Forslag fra Vestfold-kommuner:

30 knop i skjærgården

Et forslag om fartsgrense på 30 knop i skjærgården rndt Nøtterøy og Tjøme er ute til høring. Går forslaget igjennom vil det innbære at båtfolk som har båter som går virkelig fort må midtfjords for å gå kjøære full fart.

FULLFART: Dette kan bli forbudt neste år...

FULLFART: Dette kan bli forbudt neste år... Foto: Thor Olav Moen

Publisert Oppdatert
TREKKER GRENSEN: Om du vil kjøre over 30 knop neste sommer må du utenfor grensen som er tegnet inn på dette kartet - hvis forslaget går gjennom.

TREKKER GRENSEN: Om du vil kjøre over 30 knop neste sommer må du utenfor grensen som er tegnet inn på dette kartet - hvis forslaget går gjennom. Foto: Tønsberg Kommune

OPS: Å kjøre i over 30 knop blir forbudt innenfor alle øyer i Tønsberg-skjærgården.

OPS: Å kjøre i over 30 knop blir forbudt innenfor alle øyer i Tønsberg-skjærgården. Foto: Thor Olav Moen

30-sonen inngår i forslag til lokale fartsforskrifter for kommunene Tønsberg, Stokke, Nøtterøy og Tjøme. Det er 30 knop, rundt regnet 54 km/t, det dreier seg om, presiserer Tønsbergs Blad .

Grensen for området med fartsbegrensning 30 knop er foreslått satt innenfor en linje mellom de ytterste øyene.

Mye båttrafikk

Området er et av de mest trafikerte utfartsområdene for småbåtfolk. I tillegg til de lokale er det tusenvis av hyttefolk på Tjøme og ellers i distriktet, og mange båtturister på vei til eller fra Oslo og Sørlandskysten legger turen innom sommerbyen Tønsberg og den populære brygga og den ydilliske skjærgården. I løpet av de hektiske sommermånedene trafikkerer flere hundre tusen lystbåter disse farvannene.

Fem knop overalt under 100 meter fra land

Går forslaget gjennom vil det også bli innført fartsgrense på fem knop i trange farvann. Den generelle fartsgrensen blir fem knop i en avstand på 100 meter fra land. Fartsbegrensningene skal gjelde hele året.

FARTSBEGRENSNINGER: Det kan gå mot rigidde fartsbegrensninger i skjærgården rundt Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme; fem knop i alle sund og maksimum 30 knop i hele skjærgården.

FARTSBEGRENSNINGER: Det kan gå mot rigidde fartsbegrensninger i skjærgården rundt Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme; fem knop i alle sund og maksimum 30 knop i hele skjærgården. Foto: Thor Olav Moen

- Ønsker trygghet på sjøen

LANGT UT: Fra og med neste år kan eiere av båter som går fort måtte holde seg i skinnet til de er utenfor den ytterste øya i Vestfold-skjærgården.

LANGT UT: Fra og med neste år kan eiere av båter som går fort måtte holde seg i skinnet til de er utenfor den ytterste øya i Vestfold-skjærgården. Foto: Thor Olav Moen

5 KNOP: De nye fartsforskriftene vil innebære maks hastighet på fem knop i alle sund.

5 KNOP: De nye fartsforskriftene vil innebære maks hastighet på fem knop i alle sund. Foto: Thor Olav Moen

30 KNOP: Skal du kjører fortere må du utenfor alle øyer - slk kan virkeligheten bli i Tønsberg-Tjøme-skjærgården til neste år.

30 KNOP: Skal du kjører fortere må du utenfor alle øyer - slk kan virkeligheten bli i Tønsberg-Tjøme-skjærgården til neste år. Foto: Thor Olav Moen

Forslaget om 30 knop i hele skjærgården

- Grensen blir fem knop i sund og trange farvann. Det blir ikke tillatt å kjøre fortere enn fem knop nærmere enn 100 meter fra land.

- Det blir innført begrensning på 30 knop mellom øyene i skjærgården. Grensen for 30-sonen settes i en linje mellom de ytterste øyene.

- Utenfor 30-sonen er det ingen fartsbegrensninger.

- Fartsbegrensningene skal gjelde hele året.

- Den nye fartsforskriften på sjøen skal behandles i kommunene Stokke, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme.

- Saken går videre til Kystdirektoratet for endelig stadfestelse.

- Målet er å få vedtatt forskriften slik at de nye fartsgrensene skal gjelde fra og med sommeren 2010.

- Vi innfører reglene av hensyn til trygghet og sikkerhet for dem som ferdes på sjøen, sier havnesjef Per Svennar i Tønsberg til Tønsbergs Blad .

De nye reglene skal erstatte et gammel system som varierer fra distrikt til distrikt.

LES OGSÅ: På sjøen for DEG

Positive høringssvar så langt

Forslaget har høringfrist 31. oktober. Av uttalelsene som er kommet inn foreløpig, er alle utelukkende positive til forslaget.

Tønsberg Kajakklubb ønsker at femknopsgrensen i den mye trafikerte Byfjorden inn til sommerbyen Tønsberg trekkes lenger ut slik at padlerne kan trene trygt . Det er spesielt yngre nybegynnere klubben ønsker å skjerme. Faren for å velte i båtbølgene er så stor mener klubben at de i dag trener på ferskvannsdammer utenfor byen.

Flytende skilt?

- Vi kan trykke opp kart og henge opp godt synlig i småbåthavnene, sier Svennar som ikke er fremmed for eksperiment med flytende skilt.

Havnesjefen sier det kan være aktuelt å prøve skilting i brede skipsleder som Vestfjorden inn mot Tønsberg.

Politisk behandling og vedtak før neste sesong?

Etter høringsrunden, får politikerne et utkast til vedtak på bordet. Planen er å behandle forslaget samtidig i de fire kommunene. Deretter går saken videre til Kystverket for endelig fastfestelse. Planen er å ha de nye fartsgrensene på plass før 2010-sesongen.

Dermed kan det gå mot at båtfolket må utaskjærs for å gi alle hestekreftene utløp. For de lokalkjente: Grensen trekkes i en linje utenfor Bolærne, Rauer, sørover utenfor Leirstein, Bustein, Sandø og Klvningen, men innenfor Færder.

Kystverket positive

Kystverket region Sørøst har uttalt seg positivt om forslaget, som vurderes å gjøre det enklere for sjøfarende å forholde seg til fartsgrensene.

Sandefjord kommune har inntil videre valgt å ikke delta i arbeidet med ny forskrift.

NEI, NEI: Det kan bli forbudt å kjøre over 30 knop innenfor de ytterste øyene i Tønsberg-skjærgården.

NEI, NEI: Det kan bli forbudt å kjøre over 30 knop innenfor de ytterste øyene i Tønsberg-skjærgården. Foto: Thor Olav Moen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning