SKYFRI HIMMEL: Hvem lengter ikke etter forutsigbare, solfylte dager. © Solia

Nå har du som Hjem­met-le­ser mu­lig­he­ten til å vin­ne en valg­fri Pre­mi­um­rei­se for to per­so­ner med So­lia. Had­de ikke det vært noe å over­ras­ke din ek­te­fel­le eller en ven­nin­ne med?

Hva med å si far­vel til høst­mør­ket i Norge og bli øns­ket vel­kom­men til en her­lig uke på vak­re Ma­dei­ra? Her vil du opp­le­ve en na­tur så fro­dig at du fort skjøn­ner hvorfor øya også blir kalt Pa­ra­dis­øya. I vår ble Ma­dei­ra kå­ret til ver­dens sjette vak­res­te øy, i kon­kur­ran­se med skjønn­he­ter som Sey­chel­le­ne og Mal­di­ve­ne, og den lig­ger ikke lan­ge fly­tu­ren unna.

På Te­ne­ri­fes nord­vest­kyst fin­ner du hyg­ge­li­ge Puer­to de la Cruz. Un­der opp­hol­det her får du blant annet opp­le­ve vul­ka­nen Teides vak­re na­sjo­nal­park. Vi be­sø­ker også ho­ved­sta­den St. Cruz, og tar oss tid til shop­ping. St. Cruz lig­ger på Te­ne­ri­fes nord­øst­kyst, og er ikke så kjent blant tu­ris­te­ne. Men byen er de­fi­ni­tivt verdt et be­søk.

So­lia lan­ser­te Mar­bel­la som nytt Pre­mi­um-rei­se­mål i vår, og tu­re­ne hit har på kort tid blitt svært po­pu­læ­re. Du bor bra i for­nem­me Por­to Bañus, og blant ut­fluk­te­ne som er in­klu­dert, er en me­get opp­le­vel­ses­rik tur til det mau­ris­ke slot­tet Al­ham­bra. Vi tar deg også med til Gi­bral­tar og den kjen­te byen Ron­da.

Gran Ca­na­ria er en vin­ter­klas­si­ker for sol­sult­ne nord­menn. Hit har So­lia tatt med tu­ris­ter på fe­rie i mange år. Til vin­te­ren kan du være med til Puer­to de Mogán og bo på det po­pu­læ­re ho­tel­let Cordial Mó­gan Playa. Med fle­re dei­li­ge mål­ti­der in­klu­dert og flot­te fel­les­ut­fluk­ter blir det både hyg­ge­lig og so­si­alt!

Må­let for alle tu­re­ne er at du som gjest vir­ke­lig får opp­le­ve ste­det du har reist til, sam­ti­dig som du har tid til å kose deg mas­se ved bas­seng­kan­ten.◆

Konkurransereglene finner du i denne ukens Hjemmet (uke 33). Svarfrist: 17. august 2017.

 

 

Les hele saken

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!