Ofotbanen

Ofotbanen AS ble etablert i mars 2001 med formål å drive jernbanetrafikk med tilhørende virksomheter i Norge og Sverige.

Ofotbanen er delvis eid av Autolink AS i Drammen, som frakter mye biler på skinnegangen

Ofotbanen er delvis eid av Autolink AS i Drammen, som frakter mye biler på skinnegangen

Publisert Oppdatert
Etter mange endringer de første årene, fikk selskapet nye eiere i 2007. Et konsortium av shipping investorer gjennom eget selskap Rail Management AS og Autolink Group AS er de nye eierne. Ofotbanen er Norges første private initiativ til kommersiell jernbanedrift som bygges opp uavhengig av NSB-konsernet. Selskapet har sin base i Narvik med datterselskapet Nordic Haulage AB med kontor i Karlstad. Det er etablert et team på Østlandet som pt. i hovedsak leverer godstog(biltog) og endel traksjonstjenester. Blant flere andre virksomhetsområder kan spesielt nevnes at Ofotbanen på oppdrag for staten v/ NSB AS har samtrafikk med Veolia Transport Sverige AB om grensepasserende persontrafikk på Ofotbanen/Malmbanan. De har også startet prøvedrift med persontog mellom Oslo og Stockholm. På godssiden er hovedvirksomheten kjøring av biltog for Autolink og Auto Transport Service, men det kjøres også tømmertog og spesialtog. Antall ansatte er ca. 60. Ofotbanen AS er forankret i Narvik med hele Sverige og Norge som marked.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning