Brevet var skrevet til menneskerettsforkjemperen Dilys Cheetham 11. august 1997. Tre uker senere døde prinsessen i en voldsom bilulykke i Paris, sammen med sin elsker Dodi Al-Fayed. Diana ble bare 36 år.

I det personlig signerte brevet forteller prinsessen at hun har besøkt Bosnia i forbindelse med kampen mot landminer, og at hun lover å fortsette kampen, som var en av hennes hjertesaker.

Forferdelige våpen

«Jeg kunne ikke annet enn å bli dypt beveget av opplevelsen, som styrket min beslutning om å sørge for at verden ikke glemmer disse forferdelige våpnene. Og at de som har blitt lemlestet vil trenge omsorg og støtte for mange år fremover», skriver Diana i brevet, ifølge den britiske avisen The Daily Express.

Historikeren Mark Haddleston beskriver brevet som et viktig dokument i moderne historie, siden det skal være det siste brevet Diana skrev og det har et følelsesmessig innhold.

Døde i 2006

Brevmottageren Dilys Cheetham døde i 2006, men solgte brevet til fotografen Jason Fraser på en auksjon i 1999, til inntekt for bekjempelse av landminer.

Fraser solgte deretter brevet til en samler, som nå har solgt Dianas brev videre.

Les hele saken
Les alt om: