Utstyrstest

Test av patroner med wolfram (tungsten)

Tungsten-matrix egner seg godt som allround-patroner. Andre wolframlegeringer fungerer bra til lengre avstander eller hardskutt vilt.

MYE SKRYT: Saga Maximum Sphero Tungsten kommer godt ut i denne testen.

MYE SKRYT: Saga Maximum Sphero Tungsten kommer godt ut i denne testen. Foto: Foto: John Arne Tungen/Aktivt Testteam

Publisert Oppdatert

Om testresultatene

Vi har ikke tatt hensyn til rikosjettfare i testoppsettet, som er et moment å ta med, spesielt om du jakter med hund, og om du jakter med flere andre jegere i terreng som kan gi fare for rikosjett. Det er stort sett Vismuth (Bismuth), tinn og Tungsten-Matrix som er best med tanke på rikosjetter. Vi har gått ned én-to haglstørrelser (større hagl) på stål, sink og tinn i forhold til Bismuth og Tungsten. I tillegg er det krav om høyere hastighet på de lette hagltypene.

  • Hastighet testskyting (snitt av 10 patroner). Vektlagt med 35 prosent.
  • Hastighet ved 0¿C (statistisk beregnet). Vektlagt med 25 prosent.
  • Homogenitet/kulestørrelse: Optimalt bør alle kulene være like store, ikke ha skader, være runde og glatte, og de bør ikke henge sammen. Vektlagt med 10 prosent.
  • Skuddbilde: Vektlagt med 30 prosent.

Tungsten-Matrix er hagl av formstøpt wolframpulver og plastmateriale (plastpolymer). Veldig nært bly i egenvekt og omtrent like mykt. Kan brukes i alle våpen som tåler blypatroner. Ingen konflikt i forhold til trangboring/choker. Kan ha en tendens til å klumpe seg to og to hagl, men det har ingen stor praktisk betydning. Godt allround-alternativ. Relativt dyrt.

Andre wolframlegeringer (Tungsten): Hagl av denne typen er en legering av wolfram, nikkel, jern (stål) og/eller bronse. Ca. 10 prosent tyngre enn bly og hardere enn stål. Har spesielle forladninger for å hindre skader i løpet - gir generelt trangere skuddbilder enn de andre alternativene. Krever samme trykkgodkjenning som stål og samme forholdsregler i forhold til rikosjetter. Tyngden gjør at en kan gå ned i haglstørrelse for å få flere hagl. Kostbart. Noen begrensninger i forhold til bruk av choker - spesielt på noe eldre våpen - sjekk med leverandør/børsemaker for ditt våpen. For lange hold og godt egnet på hardskutt vilt.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning