1 av 3 er datasinker

Dagbladet skriver i dag at 1 av 3 kan for lite om data, mobil og internett. – Kunnskapsgapet kan bidra til å øke forskjellene i samfunnet, sier Katrin Guthu i Vox.

1 av 3 nordmenn kan ikke nok om PC, mobil og Internett, viser en undersøkelse fra Vox.

1 av 3 nordmenn kan ikke nok om PC, mobil og Internett, viser en undersøkelse fra Vox. Foto: Foto: Dreamstime

Publisert Oppdatert

Hovedfunn

  • 27 prosent av den norske befolkningen behersker ikke dagens digitale teknologi. Mesteparten av disse har verken behov eller interesse for å bli bedre.
  • Svake digitale ferdigheter gjelder ikke bare de eldre i samfunnet
  • De som ikke bruker pc daglig på jobb, er mest utsatt for manglende ferdigheter
  • 75 prosent av befolkningen bruker pc daglig. Jo eldre du er, jo mindre bruker du pc og internett.
  • Menn har bedre digital kompetanse enn kvinner. Kjønnsforskjellen øker med alderen.
  • Det største digitale skillet ligger mellom de svake brukerne og de middels gode brukerne.

En tilsvarende undersøkelse ble gjort i Danmark i 2007. En sammenlikning viser at nordmenn er bedre enn danskene på nesten alle områder. Danmark har også dobbelt så mange ikke-brukere som Norge.

Undersøkelsen fra Vox finner du her.

Til tross for at 85 prosent bruker PC hjemme og 84 prosent har tilgang til Internett, står det dårlig til med datakunnskapene blant en av tre nordmenn. Lavt utdannede og de som i liten grad bruker IKT i jobben er de svakeste PC-brukerne, skriver Dagbladet . Resultatene kommer fram i en rapport fra Vox, Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet.

Ifølge Katrin Guthu i Vox vil stadig flere av oss måtte forholde oss til en stadig mer digitalisert hverdag.

- De som kan mye om IKT vil stå sterkere på jobbmarkedet, sier Guthu til Dagbladet .

Undersøkelsen viser at vi er flinkest til å sende og motta e-post, åpne programmer på PC-en og sende og motta SMS på mobilen. Det vi sliter mest med er å bruke regneark, grafikkprogrammer, opprette og bruke digitale signaturer, delta i samarbeids/prosjektgrupper via nettet og kjøpe og selge varer via fremmedspråklige nettsider.

Undersøkelsen fra Vox finner du her.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning