Unngå overgriperen

- Søk kunnskap om kjærlighet og parforhold. Da reduserer du mulighetene for å ende opp som psykisk voldsoffer, sier forfatter.

Publisert Oppdatert

Ett av kjennetegnene ved psykisk vold i nære relasjoner er at det ikke alltid er like lett å oppdage. I mange tilfeller forstår ikke offeret selv hva han eller hun blir utsatt for.

 

Å leve sammen med psykiske voldsutdøvere kan likevel lage dype arr i sjelen.

 

Vold i parforhold
Boken Dansen i Firenze er nettopp sluppet og skrevet under psaudonymet Fabio Sommer. Med en blanding av fiksjon og fakta, og tar boken for seg vold i parforhold, og også hvordan barn har en tendens til å bli de største ofrene.

 

I boken møter 35 år gamle Fredrik Madeleine, som har en sønn fra tidligere ekteskap. Når Madeleine skal ta ut separasjon fra sønnens pappa, Tommy, viser Tommy sitt egentlige vesen.

 

Kvinneguiden fikk et personlig møte med bokens forfatter, hvor han fortalte oss litt mer om bakgrunnen for boken. Han har blant annet samarbeidet med psykiatrispesialisten Hans Jakob Stang og intervjuet ofre ved flere av krisesentrene for kvinner i Norge.

 

- Jeg skrev den fordi jeg lenge har vært opptatt av problematikken. Det hele ble etterhvert til en historie hvor jeg ønsket å formidle mye fakta gjennom en historie. Jeg tror at for mange som er i en slik situasjon, eller som kjenner til noen i en slik situasjon, er kunnskap viktig for å forstå hva dette innebærer og for å gjøre noe med det, sier han.

 

I forhold med psykopat
Ordet psykopat brukes ikke lenger når man diagnostiserer mennesker med personlighetsforstyrrelser. Det betyr likevel ikke at mennesker med denne tilstanden ikke finnes lenger, de sorteres bare under én eller flere personlighetsforstyrrelser.

 

- Denne mennesketypen kan du møte i alle sammenhenger, og de fremstår svært ulikt. De kan for eksempel være underdanige like mye som åpent kontrollerende. De tilpasser seg omgivelsene, forteller Sommer.

 

Forfatteren har et ønske om å nå ut til spesielt yngre mennesker.

 

- Når man er ung, er man opptatt av sosialt liv, tilegne seg kunnskap innen språk, IT, kultur også videre. Et fåtall søker kunnskap om kjærlighet og parforhold. Det er viktig å tilegne seg kunnskap på dette området også, slik at man reduserer mulighetene for å selv ende opp i en overgripers klør. Man kan anta at cirka 10 prosent av voksne mennesker har psykopatiske trekk. Sjansen for å møte en slik person i et parforhold er med andre ord stor, sier han.

 

Kopierer overgriperen
Personer som blir utsatt for psykisk vold av familie eller andre nære relasjoner, kan slite med ettervirkninger resten av livet.

 

- Det ulykksalige er at barn barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner ofte selv ender som overgriper i voksen alder, sier Sommer.

 

Men ikke alle får livene sine mer eller mindre ødelagt av en fortid som psykiske voldsofre. Noen kommer også godt ut av det, og håndterer fortida si på best mulig måte.

 

En av grunnene til at mange sliter i etterkant kan være at temaet er så vanskelig å snakke om.

 

- Fremdeles tabu
- Vold i nær relasjon er fortsatt tabu. Det kommer imidlertid mer og mer på dagsorden, og det er gledelig. Alt for mange får sine liv unødvendig ødelagt. Alt for mange barn får sin barndom og sitt liv ødelagt.Kunnskap er en viktig faktor for å få bukt med problemet, sier forfatteren og fortsetter;

 

-  Det er et håp at boken kan bidra til å formidle kunnskap, være en inspirasjon til å søke mer kunnskap, samt kanskje også sette mer fokus på problematikken.

dansen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning