BMW fra Toyota

Den neste sportsbilen fra BMW kan bli en Toyota. Nå går BMW og Toyota sammen for å utvikle en ny sportsbil – i tillegg til at de styrker samarbeidet om å bygge en miljøbil.

Den neste BMW Z4 kan bli utviklet i samarbeid med Toyota.

Den neste BMW Z4 kan bli utviklet i samarbeid med Toyota.

Publisert Oppdatert
BMW og Toyota har allerede et samarbeid der BMW skal levere dieselmotorer til Toyota mot at de får ta del i Toyotas hybrid-teknologi.

Men nå knytter de to bilgigantene enda tettere bånd. For når samarbeidet nå styrkes skal de to produsentene samarbeide på fire nye områder. I avtalen ligger det at man skal utvikle en bil med brenseslceller innen 2020, at man skal samarbeide rundt teknikker for å bygge lettere biler for å redusere forbruket, at man skal forske på ny batteriteknologi til bruk i hybridbiler og at man sammen skal lage en helt ny plattform for en ny sportsbil.

Allerede mot slutten av 2013 lanseres den nye sportsbilen som et konsept, og man snakker om en bil som vil tilsvare dagens BMW Z4 - eller vil bli grunnsteinen i en kommende BMW Z1 eller Z2. Hos Toyota kan plattformen brukes til å gjenopplive Supra.

Den nye sportsbilen skal ha lav vekt, og det ventes at man kommer til å bruke en rekke avanserte konstruksjonsmetoder og materialer - blant annet kompositt - for å nå det målet.

Foruten den nye sportsbilen er brenselscelleprosjektet viktig for å senke utslippene. Bilen som skal stå klar i 2020 skal bidra til nettopp det.

- For at man i skal klare å gjøre biler med brenselsceller attraktive må de bli billigere. Det krever ganske mye tid og penger for å få til, men gjennom å føre sammen kunnskapen fra BMW og fra Toyota kan vi sammen lage biler med brenselsceller som raskere slår igjennom i markedet, sier Takeshi Uchiyamada, som er blant annet var utviklingssjef for Prius-prosjektet på 90-tallet til Automotive News.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning