#kvinnerinn

- En kvinne må kunne ta frie og selvstendige valg, uten å bli sett på som gammeldags

Marjan Farahmand (32) mener kommunene trenger politikere som henne.

MARJAN FARAHMAND: Nummer 12 på lista til Skien Høyre.

MARJAN FARAHMAND: Nummer 12 på lista til Skien Høyre. Foto: FOTO: Privat

Publisert Oppdatert

Marjan Farahmand (32)

Parti: Høyre

Nummer 12 på lista til  Skien Høyre

Utdannelse: Barnevernspedagog og fagbrev som kokk

Yrke: Saksbehandler og miljøterapeut for Barneverntjenesten i Porsgrunn

Sivilstatus: Samboer

#KVINNERINN

Seks kjappe med Marjan Farahmand, Høyre:

1)   Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Det er viktig at velgerne stemmer frem representanter som både vil og har kompetanse til å kunne løfte en kommune.

Jeg er ung, innovativ og er opptatt av å gjøre Grenland til et attraktiv sted å bo.

Jeg mener det er viktig at bystyret gjenspeiler kommunens befolkningssammensetting. På denne måten tilrettelegger man best mulig for demokratiet.

Skien kommune, som mange andre kommuner i landet, trenger unge politikere, flere kvinner og ikke minst representanter med minoritetsbakgrunn.

Simsalabim, her er JEG.  

2)   Hva bør velgerne vite om deg?

- Jeg bryr meg om kommunen min, og er opptatt av å løfte kommunen fremfor å sette egne interesser i fokus.

Politikk for meg er ikke en markedsplass for hestehandler, men et sted for ansvar for det samfunnet vi lever i.

Kommunikasjon og samarbeid er noe jeg setter høyt, og dette er noe som også gjelder i politikken på tvers av partiene. Det er viktig at man har evnen til å samarbeide, fremfor og bare rakke ned på andre partiers saker.

3)   Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

1. Likestilling, lik lønn for likt arbeid. Det er dessverre fortsatt slik at i mange yrker tjener menn mer enn kvinner for samme type arbeid. Vi lever i 2015, det er ikke lenger slik at kvinner blir forsørget av menn. Derfor er det fortsatt underlig for meg at menn tjener mer enn kvinner for samme type arbeid!

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

2. Jeg mener at alle kvinner skal kunne ha valgfrihet. Med dette tenker jeg på for eksempel valgfriheten til å kunne være hjemme de første barneårene.

En kvinne må kunne ta frie og selvstendige valg, uten å bli sett på som gammeldags.

 Man blir nesten stigmatisert dersom en ønsker å være hjemme, stelle hus og ta seg av barna. Det finnes mange ulike familier med ulike behov. Folk må kunne velge sine løsninger, og politikere må legge til rette for fleksibilitet og valgfrihet.

3. Minoritetskvinners rettigheter er også en viktig kvinnesak. Kvinner med minoritetsbakgrunn er en ressurs og må sikres større muligheter i arbeidslivet.

Flere minoritetskvinner i arbeid vil bidra til å redusere barnefattigdommen i Norge.

Samtidig vet vi at tilknytning til arbeidslivet er både helsefremmende, en formidabel måte å bli integrert på, samt veien til å lære språket. Nøkkelen til integrering er gjennom arbeid! Mødrenes aktive deltakelse i det norske samfunnet kan ha stor betydning for barnas integrering. Og når de kan språket, kan de også bistå og hjelpe barna med skolearbeid og generell oppfølging på sosialiseringsarenaer.

De er forbilder for den oppvoksende andregenerasjon.

4)   Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Jeg tror at det er flere årsaker til dette. Kvinner flest har  familieforpliktelser, og setter familien høyest. Mange kvinner prioriterer familien, fremfor karriere innen for eksempel politikken. Det er meget tidskrevende å være ordfører, og dermed blir politikken ikke førsteprioritering når man er småbarnsmor.

Videre er det slik at vi kvinner er mere sensitive, vi tenker og føler mye.

I politikken skal man tåle en god del motgang, og man blir eksponert på sosiale medier. Dette er noe ikke alle kvinner håndterer like bra som menn.

Menn børster lettere kritikken av seg og går videre, mens kvinner i større grad tar den til seg.

For at vi skal øke tallet på kvinnelige ordførere, må man også ha flere kvinner på kommunelistene. Jeg mener det er viktig med opplæring og systemer for å følge opp nye kvinnelige medlemmer.

Alle partier burde ha fadderordning, slik at man får et godt innsikt i politiske prosesser og får etablert nødvendige nettverk.

5)   Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Først og fremst syns jeg det er viktig å være med der beslutninger tas. Å være en bidragsyter og påvirke samfunnsutviklingen er jo gøy.

Det er bedre å delta og gjøre en forskjell enn å sitte i sofaen og klage.

Vi lever i en spennende tid med tanke på fremtidens kommunestrukturer. Jeg gleder meg stort til en forhåpentligvis Grenlandskommune. Ja det er gøy.

I politikken treffer man mange forskjellige mennesker i alle aldre og bakgrunn. Man står på stand, er på dør bank, ja gjør mye sosialt. Treffe innbyggere i alle aldersgrupper og høre om deres hjertesaker, hva de brenner for og er opptatt av i samfunnet. Dette er jo gøy og ikke minst givende. 

6)   Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- Jeg er opptatt av mange politiske saker. Har noen hjertesaker som jeg brenner ekstra for, men det er nok mye på grunn av min utdanning og ikke minst minoritetsbakgrunn.

Jeg ønsker å heve kompetansen i barneverntjenesten i kommunen min.

Det er viktig med blant annet kompetanse innen arbeid med minoritetsfamilier. Samt å innføre obligatoriske informasjonsdager til voksenopplæringen, skoler, barnehager og andre instanser som jobber med barn, unge og familier. Det er viktig med informasjon om den jobben barneverntjenesten gjør, på denne måten kan man  hjelpe enda flere, og samtidig få folket til å forstå viktigheten av jobben de gjør.

Bedre integreringspolitikk i min kommune er også en viktig sak for meg. Skien kommune har dessverre høye tall på arbeidsledighet blant innvandrere. Her er det nødvendig å samarbeide enda mer med næringslivet allerede i begynnelsen av introduksjonsprogrammet. Også å få frem viktigheten av arbeid og integrering, og hvilke positivt innvirkning dette har på minoritetsfamilienes barn og oppvekstsvilkår. Vi har alle ressurser, uavhengig av bakgrunn og etnisitet.  

En annen viktig hjertesak er sammenslåing av kommuner. Jeg ønsker at Skien kommune skal slåes sammen med nabokommunene.

Jeg ønsker at Grenland skal bli et attraktiv sted å bo gjennom å fjerne disse kunstige kommunegrensene.

Da vil man kunne åpne for bedre og bredere kommunale tjenester og ikke minst mer profesjonalitet i forvaltningen. Sammenslåing er også mer økonomisk. Det skal ikke være nødvendig med 4 ordførere, 4 rådmenn og en hel del andre kommunale ledere på noen få kilometers avstand. Vi må tenke fornuftig og innovativt!

Vil du lese mer om kampanjen #kvinner inn? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Les intervjuer med andre kandidater under:

Se flere saker fra: #kvinnerinn Se flere saker fra: «Hvis du stemmer på noen pga kjønn så burde du bli fratatt stemmeretten» Se flere saker fra: Husk å krysse kvinner inn
- Kvinner har en tendens til å fokusere på hva som ikke gjør dem kvalifisert

#kvinnerinn

- Kvinner har en tendens til å fokusere på hva som ikke gjør dem kvalifisert
- Om en norsk statsborger kommer fra Ghana, Tana eller Mo i Rana skal hun ha de samme rettighetene

#kvinnerinn

- Om en norsk statsborger kommer fra Ghana, Tana eller Mo i Rana skal hun ha de samme rettighetene
 - Vi har en utfordring med at mange kvinner takker nei til gjenvalg

#kvinnerinn

- Vi har en utfordring med at mange kvinner takker nei til gjenvalg
- Jeg har sett livets skyggeside på nært hold

#kvinnerinn

- Jeg har sett livets skyggeside på nært hold
- Det er viktig for meg å være en stemme for barn og unge

#kvinnerinn

- Det er viktig for meg å være en stemme for barn og unge
- En kvinne med bestemt lederstil kan bli oppfattet som

#kvinnerinn

- En kvinne med bestemt lederstil kan bli oppfattet som "bitchy"
- Jeg ser på politisk engasjement som en form for samfunnstjeneste

#kvinnerinn

- Jeg ser på politisk engasjement som en form for samfunnstjeneste
- Ikkje like mange kvinner som menn ynskjer å ta den belastninga det er å få alle til å meine noko om deg

#kvinnerinn

- Ikkje like mange kvinner som menn ynskjer å ta den belastninga det er å få alle til å meine noko om deg
- Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger

#kvinnerinn

- Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger
- Jeg har alltid slåss for de som ikke sitter øverst ved bordet

#kvinnerinn

- Jeg har alltid slåss for de som ikke sitter øverst ved bordet
- Vi må tillate at kvinner også tar utradisjonelle valg og velger karriere fremfor familieliv

#kvinnerinn

- Vi må tillate at kvinner også tar utradisjonelle valg og velger karriere fremfor familieliv
- Barn skal ha de samme mulighetene uansett foreldrenes økonomi

#kvinnerinn

- Barn skal ha de samme mulighetene uansett foreldrenes økonomi
-  En kvinne må kunne ta frie og selvstendige valg, uten å bli sett på som gammeldags

#kvinnerinn

- En kvinne må kunne ta frie og selvstendige valg, uten å bli sett på som gammeldags
«Sier du nei til en utfordring, sier du nei til egen utvikling»

#kvinnerinn

«Sier du nei til en utfordring, sier du nei til egen utvikling»
- Politikk er for viktig til å overlate til politikere

#kvinnerinn

- Politikk er for viktig til å overlate til politikere
- Menn har spissere albuer, større selvtillit og mindre selvinnsikt

#kvinnerinn

- Menn har spissere albuer, større selvtillit og mindre selvinnsikt

#kvinnerinn

"Hva gjorde jeg sist for å støtte opp om en annen kvinnes ambisjoner?"
- Jeg har et litt annet perspektiv på ting

#kvinnerinn

- Jeg har et litt annet perspektiv på ting
- Politikk gjør meg sint, men desto mer motivert

#kvinnerinn

- Politikk gjør meg sint, men desto mer motivert

#kvinnerinn

"Fordi du mamma, kan snu verden opp ned hvis du virkelig tror på noe"
- Målet mitt er ikkje at kvinner skal få statusyrker, men at yrker som kvinner allerede har skal få like masse status

#kvinnerinn

- Målet mitt er ikkje at kvinner skal få statusyrker, men at yrker som kvinner allerede har skal få like masse status
- Mange saker som av enkelte betegnes som rene kvinnesaker er like viktige saker for menn

#kvinnerinn

- Mange saker som av enkelte betegnes som rene kvinnesaker er like viktige saker for menn
- Jeg håper å realisere barndomsdrømmen om å kunne påvirke

#kvinnerinn

- Jeg håper å realisere barndomsdrømmen om å kunne påvirke
- Jeg ser at det nytter å engasjere meg

#kvinnerinn

- Jeg ser at det nytter å engasjere meg
- Vi jenter må tørre å bruke egenskapene våre og være mer frampå

#kvinnerinn

- Vi jenter må tørre å bruke egenskapene våre og være mer frampå
- Jeg har jobbet hardt for å få familien min godt integrert i samfunnet

#kvinnerinn

- Jeg har jobbet hardt for å få familien min godt integrert i samfunnet
«Hva syns barna dine om at du er så mye borte på kvelden?»

#kvinnerinn

«Hva syns barna dine om at du er så mye borte på kvelden?»
Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning