Utgangs summen på bekkenet?

Publisert Oppdatert

Spørsmål til jordmor:

Kor stort/lite er utgangsummen på et bekken som er 30,2.? Kor stort barn trur du vil greie å komme ut på denne utgangsummen? Kva pleier et vanleg bekken å ligge på? håper på svar.

Svar:


De fleste kvinner i dag må prøve å føde, så sant at barnet ligger i hodeleie. Hva er så grunnen til at du har tatt røntgen/ pelvimetri av bekkenet ditt?
bekkenmål, lengden av tenkte linjer i bekkenet. Brukes i fødselshjelpen, tidligere mer enn nå. Bekkenmåling gjøres nå ved hjelp av computertomografi (CT). De målene det dreier seg om, er inngangsmålene (dvs. målene i bekkeninngangen): conjugata vera, som er avstanden mellom symfysens øvre, bakre kant og promontorium (den mest fremspringende del av os sacrum, korsbenet) og inngangens tverrdiameter, og utgangsmålene (målene i bekkenutgangen): intertubaravstanden som er avstanden mellom de to tuber ossis ischii, interspinalavstanden som er avstanden mellom de to spina ischiadica, og sagittal utgangsdiameter, som går fra nedre, bakre kant av symfysen til sakro-koksygealleddet. Ofte brukes begrepet sum utgang, som er summen av de tre utgangsmålene. Verdien av målene har bare begrenset relevans. Det er ekstremt sjeldent at bekkenet er så trangt at fosterets hode ikke kan passere. Når en fødsel stopper opp, er det som regel på grunn av for lite effektive rier, eller fordi fosterhodet går ned i bekkenet i en ugunstig stilling. Den eneste situasjonen der det i våre dager noen ganger brukes bekkenmål, er ved setefødsel. Den største delen av fosteret, nemlig hodet, skal passere bekkenet til slutt ved en setefødsel. Da ønsker man å ha garanti for at denne passasjen skal bli lett.
Lykke til, er det noe du ikke forstår så spør igjen.
 

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning