2,9 milliarder kroner

Hålogalandsbrua med tilhørende veier, tunneler og veikryss er kostnadsberegnet til 2,9 milliarder 2014-kroner. Brua består av tre hovedspenn. Viadukten fra Karistrand på 250 meter, hengebruspennet på 1145 meter og viadukten fra Øyjord på 148 meter.

Finansieringen gis med 70 prosent statlige midler og 30 prosent bompenger.

På tross av forsinkelsene startfasen skal prosjektet stå ferdig til planlagt tid, i følge prosjektleder i Statens vegvesen, Einar Karlsen.

Rolf Jørgensen AS er den mest synlige maskinentreprenøren på prosjektet. Som UE til islandske Ístak og NCC har de ansvar for sprenging, veibygging, forskjæring og masseforflytting. Her ser vi en Volvo EC300EL i jobb med nye E6 på Narvik-siden med Ofotfjorden som bakteppe.

Narvik-firmaet Taraldsvik Maskin har nylig kjøpt inn flere nye mobilkraner. Fire mobilkraner var i arbeid på bruprosjektet da vi besøkte det. Den første lekteren «Gråbein» som var i bruk ved brubeina på Narvik-siden måtte gi etter for uværet i januar og sank på stedet. Den blir antakelig liggende til sommeren, før den fjernes.

NCC-arbeidere i jobb i et av de to spredekammerne på Karistranda. Gjennom rørene skal spennkablene gå ned til forankringshallen 30 meter gjennom i fjellet.

Entreprenørene

Hovedentreprenørene er NCC, som står for forskaling og støping av betongen, og islandske Ístak står nå for bygging av vei og tunnelene på begges sider. De to hovedentreprenørene har til sammen over 200 personer i arbeid på prosjektet. Vei- og tunnelarbeidene er nå inne i sin siste fase og det er i skrivende stund omtrent 130 meter igjen av Ornestunnelen ved Karistranda. Islendingene skal være ferdige førstkommende høst med sine veianlegg. Da skal 3,5 kilometer ny E6 stå ferdig på Øyjord-siden og 1,5 kilometer ny E6 stå ferdig på Narvik-siden. Som underentreprenører har de med seg Rolf Jørgensen AS, Sudurverk fra Island, Betongrenovering AS og Hålogaland Grus & Betong AS.

Hålogalandsbrua blir Norges nest lengste hengebru etter Hardangerbrua. Brutårnene bygges i betong og har A-form. Tårnene er fundamentert på fjell på havbunnen på 31- og 22-meters dybde.

Rolf Jørgensen AS

Brorparten av veiarbeidene og masseforflyttingen gjøres av den Tennevoll-baserte sprengingsentreprenøren Rolf Jørgensen AS. Firmaet fikk i 2013 en 30-millioners kontrakt som underentreprenør til Ístak, de er også underentreprenør for NCC. På prosjektet har de gjort sprenging, forskjæring, masseforflytting og veibygging.

Rolf Jørgensens maskiner i arbeid på det som skal bli 1,4 kilometer ny E6 inn mot Narvik.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!