Særeie og ektepakt

Publisert Oppdatert

Takk for mye nyttig informasjon på denne siden! Jeg er en voksen dame som er blitt samboer med en kjempeflott kar. Vi snakker om å gifte oss, noe jeg gjerne vil, men...

Jeg eier huset vi bor i, har alt av lån og regninger i mitt navn og har også lagt inn en stor del egenkapital etter tidligere hussalg. Han har økonomisk etterslep (gjeldsordning og ubetalte regninger fra før jeg traff ham). Av den grunn kan han pr. i dag ikke eie noe. Jeg vil gjerne sikre meg alt dette jeg har slitt for i alle år; så hvordan blir det den dagen vi er gift? Vil alt jeg har, bli felles, eller kan jeg ordne dette slik at det er mitt (og når den tid kommer, barnas arv)? Han har ikke penger eller mulighet til å legge inn kapital her, og da vil det jo heller ikke være rett at han fra den ene dagen til den andre skal eie halvparten?

Jeg høres kanskje egoistisk nå, men som sagt, har vi alt dette takket være meg! Han betaler husleie til meg hver måned, men det ville han jo betalt om han leide et annet sted også. Alt som er kjøpt inn etter at vi ble samboere, er i mitt navn og også betalt av meg. Hvordan legger jeg alt til rette den dagen vi gifter oss? Må jeg ha advokat for å opprette særeie, eller holder det at alt står i mitt navn som nå?

Egoist.

Etter min oppfatning er du ikke egoistisk, men svært fornuftig. Man vet aldri hvordan et forhold utvikler seg, og det er riktig å finne ordninger mens dere er gode venner.

Når/hvis dere gifter dere, får dere felleseie hvis dere ikke skriver ektepakt. Har dere felleseie, kan du ved et samlivsbrudd kreve at det du har brakt inn i ekteskapet eller mottatt i arv eller gave fra andre enn ektefellen, skal holdes utenfor delingen. Dette er den såkalte skjevdelingsregelen, som kom i 1992. Faller du fra før din ektefelle, har dine barn den samme retten til å kreve skjevdeling som du hadde. Skjevdelingsreglene er ikke så alminnelig kjent, og det kan derfor lett bli konflikt. Det er fremdeles en del uklarheter med regelverket, og den som krever skjevdeling, må føre bevis for sitt krav. Dette unngår man ved å opprette ektepakt.

Dere kan skrive ektepakt før dere inngår ekteskap. Dere bør få hjelp av en advokat til ektepakten, men dere kan spare advokatsalær ved å bli enige om hvordan dere vil ha det på forhånd, og også fylle ut skjemaet så langt dere klarer. Ektepakten bør tinglyses, og gebyret er kr 1450. Skjema for ektepakt finner du på http://www.brreg.no/blanketter/tinglysing.

Samboere har ingen arverett etter hverandre. Det har derimot en ektefelle som arver ¼ av det du etterlater deg når du har barn. Det være seg om dere har felleseie eller særeie. Dere bør derfor vurdere å opprette testamente. En ektefelle kan frata den andre ektefellen arveretten ved testamente. Testamentet er imidlertid ikke gyldig før ektefellen er blitt kjent med testamentet, slik at den andre også kan opprette et tilsvarende testamente. En ektefelle kan ikke frata den andre ektefellen den såkalte minstearven på 4 x folketrygdens grunnbeløp når arvelater har barn. Oppretter man et felles testamente, kan man også frafalle retten til minstearv. Dere bør også diskutere med advokat hvordan dere skal forholde dere hvis du faller fra før din samboer, og dere ønsker at han skal få fortsette å bo i boligen, i hvert fall i noen år.

Er dine barn myndige, kan dere inngå en avtale med dem om din samboers borett. Du kan ikke gi din samboer borett til boligen hvis du faller fra før ham. En borett vil stride mot barnas pliktdelsarv. Hvis dine barn ikke vil godta at din samboer/ektefelle får fortsette å bo i boligen, eventuelt i noen år, kan du i et testamente begrense dine barns arverett hvis de ikke godtar en slik borett.

Hilsen Line

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning