Utstyrstest

Test av patroner med tinn og sink

Tinn og sink er godt egnet til korte hold og lettskutt vilt.

SCORER HØYT: Gamebore TinShot er en god patron for kjappe skudd på kort hold.

SCORER HØYT: Gamebore TinShot er en god patron for kjappe skudd på kort hold. Foto: Foto: John Arne Tungen/Aktivt Testteam

Publisert Oppdatert

Om testresultatene

Vi har ikke tatt hensyn til rikosjettfare i testoppsettet, som er et moment å ta med, spesielt om du jakter med hund, og om du jakter med flere andre jegere i terreng som kan gi fare for rikosjett. Det er stort sett Vismuth (Bismuth), tinn og Tungsten-Matrix som er best med tanke på rikosjetter. Vi har gått ned én-to haglstørrelser (større hagl) på stål, sink og tinn i forhold til Bismuth og Tungsten. I tillegg er det krav om høyere hastighet på de lette hagltypene.

  • Hastighet testskyting (snitt av 10 patroner). Vektlagt med 35 prosent.
  • Hastighet ved 0¿C (statistisk beregnet). Vektlagt med 25 prosent.
  • Homogenitet/kulestørrelse: Optimalt bør alle kulene være like store, ikke ha skader, være runde og glatte, og de bør ikke henge sammen. Vektlagt med 10 prosent.
  • Skuddbilde: Vektlagt med 30 prosent.

Tinn er lettere enn stål, omtrent like mykt som bly, men ca. 50 prosent lettere, og kan ikke lades med samme hastigheter som stål. Kan brukes i alle våpen som tåler blypatroner. Ingen konflikt i forhold til trangboring/choker. Kan være et godt alternativ til eldre våpen som ikke er godkjente for stål. Godt egnet til korte hold og lettskutt vilt.

Sink er også lettere enn stål og noe mykere, og omtrent 50 prosent lettere enn bly. Kan lades med høye hastigheter, men sink er giftig på lik linje med bly og bør derfor ikke brukes i våtmarksområder. Må påregne samme fare for rikosjetter som stål. Godt egnet til kjappe skudd, korte hold og lettskutt vilt.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning