I prosjektet, Hålogalandsbrua, nord for Narvik inngår også en rassikringstunnel, Trældalstunnelen, og en del rassikringstiltak på E6/E10 mellom Trældal og Leirvik.

Nå er den utsatt

Åpningen var i utgangspunktet planlagt i midten av juli, men på grunn av forsinkelser i forbindelse med leveranser av viktig utstyr til tunnelen, er åpningen utsatt til august/september, i følge vegvesen.no.

Rasutsatt

Strekningen har en ÅDT på 3000, men dette er tall fra 2010. Etter åpningen av Hålogalandsbrua er trafikkmengden for E10 ved Trældal anslått til å ligge på omtrent 680 ÅDT. Det går hyppige småras i området og uka før AnleggsMagasinet var på plass hadde nok et ras ødelagt en personbil.

Visinor

Arbeidene her startet i 2013 og det er det islandske selskapet Ístak som er hovedentreprenør. Visinor (tidligere BetongRenovering Drift AS) er underentreprenør og har gjort arbeider mellom den nye Trældalstunnelen og den eksisterende Leirviktunnelen. Arbeidene er finansiert med rassikringsmidler.

Omfattende sikring

I tillegg til selve tunnelbyggingen, var det nødvendig med rassikring utenfor i tillegg. Prosjektleder og ingeniør i Visinor, Jørn Tore Nordmo, har vært med på prosjektet som for Visinor startet i september i 2013. Arbeidet har gått ut på inspeksjon og rensk av fjellet over fanggjerde og til toppen av fjellet. Dette ble gjort med klatrelag.

8 tonn / 80 km/t

De har montert et 180 meter langt fanggjerde med energikapasitet på 3000 kilojoule, som skal kunne stoppe et ras på 8 tonn som kommer i 80 kilometer i timen. 

I tillegg er Visinor aktive på selve Hålogalandsbrua hvor de her boltesikret spredekammrene til brua på Øyjord. Firmaet blir værene i området litt fremover, og når Ístak er ferdige med sitt, skal de sikre flere fjellskjæringer på veien til Øyjord og Orneshaugen med isnett og bolter. Utstyret som er brukt er to Bronto skylift, en kranbil med 100 tonnmeterskran påmontert borerigg, en putzmeister med påmontert borerigg, en Morath boregeit og en 80 tonns mobilkran.

Prosjektingeniør i Visinor, Jørn Tore Nordmo, har jobbet med prosjektet siden september 2013. I bakgrunnen ser vi det noe av isnettet de har montert.

 

Betongrenovering Drift AS har skiftet navn til Visinor, som er kort for deres motto, vi sikrer Norge, et kort og godt navn synes vi.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!