suksess i Trønder-elvene:

130 mill. i gevist på oppkjøp av laksekvoter

Oppkjøp av kvoter for sjølaksefiske i elvene rundt Trondheimsfjorden gir millioninntekter i lokalsamfunnet – og mer laks i elvene. I tillegg til penger kommer lysere fremtidsutsikter for villaksen og bedre sportsfiske.

SPORTSFISKE ER LØNSOMT: Å la laksen komme opp i elvene før den (eventuelt) fanges - på stang- er god butikk, og naturforvaltning.

SPORTSFISKE ER LØNSOMT: Å la laksen komme opp i elvene før den (eventuelt) fanges - på stang- er god butikk, og naturforvaltning. Foto: elvene.no

Publisert Oppdatert
SJØLAKSEFISKE: Kommersielt fiske etter villalks i sjøen er dårlig butikk - nå er det bevist.

SJØLAKSEFISKE: Kommersielt fiske etter villalks i sjøen er dårlig butikk - nå er det bevist. Foto: elvene.no

Med andre ord: Alle tjener på oppleieavtalen i Trondheimsfjorden som startet i 2005, og er vurdert etter fem år.

Elveeierne, sjølaksefiskerne og lokalsamfunnene sitter igjen med en gevinst på 130 millioner kroner etter oppkjøpet av sjølaksefisket i Trondheimsfjorden i årene 2005-2009. Dette fremkommer av ferske resultater fra forskningsprosjektet "Laks og verdiskaping rundt Trondheimsfjorden".

- Laksefisket i elvene rundt Trondheimsfjorden omfatter en betydelig del av laksefisket i Norge. Hver og en av de omlag 30.000 laksefiskere i området bruker i gjennomsnitt 10 fiskedager per år i disse elvene. Dette gjør det til Norges desidert mest brukte region for laksefiske, sier Øystein Aas ved NINA og en av forskerne bak rapporten.

- Masse penger å hente

- Den samlete omsetningen av laksefisket i Trondheimsfjordregionen er på ca 341 millioner kroner per år. Med en verdiskaping eller gevinst på 121 millioner kroner per år når vi tar med tilhørende ringvirkninger. Selve oppleieordningen der elveeierne har betalt en stor andel sjølaksefiskerne for å holde nøtene på land har gitt mellom 15 og 49 tonn ekstra med villlaks i elvene per år. Mer laks betyr bedre fiske i elvedalene og også økt omsetning for nærbutikken, campingplassen og elveeieren. I løpet av oppleieperioden har omsetningen som skyldes laksefisket økt med ca 41 millioner kroner per år. Nettoinntektene har økt med ca 26 millioner kroner per år.

- Tallene viser at sportsfiske etter laks er en betydelig næring i regionen, og at det ligger et stort uutnyttet potensiale for fisketurisme både i Trøndelag og ellers i landet. Dette er et potensiale som kan utløses ved å få bort trusselfaktorene for villaksen og få tilbake sterke laksestammer i elvene våre igjen, sier to av forskerne bak rapporten, Sjur Baardsen og Stian Stensland fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Koster litt, men mange ganger tilbake

Sjølaksefiskerne rundt Trondheimsfjorden har over en femårsperiode fått omkring 4,5 millioner kroner årlig for å la laksen i Trondheimsfjorden i fred, slik at et større antall av laksen har kommet opp i elva for å gyte.

Organisasjon "Elvene rundt Trondheimsfjorden" (ErT) tilbyr penger til fiskere som lar fisken svømme videre opp i elvene - og de fleste har takket ja til dette. Laksen er mye mer verd når den kan selges til sportsfiskere.

Bak avtalen står et spleiselag med blant andre tidligere Liverpool-proff Vegard Heggem og den islandske "vodkamillionær" Orri Vigfusson, som er formann i laksevern-organisasjonen North Atlantic Salmon Fund, NSAF, som i en årrekke har frontet oppkjøp av kommersielle laksefiskekvoter i sjøen.

"ErT samler rettighetshaverne i elvene rundt fjorden til et felles løft for villaksen. Dette har gjort oss i stand til å sette i gang den omfattende oppleien av kilenøter i Trondheimsfjorden, et nybrottsarbeid som forskere mener er det beste som er gjort for laksen i trønderske elver på over 25 år. En rapport fra NINA viser at ErT bidro til betydelig mer laks i elvene og 24 % økt gyting i 2005-sesongen!

Avtalen med kilenotfiskerne utløper i 2009. Da vil vi legge fram en grundig evalueringsrapport for prosjektet. Vi arbeider hardt for å samle inn ca NOK 4,5 mill hvert år for å holde kilenøtene på land. Det er meget viktig at vi klarer dette de resterende 3 sesongene av prosjektet. Derfor oppfordrer vi alle villaksvenner til å gi sitt bidrag", heter det i pressemeldingen fra organisasjonen.

MER LAKS I ELVENE: Oppkjøps-ordningen i Trondheimsfjorden har vist seg både lønnsom for lokalmiljøet og for den utrydningstruete Atlanterhaslaksen.

MER LAKS I ELVENE: Oppkjøps-ordningen i Trondheimsfjorden har vist seg både lønnsom for lokalmiljøet og for den utrydningstruete Atlanterhaslaksen. Foto: elvene.no

Mer penger og mer laks

Oppleien av sjølaksefisket styrker også laksestammene på lengre sikt. Den ville Atlanterhavslaksen er sterkt truet - så dette er en svært gledelig nyhet.

- Ettersom ikke all laksemengden som tidligere ble fanget i kilenøter blir tatt av elvefiskerne, medfører det også flere gytelaks som gir flere lakseunger, som igjen fører til flere voksne laks på gytevandring tilbake i elva. Oppleieavtalen har gitt et betydelig tilskudd til å nå gytebestandsmålet for elvene i Trondheimsfjorden, sier fiskebiolog Peder Fiske ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Ytterligere resultater fra forskningsprosjektet vil bli presentert på den store konferansen "Laks og verdiskaping i Trøndelag" på Stjørdal, 3.-4.februar. Der venter vi også sentrale politikere som tar debatten om framtida for villaksen og fisketurisme. Oppsummeringsrapporten samt konferanseprogram kan lastes ned på www.elvene.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning