Regjeringen foreslår en samlet bevilgning til forskning og utvikling på om lag 19,7 mrd. kroner i statsbudsjettet for 2009. Bevilgningene til høyere utdanning foreslås økt med 1,6 mrd. kroner i forhold til saldert budsjett 2008.

Regjeringen vil at flere skal ta doktorgrad, og foreslår å opprette 200 nye rekrutteringsstillinger fordelt på stipendiatstillinger, post.doc og nærings-ph.d over Kunnskapsdepartementets budsjett fra høsten 2009.

LES OGSÅ: Lover slutt på kodekaos

Regjeringen foreslår å øke satsen per stipendiatstilling til 800 000 kroner. Det betyr at satsen for stipendiatstillinger økes med om lag 160 000 kroner, tilsvarende 25 prosent. I tillegg foreslår Regjeringen å styrke ordningen med forskerrekrutteringsstipend knyttet til næringsorienterte doktorgrader med 10 millioner kroner i 2009.

Detaljene i utdanningsbudsjettet finner du her.

- Må prioritere

Interesseorganisasjonen IKT-Norge, som reperesenterer IT-næringen, håper Regjeringen følger opp med et løft i forksningen op dette området.

- 1,6 mrd i økning på forskningsbudsjettet er bra dersom disse midlene prioriteres riktig. Forskningsmidlene må benyttes innenfor de næringer der de gir størst gevint og ikke spres tynt utover, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

LES OGSÅ: Her er miljøbudsjettet

Han mener at forskningen på informasjonsteknologi ikke har vært høyt nok prioritert.

- Bevilgningene til IKT-forskning ligger langt etter de andre prioriterte områdene til Forskningsrådet og det er her største delen av løftet nå må komme, fortsetter Hoff.

Regionsstøtte

Budsjettet inneholder ogsåp et forsalg om regionale forskningsfond.

"Det nye fondet skal være et supplement til de nasjonale FoU-virkemidlene og skal bidra til å styrke samspillet mellom næringsliv, høyskoler og regionene. Regjeringen foreslår å sette av samlet 6 mrd. kroner i kapital til de regionale forskningsfondene i 2009. Den årlige avkastningen vil bli om lag 285 mill. kroner fra 2010", skriver Regjeringen i budsjettdokumentet.'

LES ALT OM STATSBUDSJETTET HER

Les hele saken

Hallvard Lunde, redaktør

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!