Frem for Fønhus

Mikkjel Fønhus og hans forfatterskap skal frem i lyset og gis den oppmerksomhet det fortjener, mener Fønhusgruppen.

MIKKJEL FØNHUS: Natur- og dyreskildrer av rang, og forut for sin tid med hensyn til miljø- og naturvern. Nå vil krefter i Valdres trekke sin støre sønn frem i lyset.

MIKKJEL FØNHUS: Natur- og dyreskildrer av rang, og forut for sin tid med hensyn til miljø- og naturvern. Nå vil krefter i Valdres trekke sin støre sønn frem i lyset.

Publisert Oppdatert
FØNHUSGRUPPEN: Fra venstre på bakerste rekke: Rigmor Brenden (ildsjelfra Hedalen), Arild Haglund (skogbrukssjef i S.-A. Kommune), Kåre Helland (ordfører i S.-A. Kommune), ¿en nordlending i Sør-Aurdal¿ Kundan Rockstad fra Vassfaret Kursgård, Else Turid Storsveen, (levekårskomiteen i S.-A. Kommune). Fra venstre på fremste rekke., Amund Stensrud (barnebarn til MF), Gudbjørg Fønhus Stensrud (datter til MF), Åse Østgård Hagen fra Valdresmusea Disse var ikke tilstede da bildet ble tatt: Magne Stensrud, (barnebarn til MF), Anne Strand Moen fra Valdres Natur- og Kulturpark, Harald Arne Haugen fra Hedda Hytter, Arne Erik Fønhus fra, Valdres Næringshage. Bildet er tatt på ¿Nissebakkin¿, hjemet til Mikkjel Fønhus.

FØNHUSGRUPPEN: Fra venstre på bakerste rekke: Rigmor Brenden (ildsjelfra Hedalen), Arild Haglund (skogbrukssjef i S.-A. Kommune), Kåre Helland (ordfører i S.-A. Kommune), ¿en nordlending i Sør-Aurdal¿ Kundan Rockstad fra Vassfaret Kursgård, Else Turid Storsveen, (levekårskomiteen i S.-A. Kommune). Fra venstre på fremste rekke., Amund Stensrud (barnebarn til MF), Gudbjørg Fønhus Stensrud (datter til MF), Åse Østgård Hagen fra Valdresmusea Disse var ikke tilstede da bildet ble tatt: Magne Stensrud, (barnebarn til MF), Anne Strand Moen fra Valdres Natur- og Kulturpark, Harald Arne Haugen fra Hedda Hytter, Arne Erik Fønhus fra, Valdres Næringshage. Bildet er tatt på ¿Nissebakkin¿, hjemet til Mikkjel Fønhus.

Mikkjel Fønhus

Mikkjel Fønhus (1894-1973) var en av Norges mest folkekjære forfattere.

Med mer enn 59 boktitler, oversatt til tilsammen 10 språk - har han skrevet seg inn i norsk litteraturhistorie med sine usedvanlige levende naturskildringer og sin imponerende evne til å beskrive dyrs liv og skjebne.

Han hadde en sjelden ydmykhet i møtet med naturen, og var langt forut for sin tid i å tenke miljø og naturvern. Han så hvordan alt i naturen, ned til den minste lille insekt og plante, er en del av helheten.

Mikkjel Fønhus ble født i Sør-Aurdal i Valdres, og bortsett fra et par korte perioder i hovedstaden og sine mange reiser rundt omkring i verden - bodde han hele sitt liv her. Mange av hans bøker utspiller seg i nærmiljøet, i Vidalens og Vassfarets urørte natur, som i dag i stor grad er gjort til naturvernområder.

Det jobbes for å bringe Mikkjel Fønhus fram i lyset igjen. Det siste halvåret har en gruppe bestående av personer fra Sør Aurdal kommune, det lokale kulturlivet, familien til Mikkjel Fønhus, lokalt næringsliv og lokale ildsjeler - arbeidet med idéer for å bringe Mikkjel Fønhus og hans forfatterskap fram i lyset igjen.

Uutnyttet potensiale

Idéene og prosjektene er mange, entusiasmen i gruppa stor. Det hele begynte med en nordlending som kom til Sør Aurdal. Og noen ganger må man kanskje komme utenfra, og se noe utenfra - for å se verdien av det. Og han kunne ikke skjønne at ingen hadde gjort noe mer ut av navnet Mikkjel Fønhus og ut av Vassfaret - når det er et av Norges store forfatternavn, og et forfatterskap som har dybde og innhold som er enda mer aktuelt i dag enn den gangen. Og Vassfaret, med sine sine mange historier, trolske skoger og unike natur. Han kunne ikke skjønne at ingen så potensialet og mulighetene som lå her, og hvor mye Mikkjel Fønhus forfatterskap kunne ha å gi mennesker i dag. Nå når kanskje mennesker mer enn noensinne trenger stillheten og harmonien i naturen, når det mer enn noensinne trengs å verne om naturen og miljøet og dyrelivet. Og det var opplagt at det å føre Mikkjel Fønhus navn fram i lyset igjen, det var noe som måtte skje i Mikkjel Fønhus ånd, og i samråd med hans familie.

Nytt nettsted

www.mikkjelfonhus.no vil være et levende nettsted for alle Mikkjel Fønhus entusiaster og naturelskere. Her er materiale om Mikkjel Fønhus og hans forfatterskap gjort tilgjengelig. Her finner man informasjon om bøkene han skreiv, om livet hans og om hva han brant for.

Mange privatpersoner i lokalmiljøet har helt sikkert liggende upublisert materiale om Mikkjel Fønhus; bilder, brev o.l. Nettstedet vil også være en kanal for å samle slikt materiale.

Målet er "å ivareta historien om Mikkjel Fønhus og hans forfatterskap. Men enda viktigere for å ivareta hjertesakene hans - for å ivareta naturen og dyrelivet - den kloden vi lever på. Det budskapet Mikkjel Fønhus formidlet gjennom sitt liv og sitt forfatterskap - er minst like aktuelt i dag", heter det i pressemeldingen fra fønhusgruppen..

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning