Surt hav dreper korallrev

Kloden har mistet nærmere en femtedel av korallrevene.

SÅRBART ØKOSYSTEM: En femtedel av korallene er tapt.

SÅRBART ØKOSYSTEM: En femtedel av korallene er tapt. Foto: colourbox.com

Publisert Oppdatert
KARBONDIOKSID er kanskje den største faren for havbunnen.

KARBONDIOKSID er kanskje den største faren for havbunnen. Foto: colourbox.com

Mange av forekomstene som er igjen kan bli ødelagt av stadig surere hav forårsaket av drivhusgasser.

Dette er den nyeste og kanskje største faren for korallrevenes eksistens i tillegg til tidligere påviste ødeleggende faktorer som dynamittfiske, trålfiske og forurensing.

Skjedd de siste 20 år

Omkring 19 prosent av korallrevene er forsvunnet i løpet av de siste tyve årene, melder IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Dersom den nåværende utviklingen med utslipp av drivhusgasser fortsetter, vil mange av de gjenværende korallrevene ha forsvunnet i løpet av 20-40 år.

- Klimaendring må reduseres til det absolutte minimum dersom vi skal redde korallrevene, sier IUCNs generaldirektør Julia Marton-Lefèvre. - Vi må kutte utslippene betydelig, tilføyer hun.

Oppløser kalkskjelettene

Økende nivåer av karbondioksid i atmosfæren driver global oppvarming. Dette hever havnivåene og øker temperaturene i havene. Når disse absorberer karbondioksid fra luften, reagerer denne gassen med vann og danner karbonsyre. Den gjør vann surere og oppløser kalkskjelettene til revbyggende koraller og muslinger.

KORALLREV er hjemstedet til mer enn en fjerdedel av marine arter.

KORALLREV er hjemstedet til mer enn en fjerdedel av marine arter. Foto: colourbox.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning