Boliglån og mellomfinasiering

Bare én bank holder igjen renten på mellomfinansiering

Skandiabanken er den eneste banken som ikke krever høyere rente på mellomfinansiering.

MELLOM TO BOLIGER?: Har du solgt din gamle bolig og kjøpt en ny? Da trenger du sannsynligvis mellomfinansiering, og de fleste bankene krever deg for høyere rente. Bare én viser nøysomhet.
Publisert Oppdatert

De aller fleste av oss kommer i en situasjon hvor vi skal selge nåværende bolig og kjøpe ny. I den situasjonen trenger veldig mange en mellomfinansiering.

Mellomfinansieringen gjør at man for en kortere periode får en ekstra høy gjeldsbelastning, som skal betjenes på en fornuftig måte. Og det blir ikke enklere av at de fleste bankene tar høyere rente for mellomfinansieringen.

Det viser en undersøkelse klikk.no har gjennomført. Kun Skandiabanken har den samme renten.

- Og det gjør vi fordi vi ikke ser noen grunn til å ta oss mer betalt enn nødvendig, sier informasjonssjef i Skandiabanken, Leif-Kjartan Bjørsvik, til klikk.no.

Avdragsfri mellomfinansiering

Dersom du tar opp en mellomfinansiering på 2,5 millioner vil det innebære en månedlig merutgift på 2600 kroner i forhold til et vanlig boliglån.

Dette beløpet kommer selvfølgelig i tillegg til det totale avdraget for mellomfiansieringen. Noen banker har imidlertid avdragsfrihet frem til nåværende bolig er solgt. Det gjør naturlig nok at belastningen blir mindre.

En avdragsfri mellomfinansieringen på 2,5 millioner, med en rente på 5,6 prosent, innebærer et månedlig beløp på rundt 11 500 kroner.

Klikk.no har sjekket syv låneinstitusjoner og det viser seg at det bare er Skandibanken som har identisk rente på mellomfinansiering og vanlig boliglån. De har 3,64 prosent i nominell rente for begge lånetypene.

DnB topper listen over dyrest mellomfinansiering med 5,6 prosent. På vanlige boliglån tar de 3,65 prosent.

Tabellen viser nominell rente, og vi har tatt utgangspunkt i lånenfinansiering av 75 prosent av boligens verdi. Unntaket er Nordea og Gjensidige som opererer med 75 prosent av boligverdi.

Låneinstitusjon

Rente mellomfinansiering

Rente vanlig boliglån

Kommentar

DnB

5,6 %

3,65%

Nordea

Avtales m/kunden

3,5%

Avdragsfrihet i frem til

Sparebank1

5,15%

4,15%

Skandiabanken

3,40%

3,40%

Kun til eksisterende

kunder

Danske Bank

5,5%

3,65%

BN Bank

5,5%

3,45%

Gjensidige

4,5%

3,5%

Høyere risiko, høyere rente

Bankenes begrunnelse for å ta høyere rente på mellomfinansiering er økt risiko for tap.

Begreper - boliglån

 • Annuitetslån: Du betaler faste månedsbeløp, bestående av avdrag og renter
 • Avdrag: Den delen av det faste månedsbeløpet som går til å betale ned på lånebeløpet.
 • Avdragsfrihet: Man betaler kun renter for en bestemt tidsperiode. Det betyr at nedbetalingen av selve lånet forskyves og månedsbeløpene blir større når nedbetalingen først starter.
 • Effektiv rente: Den renten du faktisk betaler. Til forskjell fra nominell rente.
 • Etableringsgebyr: Engangsgebyr som betales når lånet tas opp.
 • Flytende rente: Varierer hele tiden med renten i markedet.
 • Fastrente: Renten ligger fast for en bestemt periode. Fastrente er gjennomgående høyere enn flytende, men gir mer forutsigbarhet.
 • Mellomfinansiering: Aktuelt ved kjøp og salg av bolig. Det beløpet du må låne ved finansiering av ny bolig mens du venter på oppgjør for eksisterende bolig.
 • Nominell rente: Renten banken oppgir på lånet ditt, men fordi man ofte også betaler gebyrer blir den effektive renten større.
 • Serielån: Synkende, månedlige beløp. Du betaler et fast avdrag, men rentebeløpet synker for hver avbetaling. Serielånet gir høy betalingsbelastning i starten, men en desto lavere mot slutten.
 • Terminbeløp: Det månedlige beløpet du betaler på et lån.
 • Termingebyr: Noen banker tar et månedlig gebyr for å administrerer lånet ditt.
 • Tinglysningsgebyr: Avgiften som betales ved tinglysning av skjøte og panterett.

- Grunnen til at mellomfinansiering har en noe høyere rente, er at det generelt sett er litt høyere risiko forbundet med å sitte på to boliger samtidig, sammenlignet med å bare eie én, forklarer informasjonsdirektør i DnB, Even Westerveld, overfor klikk.no.

- I tillegg vil det kunne representere økt risiko for banken ved at kunden i mellomfinansieringsperioden totalt sett har en høyere lånebelastning enn hva den faktiske betjeningsevnene tilsier.

Skandiabanken, som den eneste i vår undersøkelse som holder samme rente, gir kun mellomfinansiering til eksisterende kunder.

- Derfor ser vi ingen grunn til å ta oss mer betalt enn nødvendig. Rett og slett, sier Bjørsvik.

- Ikke se deg blind på mellomfinansieringen

Redaktør og daglig leder i Finansportalen, Elisabeth Realfsen, råder boliglånskundene til ikke å legge for mye vekt på renten på mellomfinansieringen.

- Det er prisen på boliglånet, som du skal betjene i mange år, som er avgjørende. Én eller halvannet prosentpoeng ekstra i to til tre måneder vil bety lite, sier hun til klikk.no.

En mellomfinansiering på 2,5 millioner, med rente på 5,6 prosent, vil koste 2600 kroner mer i måneden enn et ordinært boliglån. Vanlig boligrente er satt til 3,65 prosent.

Men Realfsen er tydelig på at man likevel skal orientere seg i markedet og se hva man kan få av tilbud.

- Man kan for så vidt argumentere med at man har sikkerhet i to boliger, men banken opplever likevel ikke begge boligene som like sikre og priser derfor mellomfinansieringen deretter.

Hun legegr til at det man uansett må gjøre er å vise til sin betalingsevne og at man ikke har misligholdt det nåværende lånet.

- Og dersom du finner en bank som både gir en god rente på boliglånet og mellomfinansieringen, vel, så har du banken din.

Les også:

Slik finner du det beste boliglånet

Tusenlapper å spare på boliglån, forsikring og strøm

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning