Komplisert arvesak

Publisert

Vi er to søstre som trenger litt hjelp og råd i forbindelse med en komplisert arvesak.

Vår far er 89 år, og mor er på aldershjem. Vår eldste bror flyttet hjem til far og gjorde om andre etasje til en toroms leilighet. Vår bror har renovert og restaurert huset med fars midler og fått "kjøpt" huset for kr 600 000. Han betalte kr 300 000 til far og kr 300 000 til mor. Mors penger fikk for øvrig far tilbakeført til sin konto. Både far og vår bror har en fiendtlig innstilling til meg og min søster.

Huset og eiendommen var taksert til kr 1,1 mill. før renoveringen. Far har borett i huset til han dør. Vi mener at eiendommen etter renovering minst har en verdi på kr 1,6 mill., sammenlignet med tilsvarende eiendommer i området. Jeg og de to andre (søsteren min og min nå avdøde bror) arvingene har fått kr 200 000 hver, til sammen kr 600 000. Vår eldste bror mener at han også skal ha kr 200 000, at han også skal ha leieinntekter av far og penger for å stelle ham, noe det offentlige tar seg av. Vår bror har ikke tenkt å betale mer enn kr 1 mill. for huset. Men vi søstrene mener at dette ikke er rett og at vi har rett på mer i arv enn det vi har fått til nå. Vår advokat rådet oss til å vente til våre foreldre er døde. Skal vi vente, eller bør vi ordne opp med en gang?

Hilsen søstrene.

Så lenge begge dine foreldre er i live, er dette ingen arvesak. Det blir først en arvesak når begge dine foreldre er døde. Dere har altså ingen rettigheter i dine foreldres verdier så lenge de lever. Det er ikke dermed sagt at ordningen mellom din far og din bror når det gjelder huset, er helt uproblematisk. Dette gjelder særlig i forhold til din mor som jo eier halvparten av verdiene, hvis de har felleseie. Det er regler for hvordan man fastsetter verdien av din fars borett ut fra hans alder. Bare som et eksempel har jeg lagt til grunn at leieverdien av den delen av huset som din far bor i, er kr 5000 pr. måned. Verdien av din fars bruksrett er etter dette ca. kr 240 000 etter reglene i arveavgiftsloven. Når det offentlige besørger pleie, kan ikke din bror kreve noe for dette, ei heller kreve leie. Din bror må ut fra dette anses å ha betalt kr 840 000 for huset.

Et viktig spørsmål er om din mor har ønsket å gi din bror gave. Halvparten av verdien kommer jo fra henne. Du bør diskutere dette med din mor og hennes lege og om hun kanskje bør ha en hjelpeverge slik at hun sikres sin del av formuen.

Utover dette tror jeg dere må vente med en sak til det blir et dødsbo, og dere får egne rettigheter. Lykke til!

Hilsen Line.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning