssjef Leif-Kjartan Bjørsvik i en epost til Klikk.no.

Bankens laveste rente er 2,86 prosent nominell og 2,9 prosent effektiv.

Sparebank 1 Midt-Norge

LO-medlemmer under 34 år har fordel.

Banken gir de beste betingelsene til låntagere under 34 år og som er medlem av fordelsprogrammet LO-Favør.

Generelt vurderer banken betingelsene i forhold til den sikkerheten som stilles bak lånet, at man er en punktlig betaler og hvor høy inntekt man har i forhold til gjelden.

Bankens laveste rente er 2,85 prosent nominell, som gis til medlemmer av fordelsprogrammet LO-favør og som er under 34 år.

Storebrand

Favoriserer de under 34.

For å få de beste betingelsene i Storebrand bank må du enten være under 34 år eller ha tjenestepensjon i selskapet.

Det siste innebærer at din arbeidsgiver har tjenestepensjonen for sine ansatte plassert hos Storebrand.

Den laveste renten får lånetagere under 34 år. De får en nominell rente på 2,7 prosent på lå inntil 85 prosent av boligens verdi. Det tilsvarer en effektiv rente på 2,78 prosent.

Kundene med tjenestepensjon får en nominell rente på 2,87 prosent og en effektiv rente på 2,95 prosent, innenfor 75 prosent av boligens verdi. For vanlige kunder starter rentene på 3,55 prosent.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning