NORSKE BUNADER

Bunaden er ikke så gammel som du tror

Vet du når nasjonaldrakten ble født?

TRADISJONER: Vi er stolte av bunadene våre, men i formen vi kjenner er de kanskje ikke så gamle som du tror.

TRADISJONER: Vi er stolte av bunadene våre, men i formen vi kjenner er de kanskje ikke så gamle som du tror. Foto: FOTO: Colorbox

Publisert Oppdatert

Når bunaden tas på, har vi inntrykk av å videreføre en lang og særnorsk tradisjon. De ulike draktene slik vi kjenner dem i dag, er imidlertid av nyere historie. De utviklet seg på 1900-tallet og klesplagget ble ikke minst et viktig politisk og nasjonalt symbol da nordmenn ville ut av unionen med Sverige og ønsket å markere sin selvstendighet.

Folkedrakter

Dagens moderne bunader er likevel inspirert av klesdraktene vanlige folk - som regel bønder - gikk kledd med i Norge på 1700- og 1800-tallet. De har sitt utspring i ulike festdrakter folk brukte rundt om i landet, men er i mange tilfeller tilpasset nyere krav.

En del bunader er rekonstruert ved hjelp av gamle plagg, andre er komponert mye friere og flere av draktene er også utformet etter inspirasjon fra hverandre.

I fagterminologien skiller man mellom bunad og folkedrakt, men til hverdags brukes begrepet bunad ganske vidt, noe som gjør at betegnelsen gjerne omfatter alt fra genuine folkedrakter fra 1800-tallet til nykonstruerte festdrakter uten særlig historisk forankring.

Det er derfor også vanskelig å antyde hvor mange forskjellige bunader som faktisk finnes her i landet, men Norsk Bunadsleksikon fra 2006 - som har en ganske vid definisjon av ordet - har samlet over 400 ulike modeller.

Se Norske Bunaders modeller

Ikke særnorsk

Den moderne bunaden er selvfølgelig særnorsk, men interessen for folkedrakter var på 1800-tallet utbredt både i hele Skandinavia og i Sentral-Europa - og da særlig i den tyskspråklige delen av Europa.

Det var overklassen som på denne tiden viste stor interesse både for bondebefolkningens klesdrakter og de øvrige sidene av folkekulturen. Denne nasjonalromantiske impulsen førte i Norge til et svært aktivt arbeid for å skape våre nye nasjonaldrakter.

To navn som var svært sentrale, og hadde mye av æren for hele "bunadsbevegelsen", var forfatter og kulturarbeider Hulda Garborg og folkedanssamler og lærer Klara Semb.

Politisk symbol

Ikke bare da Norge ville ut av unionen med Sverige i årene rundt 1905, men også under andre verdenskrig, ble bunaden brukt som et politisk motstandssymbol. Den 17. mai i 1945 var det mange som feiret seieren ved å ikle seg bunad.

Siden den gang har populariteten for vår nasjonale folkedrakt bare økt, selv om den idag sjelden brukes som politisk symbol, men som en flott, tradisjonsrik og praktisk festdrakt.

Bestill din bunad fra Norske Bunader

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning