Humminbird 957cx

Fiskestim i widescreen

Bare fisk på skjermen blir litt kjedelig i lengden, så Humminbird tilbyr også gode kartplotterfunksjoner.

Publisert

Kort sagt:

+ God flerskjermsvisning

+ Fine ekkoloddfunksjoner

+ Enkle menyer

+ Ok pris

- Tidvis treg oppdatering

- Ingen hurtigknapp for å bytte aktivt skjermbilde

- Bare 50 % av kartbildet foran båten

Humminbirds 900-serie leveres i fire ulike versjoner, litt avhengig av hvor avanserte skjerm- og ekkoloddfunksjoner du vil betale for. 957cx er den nest rimeligste av modellene, og tilbyr en bra balanse mellom pris og egenskaper.

Det mest spesielle er widescreen-formatet på skjermen, som med en oppløsning på 800x480 og en størrelse på åtte tommer har et godt utgangspunkt.

Skal du vise flere skjermbilder samtidig og ekkolodd-delen er viktig, kommer likevel breddeformatet til god anvendelse. Er du på fiskejakt, setter du pris på å kunne kjøre et langt ekkoloddbilde med god historikk, eller splitte bildet med zoom/vanlig ekkolodd, eller med kart/ekkolodd. Har du den mer avanserte QuadraBeam-svingeren, får du opp enda mer avanserte ekkoloddgjengivelser, og vil ha desto større glede av lang skjerm.

Til navigasjonsformål, har skjermen sin største fordel når du kjører to kartvinduer. Da har du en stripe med de viktigste datafeltene ute til venstre på skjermen, og plass til to kartvinduer. Da kan det ene kjøre et innzoomet område med godt detaljnivå, mens det andre kan zoomes ut og gi bedre oversikt.

Praktiske visninger

Humminbird 957cx kommer med et godt forhåndsdefinert sett av visninger. Via menyen kan du velge hvilke som er synlige når du bruker "view"- eller "exit"-knappene til å bla deg fram og tilbake. Menysystemet er greit; ett trykk bringer opp en hurtigmeny relatert til det aktuelle skjermbildet, mens to trykk tar deg til hovedmenyen.

Du har tre knapper hvor du kan legge inn hurtigvalg for dine mest brukte skjermbilder, så det er egentlig bare ett irritasjonsmoment ved betjeningen: Når du skal bestemme hvilket av to skjermbilder som skal være aktivt (for eksempel ved zooming eller scrolling), finnes det ingen hurtigknapp for det. Da må du først inn i hurtigmenyen, velge om høyre eller venstre skjermdel skal være aktivt, og så trykke exit.

I hurtigmenyen har du mulighet til å variere hvor stor plass hvert vindu skal okkupere, på en skala fra 10 til 100. Disse innstillingene kan variere for hvert skjermoppsett, og oppleves som svært praktisk.

Humminbird bruker kart fra Navionics på SD-kort. I Platinium-utgave har disse kartene en del tilleggsfunksjoner, som for eksempel bilder, havnebeskrivelser, 3D-overlay av land- og bunnforhold, for å nevne noe. Du kan også kombinere det vanlige kartbildet med et 3D-kart i fugleperspektiv.

Bra skjærgårdshjelper

Humminbird 957cx fungerer fint til enkel skjærgårdnavigasjon, der den viktigste oppgaven er å holde styr på hvor du er, og hvilke grunner og sjømerker som har betydning for trygg ferdsel. Den fungerer også greit til å legge opp veipunkter og ruter langs disse. Du savner en del av de redigerings- og planleggingsegenskapene du finner på enheter som er beregnet for lengre turer. Selve rutenavigasjonen fungerer fint, med tydelig grafikk i kartet, og alle de "r iktige" datafeltene kommer opp i kolonnen til venstre.

"Info"-knappen gir opplysninger om objekter og forhold i kartene, ga ikke alltid tilfredsstillende opplysninger; noen steder fungerte det bra, andre steder var det eksempelvis ikke informasjon i tilknytning til sjømerker eller fyr/lykter.

Vi ønsker oss en mulighet til å plassere mer enn 50 % av kartbildet foran baugen på båten. Under normale forhold klarer plotteren å oppdatere informasjonen i skjermbildene raskt nok. Men har du slått på full pakke av grafikkfunksjoner i kart og 3D-kart i områder med mye detaljer, går oppdateringen tregt. Opplever du dette, anbefaler vi å slå av den ekstra grafikken, eller velge en kartvisning med mindre detaljer.

Spesifikasjoner

Produsent
Pris

Konklusjon

Humminbird 957cx er en relativt hyggelig priset ekkoplotter, som koster fra ca. 14 000 kroner, litt avhengig av hva slags svinger du skal ha med. Den kompakte størrelsen (relativt liten dybde og høyde) gjør at den passer fint i mindre båter. Hvis du er ivrig fisker, vil vi tro at dette er et fint instrument å ha om bord. I tillegg er navigasjonsmulighetene såpass gode at Humminbird 957cx også kan benyttes til lengre skjærgårdsturer. Men om bord i en turbåt, passer den etter vår oppfatning mindre godt.

Vår karakter

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning