Hemmelighold om E18- trasée

Publisert Oppdatert

Statens vegvesens forslag til ny E18 gjennom Follo er klar, men Samferdselsdepartementet vil ikke offentliggjøre rapporten før i august. I følge Østlandets Blad argumenterer Statens vegvesen sterkt mot firefelts motorvei gjennom Sørmarka.

- Foreløpig er rapporten et internt saksdokument. Utredningen offentliggjøres i det den sendes ut til ekstern kvalitetssikring, rundt 1. august, sier informasjonssjef Ivar Torvik i Samferdselsdepartementet til ØB.

Statens vegvesens konsekvensutredning for E18 mellom Knapstad i Østfold og Vinterbro i Follo ble overlevert Vegdirektoratet 16. juni og gikk videre til Samferdselsdepartementet i begynnelsen av juli.

I en intern utredningsrapport fra i mars i år, er Statens vegvesen klinkende klar på at en ny E18-trasé ikke skal berøre områder som omfattes av den nye Markaloven. Loven forventes å tre i kraft i løpet av høsten 2008. Konklusjonen skal være den samme i den rapporten som vegvesenet har oversendt departementet.

Markalov.

Hensikten med den nye markaloven er å sikre grensene og naturkvalitetene i marka i et langsiktig perspektiv. Som utgangspunkt foreslås det et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak innenfor markagrensen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning