Forslag til lovendring:

Tastefeil blir bankens ansvar

Nettbank-kunder skal slippe å dekke tap ved misbruk og tastefeil.

Nettbank

Nettbank Foto: Illustrasjonsfoto: Crestock

Publisert Oppdatert

I dag står du på bar bakke dersom du er så uheldig å taste feil eller blir utsatt for misbruk i nettbanken.

Loven som plasserer ansvaret for kortsvindel hos kortselskapene, har ikke omfattet tastefeil i nettbanken.

Bankklagenemnda behandlet nylig en sak der en kunde tastet feil i nettbanken og tapte 500.000 kroner.

Kunden gikk til sak med bistand fra Forbrukerrådet. Han hevdet at nettbanken måtte ha rettslig ansvar for tekniske svakheter som påfører kundene tap.

Saken endte med et forlik der banken betalte full erstatning, men ikke erkjente rettslig ansvar.

LES OGSÅ: Ti tips til trygg nettbank

Ny lov

Skulle du som kunde være like uheldig, vil en ny lov sørge for at du skal slippe å gå til sak.

Banklovkommisjonen foreslår at det innføres et tak på den enkeltes tap ved egne feil og andres misbruk av nettbank. Slik har loven fungert for bankkort i 10 år.

Lovendringen vil bety at nettbankene må dekke kundenes tap, dersom kuden taster feil eller kontoen blir misbrukt av andre.

Forslaget innebærer at finansavtaleloven blir endret, melder Forbrukerrådet. Ved misbruk av bankkort blir egenandelen på 1200 kroner og beløpsgrensen på 12.000 kroner ved grov uaktsomhet fra kunden.

Både Forbrukerrådet og Finansnæringens hovedorganisasjon, som representerer banknæringen, støtter opp om lovforslaget. Men det kan ta minst ett år før den nye loven blir innført.

LES OGSÅ: Nytt virus tømmer kontoen

- Tryggere for kunden

Men dersom kundens tap skyldes at bankens nettjeneste ikke er godt nok sikret mot feilbruk eller misbruk, slipper forbrukeren egenandel. Banken skal ha et generelt ansvar for sikkerheten i systemet sitt.

- Vi er godt fornøyd med Banklovkommisjonens forslag, Forslaget plasserer ansvaret for sikkerheten der vi mener det hører hjemme, hos nettbankene selv, sier direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland.

Det nye lovforslaget betyr at bankene får enda et incentiv til å lage trygge nettbanker, mener Flesland.

- Samtidig får kundene et begrenset medansvar for tap som ikke skyldes systemsvakhet. Det gir kundene oppfordring til å gjøre så godt de kan for å unngå tap. Alt i alt er dette en balansert og fornuftig løsning som styrker tilliten til nettbank, sier Flesland.

Har nektet ansvar

Bankene har tidligere sagt seg villige til å innføre tekniske forbedringer i nettbankene, men frasagt seg alt økonomisk ansvar for de tap en kunde må bære ved feil eller svindel.

Forbrukerrådet har ment det er på høy tid å innføre et tilsvarende tak på den enkeltes tap ved feil i eller misbruk av nettbank, som det vi har hatt for kort i 10 år.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning