Det er kanskje ikke så rart at det tar lang tid å igangsette veiutbygging i Norge. Det er nemlig mange hensyn som skal tas og det er ikke bare lokalpolitikere som stikker kjepper i hjulene når storsamfunnet vil frem.

Også insekter ivaretas når Europaveien til Sverige over Ørje utvides. I dette tilfellet er det øyenstikkere som belaster budsjettet. På E18 i Østfold - på den 6,6 kilometer lange strekningen mellom Riksgrensen og Ørje - bruker Statens vegvesen 13 millioner kroner ekstra på å sikre insektene trygg ferdsel.

Den fredede øyenstikkeren Blodrød høstlibelle trives nemlig godt i myrområdene ved Brutjern, like ved svenskegrensen. Her finnes den største forekomsten av arten i Norge, og akkurat her planlegges ny E18 fra Riksgrensen til Ørje.

Vegvesenen lager derfor en insektundergang på Stormosen. Broen konstrueres med større åpning slik at øyenstikkeren lettere kan krysse veien. Den flyr ofte lavt, og broen kommer til å ligge fire til fem meter over myra.

Blodrød høstlibelle

Av hensyn til fredede arter som «Blodrød høstlibelle», er det stilt strenge krav til byggevirksomheten ved Brutjern.

I Norge finnes det 48 ulike arter av øyenstikkere, og Brutjern er en av de aller beste biotopene, med tilsammen 24 arter. Tre av disse er rødlistet. Helt små er de heller ikke, med et vingespenn på opptil 18 cm.

Lengden på broen må økes fra 42 meter til 99 meter - altså utvides med 57 meter - av hensyn til øyenstikkeren. Lengre bro øker kostnaden på veiprosjektet med 13 millioner kroner, og totalkostnaden blir dermed på 21,5 milloner kroner.

Men da skal den sjeldne øyenstikkeren være sikret mot biltrafikken, og leveområdet ivaretatt. Og med tanke på at bilistene hvert år betaler 6,6 milliarder i bompenger, er utgiftene til øyenstikkeren lommerusk.

Tofelts motorvei

Ny E18 gjennom Østfold dimensjoneres i utgangspunktet etter veiklasse S5 som er tofelts motorvei med midtdeler og enkelte strekninger med forbikjøringsfelt. Ved grenseovergangen planlegges en kort strekning med lavere hastighet.

I sentrum av Ørje foreslås tofeltsvei med midtrabatter, flere avkjøringer og redusert hastighet. Her skal E18 oppgraderes og tilpasses øvrige veier beregnet for lokaltrafikk.

Starter tidligst i 2014

Statens vegvesens forslag til reguleringsplan for ny E18 Riksgrensen-Ørje legges ut på offentlig høring i perioden 16.november 2012 til tredje januar 2013.

Etter vedtatt regulering følger prosjektering (byggeplanlegging) for mulig anleggsstart i 2014.

Les hele saken
Les alt om:

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!