Bli en bedre besteforelder

Publisert

1. Respekter foreldrenes tro og verdier og at foreldrene oppdrar barnebarna på den måten de selv mener er best.

2. Gi foreldrene ros, og snakk pent om dem i barnebarnas nærvær.

3. Vær til stede for barnebarna og foreldrene når de trenger dere. Gi hjelp og støtte etter lyst og behov.

4. Vær bevisst din funksjon som rollemodell både for barnebarna og deres foreldre.

5. Avstå fra utidig innblanding i barnefamiliens liv og i barneoppdragelsen. Gi råd når du blir spurt, og vær klok nok til å lukke øyne, ører og munn når det er nødvendig.

6. Styrk barnebarnas selvtillit ved å vise interesse for deres liv, deres skolegang, interesser og aktiviteter.

7. Gi barnebarna gode opplevelser - også ved å ta dem med i dagligdagse gjøremål.

8. Bruk besteforeldre-hjemmet som et sted der barnebarna kan få slappe av fra et hektisk dagligliv i oppvekstfamilien.

9. Hvis noe ved barnebarna bekymrer dere, snakk med foreldrene om det, men aldri i barnebarnas nærvær.

10. Vær bevisst deres oppgave som formidlere av tradisjonen, og bidra til barnebarnas identitetsdannelse ved å føre dem inn i slektshistorien.

(Kilde: www.besteforeldre.no)

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning