#kvinnerinn, kvinner inn på listene, stem inn kvinner, kvinner på topp

Ingrid Marie Sylte Isachsen (18)

  • Parti: Sosialistisk Venstreparti (SV)
  • Nummer 2 på lista til Trondheim kommune
  • Utdannelse: Jobber med saken
  • Yrke: Telefonintervjuer
  • Sivilstatus: Singel

#KVINNERINN

Seks kjappe med Ingrid Marie Sylte Isachsen, SV


1) Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å gjøre Trondheim til en enda bedre by å bo i for alle. Som ungdomskandidat er det viktig for meg å være en stemme for barn og unge ved å løfte saker unge bryr seg om på den politiske dagsorden. Samtidig kommer jeg til å jobbe for mer rettferdig by hvor ingen faller utenfor.


2) Hva bør velgerne vite om deg?

- Jeg har vært engasjert siden jeg var 14 år. I løpet av den tiden har jeg hatt verv i Sosialistisk Ungdom, Ungdom mot EU og Ungdommens Bystyre i Trondheim. Mine hjertesaker er mer demokrati, likestilling og kampen mot skatteparadis.


3) Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- Kampen mot voldtekt mener jeg er den viktigste kvinnesaken.

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

Når én av ti kvinner har opplevd å bli voldtatt i et av verdens mest likestilte land viser det at vi har en lang vei igjen.

Det viktigste vi må gjøre er å forhindre at overgrep skjer. Samtidig må vi sørge for at alle som har blitt utsatt for voldtekt blir godt ivaretatt av helse- og rettsvesenet. Barn og ungdom må lære om respekt og grensesetting i skolen, vi må øke politiets ressurser til etterforskning slik at flere saker blir oppklart og ha flere overgrepsmottak med høy kvalitet.

En annen viktig kvinnesak er retten og muligheten til å jobbe heltid.

Økonomisk selvstendighet gir frihet til å bestemme over eget liv, derfor er det et problem at førti prosent av alle yrkesaktive kvinner jobber deltid.

Mange gjør det ufrivillig og må balansere mellom flere jobber for å få tilnærmet hel stilling. I tillegg er det ofte kvinner som velger å gå ned i stillingsprosent for å få familiekabalen til å gå opp. Derfor vil vi i SV at alle innen helse- og omsorgsyrker, som er kvinnedominerte yrker, skal få muligheten til å jobbe heltid, samt å flytte hjemmeleksene til skolen slik at barna er ferdige med skolearbeidet når de kommer hjem om ettermiddagen.

Den siste saken jeg mer er viktig er arbeidet mot det kjønnsdelte arbeidslivet.

Norge har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsliv til tross for at vi er blant de mest likestilte landene.

Dette bidrar både til å opprettholde inntektsforskjellene mellom kvinner og menn, samt å hindre unge i å velge den utdanningen de ønsker fordi den er utradisjonell. Derfor mener jeg vi må ha en egen rådgiverutdanning slik at rådene ungdom får er basert på kunnskap heller enn fordommer, samt å øke antallet rådgivere i skolen.

4) Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Jeg tror hovedgrunnen til at kun 22 prosent av norske ordførere er kvinner er at kjønnsrollene fortsatt står sterkt. Kvinner blir fortsatt utsatt for flere hersketeknikker enn menn, blir oftere satt til å jobbe organisatorisk enn politisk og partiene er generelt for dårlige til å løfte kvinnelige kandidater på topp.

 

5) Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Jeg startet å engasjere meg fordi jeg ønsker å forandre samfunnet. Hele livet har jeg vært brennende opptatt av rettferdighet og at alle skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn. Det beste med å jobbe politisk er at det gir resultater. Få ting er så morsomt som å få gjennomslag for en sak man har jobbet lenge for.

6) Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- Jeg vil jobbe for flere lærlingplasser i kommunen slik at flere får muligheten til å fullføre utdanningen sin. Vi står i fare for å mangle fagutdannet arbeidskraft framover, derfor er retten til lærlingplass en investering i framtiden. Samtidig vil jeg jobbe for å øke antallet helsesøstre med et mål om at det skal være en helsesøster tilstede på skolen hver ukedag.

Vil du lese mer om kampanjen #kvinner inn? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Les intervjuer med andre kandidater under:

Les hele saken

Se flere saker fra: #kvinnerinn

Inger-Lise Kvås, redaksjonsjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!