BJØRNEJAKT I NORGE:

Tid for å selge skinnet

Over 8.000 nordmenn registrerte seg som bjørnejegere under lisensjakta forrige høst. Nå er det klart for ny lisensjakt på skogens sanne konge.

LISENSJAKT: Totalt åpnes det for felling av 16 bjørner under årets lisensfellingsperiode.

LISENSJAKT: Totalt åpnes det for felling av 16 bjørner under årets lisensfellingsperiode. Foto: Foto: Crestock

Publisert Oppdatert

Dagens voksende bjørnebestand innebærer behov for jakt på bjørn, og for tredje året åpner derfor myndighetene for lisensjakt.

I fjor ble det åpnet for felling av 15 bjørner, hvorav fire dyr ble felt. I 2006 kunne lisensjegere felle inntil seks dyr, men den gangen klarte ingen å overliste bjørnen.

16 bjørner i år

I år åpner Direktoratet for naturforvaltning (DN) for at registrerte lisensjegere kan felle inntil 12 bjørner. Det åpnes for lisensfelling i fire rovviltregioner hvor det er en nasjonal målsetting om en fast bestand av bjørn, melder DN på sine nettsider.

I alt kan lisensjegere felle to bjørner innenfor et område i Hedmark, fire bjørner i deler av Midt-Norge, én bjørn i deler av Nordland og fem bjørner i deler av Troms og Finnmark.

I områder hvor det ikke er fastsatt bestandsmål har den regionale rovviltnemnda mulighet til å fatte vedtak om lisensfelling.

I Oppland har en funnet behov for dette, og gitt tillatelse til felling av inntil fire bjørner.

Det er felt 10 bjørner i Norge så langt i år. Syv dyr er felt  etter vedtak om skadefelling, to bjørner er blitt felt i Finnmark  etter § 14a i viltloven ¿ nærgående individer som  ikke har vist naturlig skyhet overfor mennesker. En ulovlig felling er  dessuten under etterforskning.

Det er felt 10 bjørner i Norge så langt i år. Syv dyr er felt etter vedtak om skadefelling, to bjørner er blitt felt i Finnmark etter § 14a i viltloven ¿ nærgående individer som ikke har vist naturlig skyhet overfor mennesker. En ulovlig felling er dessuten under etterforskning. Foto: Illustrasjon: DN

Totalt kan det altså felles 16 bjørner under årets lisensfellingsperiode. Av opplysningene ovenfor kan en vel si at det er relativt sannsynlig at vi heller ikke i år greier å fylle lisenskvoten. Ifølge seniorrådgiver Knut Morten Vangen i DN må en regne med at det tar tid før lisensjakt på bjørn blir en effektiv jaktform her i landet.

Bjørnejaktkurs

- Det er tredje året vi har lisensjakt på bjørn, så det er fremdeles en ganske ny jaktform. Dessuten er det jo relativt lite bjørn her i Norge, så sannsynligheten for å møte bjørn er derfor liten.

For å effektivisere bjørnejakta har en arrangert flere bjørnejaktkurs både på regionalt og lokalt plan nå på seinsommeren, og ifølge Vangen satses det mer og mer på dette.

- Det er dessuten mange nordmenn som jakter bjørn i Sverige, og som dermed har med seg verdifull kompetanse tilbake. Svenskene har som kjent mye mer bjørn enn oss, og har naturlig nok dermed større kompetanse på området, sier Vangen.

Pr. i dag er det ifølge Vangen ikke aktuelt å utvide jakttiden for å nå fellingsmålet.

Bjørnejakt i Norge

  • Lisensfelling er en skademotivert felling som kan iverksettes når det oppstår store skader på bufe eller tamrein. Lisensfelling er en jakt og fellingsform som skal sikre økt alminneliggjøring av rovviltartene og hvor det er ønskelig med bred deltagelse av lokale jegere. For å ta del i lisensjakt, må du først registrere deg som lisensjeger. Felling av bjørn må skje i den lisensperioden og i det området som er fastsatt. Deltagelse i lisensfelling krever grunneiers tillatelse.

Lisensfellingen iverksettes til tross for at de nasjonale bestandsmålene for bjørn ikke er nådd. Norge har en nasjonal målsetting om 15 årlige ynglinger av bjørn, men ifølge DN vil ikke fellingen av de inntil 16 dyra sette bestanden i fare. Av vedtaket går det fram at binner med unger, samt ungene hennes, er unntatt lisensfelling. Dersom det er nødvendig, kan DN når som helst stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote.

Bjørn som skytes av andre årsaker, etter at vedtaket er fattet, vil for øvrig avregnes lisenskvoten.

Elgjegere med lisens på bjørn

Elgjakta nærmer seg med stormskritt, og det er nettopp de som jakter elg som dominerer Jegerregisterets oversikt over lisensjegere på bjørn. Så selv om bjørnejakta startet 1. september, er det liten sannsynlighet for å treffe på jegere som jager i bamses fotspor før startskuddet for elgjakta går.

- Mange elgjegere registrerer seg som lisensjegere på bjørn for å ha muligheten til å skyte dersom det skulle dukke opp en bjørn mens de sitter på post, mener Vangen.

Når det gjelder opplæring for lisensjegere på bjørn, er det i skrivende stund ikke noe krav om kursing eller lignende. Dette kan bli aktuelt i framtiden, og DN vurderer fortløpende om det skal innføres strengere krav før en kan bli bjørnejeger.

- Jakt på bjørn er noen helt annet enn jakt på annet storvilt. Vi samarbeider tett med svenskene på dette området, og vil vurdere om det skal innføres strengere krav til opplæring etter hvert, avslutter Vangen. Lisensfellingsperioden for bjørn er fra 1. september til og med 15. oktober.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning