Når han ikke vil...

Hvor normalt er det at mannen mister sexlysten, og hvordan skal man takle dette?

Publisert Oppdatert
Som for kvinner gjelder det at menn kan miste sexlysten. Men hvor vanlig er det, og hvordan skal man takle dette?

- Alle faser av seksualiteten kan by på problemer av ulik art. Både hos kvinner og menn. I en klinisk hverdag er det vanligere at kvinner kommer med lystproblemer enn at menn gjør det. Men en kan av og til se at det som oppleves som ereksjonssvikt hos menn kan bunne i et lystproblem, forteller Anne Kulseng Berg, sexolog og psykolog.

Mange ulike faktorer
Hun mener at problemer med lysten kan ha så mange årsaker: hvor sliten en er, hvor stresset en er, kvaliteten på forholdet, fysiologiske faktorer, generell livssituasjon og så videre. Altså indre faktorer, relasjonelle faktorer og de mer ytre faktorer.

- Og så er det noen som av ulike grunner mister lysten på sex over lang tid, forteller hun.

Dette er smertefullt både for den det gjelder og partner. Om dette er mer smertefullt for kvinner enn for menn kommer an på kvinnen og mannen.

- Det er smertefullt når ens partner avviser en, samme hva den avvisningen handler om, selv om en forstår at det handler om partnerens egen lyst. Det er også smertefullt å avvise partneren sin, sier Berg.

Mer skamfullt
- Det en kan tenke seg, er at våre forestillinger om at mannens seksualdrift er sterkere og mer tilstedeværende enn kvinnens, nok kan bidra til at lystproblemer hos menn blir enda mer skamfullt og enda vanskeligere å håndtere enn lystproblemer hos kvinner, tilføyer hun.

Når en mister lysten på sex, er det veldig ofte at en strekker seg litt for mye og blir med på litt mer enn man har lyst til for å ivareta en partner en tross alt er glad i og ikke ønsker å avvise.

-Det skaper over tid ofte enda større vanskeligheter fordi en da lett kan slutte å ta sine egne behov på alvor. Så er det viktig å snakke sammen. Når sex fungerer, trenger vi ikke å snakke så mye. Men så fort noe er vanskelig, blir det veldig viktig å snakke sammen nettopp fordi følelsene er sterke og mulighetene for feiltolkninger blir store, poengterer sexologen.

Et problem for begge
Hvis en opplever et lystproblem som vedvarer, er det veldig vanskelig å ordne det helt på egenhånd.

- Jeg vil derfor anbefale at en oppsøker hjelp. Selv om det er den ene partneren som har et lystproblem, vil dette være et problem for begge. Det er derfor en fordel å gå i behandling som par. Et lystproblem kan som sagt skyldes så mye, slik at det vil være ulikt hva slags behandling en trenger.

Noen trenger rådgivning, noen trenger psykoterapi. Det kan være at den som har lystproblemet kan trenge å arbeide litt på egenhånd i tillegg, for å bearbeide traumer eller psykologiske konflikter.

Veldig normalt
- I noen tilfeller kan det jo også være at en må ha hjelp til å håndtere en depresjon eller en angsttilstand. Av og til trenger en å arbeide med å bli tryggere på egen seksualitet og egne behov, sier Berg.

Hun understreker at det er veldig normalt at sexlysten varierer både i løpet av et forhold og i løpet av et liv.

- Ofte er det forbigående, og kan håndteres med at en rommer hverandres behov eller mangel på behov og ikke legger for mye av forholdets væren eller ikkeværen i det, mener Berg. av_hoyde.gif

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning