- Forstå barnets sinne

Hva du skal gjøre med aggressive barn? Psykolog Kristin Ottesen gir deg tipsene!

Publisert Oppdatert

Har du et barn som preger hverdagen med hyling, raseri, slag og spark? I de fleste tilfeller har overaggressivitet blant barn en eller flere årsaker. Barnepsykolog Kristin Ottesen forteller deg hvordan du kan løse problemene.

 

Hos et barn kan du skille mellom to typer sinne, det ekte og det uekte. Det ekte sinnet kommer av at barnet føler angst, fortvilelse, ensomhet og forlatthetsfølelse. Dette oppleves veldig vondt for barnet, og det er viktig at du nærmer deg sinnet på en riktig måte.

 

- Barnet kan være vanskelig å få roet og få kontakt med, men det roer seg etter hvert hvis du forholder deg rolig og snakker med varm og god stemme, sier psykologen til Kvinneguiden.

 

Sinne som maktmiddel
Den andre typen sinne kan kalles uekte sinne, og er et pressmiddel mange barn bruker for å få viljen sin. Et barn kan vise stor utholdenhet når det gjelder sinne, men det stopper som regel med en gang barnet har oppnådd sitt mål. Her er det viktig å ikke miste viljestyrken, og forholde seg til barnet på riktig måte:

 

- Det er viktig at barnet ikke lærer seg å bruke sinnet på denne måten til å styre foreldrene sine, og foreldrene må holde fast ved sitt "nei" selv om det oppleves utmattende og slitsomt. Barnet trenger å møte motstand for å utvikle sin egen personlighet og lære seg til å tenke ut hvordan det kan løse situasjoner, sier Ottesen.

 

Det er imidlertid helt naturlig for et barn å være sint av og til, og det er viktig å lære barnet at det har lov til å bli sint. Hvis barnet blitt redd sitt eget sinne, kan det utvikle et alovorlig aggresjonsproblem.

 

Hos barn i skolealder kan sinne tyde på at de ikke har det bra og trenger hjelp.

 

- Hos småskolebarn er sinne ofte uttrykk for frustrasjon av et eller annet slag, og bør tas mer på alvor hvis dette forstyrrer barnets fungering i dagliglivet. Jo eldre barnet blir, jo bedre blir det vanligvis i stand til å løse konflikter uten aggressive utbrudd - det forstår mer og kan uttrykke seg med språk, forklarer Ottesen.

 

Hvorfor så sint?
Det er som regel tre grunner til at barn utvikler aggresjonsproblemer:

  • De kan ha arvet et sterkt temperament
  • Medfødt sårbarhet for å utvikle aggressiv adferd
  • Vært vitne til eller utsatt for aggressiv og voldelig adferd fra voksne i nærheten eller media, som PC-spill.

Det finnes også helt spesifikke årsaker, som for eksempel at et barn med ADHD reagerer med sinne fordi det føler seg misforstått og stemplet som urokråke. Språkvansker kan også fremkalle raseri, da et barn kan ha problemer med å gjøre seg forstått.

 

Slike impulser lærer barnet at vold er en god måte å løse konflikter på. Derfor er foreldrenes holdninger avgjørende for om barnet skal utvikle et aggresjonsproblem eller ikke.

 

Kan det forebygges?
Ja, du kan forebygge aggresjonsproblemer hos barnet ditt.

 

- Først og fremst er det viktig å huske på at det er helt naturlig å bli sint for et lite barn. Et barn som aldri blir sint, bør man lure litt på. Det er også vanlig at barnet viser mer trass frem til 3-5 års alder, for gutter enda lenger. Det er viktig å snakke med barnet og prøve å forstå hvorfor det blir så sint. Gjør barnet trygg på at du er glad i det selv om det er sint på deg innimellom, sier Ottesen.

 

Hvis du lurer på om barnet ditt har et aggresjonsproblem, bør du kontakte barnehagen eller skolen og høre hvordan de opplever barnet. Videre kan skolen eller barnehagen koble inn en barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk. Prøv også å få oversikt over andre aggresjonsproblemer i slekten.

agg

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning