#kvinnerinn, kvinner inn på listene, stem inn kvinner, kvinner på topp

Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (28)

Parti: Fremskrittspartiet

Nummer 6 på lista til Oslo kommune, nr 3 på lista i Østensjø bydel

Utdannelse: Jurist

Yrke: Rådgiver innen landbruk, fiskeri og næring

Sivilstatus: Samboer

#kvinnerinn

Seks kjappe med Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, FrP:

 

1) Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Jeg håper særlig at andre kvinner velger å stemme på meg fordi de har tillit til at jeg vil jobbe for det de synes er viktig.

Blant annet er dette barnehagedekning for alle ettåringer uavhengig av om de er født før eller etter 1. september, en trygg grunnskole som fokuserer på læring, gode kommunale helsetilbud fra skolehelsetjeneste til sykehjem, og et forebyggende barnevern som lytter til og samarbeider med barn og foreldre.

Jeg mener politikere ikke bør blande seg inn i alt mulig, men at det er vår jobb å sørge at det offentlige finansierer gode tjenester blant annet innen utdanning og helse.

I dag bruker politikerne skattebetalernes penger på veldig mye, noe som gjør at de andre partiene må ty til flere og høyere skatter. Jeg vil hindre at det blir enda dyrere å være Oslo-borger og prioritere de viktige oppgavene først.

2)   Hva bør velgerne vite om deg?

- At jeg har et genuint ønske om at alle kvinner skal de samme frihetene som menn.

Jeg jobbet med likestillingsspørsmål i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) da jeg var student, da blant annet med kvinners økonomiske situasjon etter samlivsbrudd og kvinner som var utsatt for vold fra sine partnere eller sin familie.

 I tillegg er jeg opptatt av at barn skal ha de samme mulighetene uansett hvilken økonomi foreldrene deres har. Som barn av en alenemor, med to mindre søstre og svak økonomi gjennom oppveksten, har like muligheter uavhengig av lommebokens størrelse vært avgjørende.

3)   Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?


1) Bekjempelse av familievold og ekstrem kontroll over kvinnelige familiemedlemmer.
2) Bekjempelse av voldtekt, herunder holdningsendrende arbeid.
3) Diskriminerende holdninger i arbeidslivet.

4)   Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Jeg tror mange flere kvinner kunne vært høyere på listene.

Det handler om å våge å gå opp på talerstolen og nominere seg selv og være villig til å legge ned tid og hardt arbeid.

Oslo FrP har skapt en trygghet som gjør at stadig flere kvinner melder seg inn og våger å satse høyt. Der er jeg veldig stolt av Oslo FrPs ledere, Camilla Vilhelmsen og Ingvil Tybring-Gjedde, som oppmuntrer oss jentene til å satse høyt!

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

5)   Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Fordi jeg lærer veldig mye om hvordan samfunnet fungerer.

I alle år har jeg hørt personer rundt meg være misfornøyd med et eller annet i samfunnet,som deretter har konkludert med at «sånn er det vel bare».

Etter at jeg kom inn i politikken har jeg forstått at «Ingenting ER sånn. Dette kan jeg faktisk endre på».

Det er en veldig positiv og givende følelse.

6)   Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- Først vil jeg søke om å få være med på prøveprosjektet som gir statlig finansering av eldreomsorgen i min bydel.

Så vil jeg sette meg godt inn i barnevernets problemstillinger og forsøke å gjøre rettssikkerheten til barn under tiltak fra barnevernet i Oslo til landets beste.

Deretter vil jeg legge til rette for at det bygges ut flere barnehager i privat regi i Oslo, da mange familier ønsker plass til sitt barn, og private barnehager år etter år gjør det best på foreldreundersøkelsene i Oslo kommune.

Vil du vite mer om kampanjen? Følg Kryss Kvinner Inn på Facebook, Instagram og Twitter!

Les intervjuer med andre kandidater under:

Les hele saken

Se flere saker fra: #kvinnerinn

Inger-Lise Kvås, redaksjonsjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!