Gammelt hus på flyttefot

Hva gjør man når et gammelt laftet hus står i veien for utbyggingen av Rv. 136 gjennom Lesja i Oppland? Jo, man leier to store mobilkraner og flytter hele huset i ett løft og plasserer det på en ny grunnmur, hvor det forhåpentligvis kan stå i fred i minst nye 150 år.

Underveis måtte det gjøres flere tilpasninger, da det viste seg at den nederste stokken var mer råteskadet enn først antatt.

Underveis måtte det gjøres flere tilpasninger, da det viste seg at den nederste stokken var mer råteskadet enn først antatt. Foto: NJÅL HAGEN

Publisert Oppdatert

Da det ble bestemt at Rv. 136 mellom Joramo og Botheim, i Lesja kommune, skulle utbedres for å møte den stadig økende trafikken, måtte det blant annet utarbeides en plan for erstatning overfor grunneierne. På den seks kilometer lange strekningen skal det bygges gang- og sykkelvei, samt at riksveien skal utbedres og det er flere grunneiere som blir berørt av utbyggingen.

På gården Systugu Sønstebø, sto et 19 x 9 meter stort laftet hus, akkurat der hvor gang- og sykkelstien skal bygges. Huset har stått på samme plassen siden 1854, men nå måtte det vike for at gående og syklende skal kunne ferdes trygt langs den trafikkerte riksveien.

Trondheim Kranservice

Gården eies i dag av Anne Elisabeth Sønstebø. Hun og Tore Amundgård bor selv i et nyoppført hus på gården, mens foreldrene til Anne Elisabeth bor i den gamle tømmerbygningen. Huset har vært pusset opp jevnlig opp gjennom årene og fremstår innvendig som et moderne bolighus.

- Etter forhandlinger med Statens vegvesen ble vi enige om en erstatning som gjør det mulig å flytte huset, sier Tore. Han forteller at det aldri var noe tema å rive den gamle tømmerbygningen. Tore er snekker og skulle egentlig hatt tømrer-eksamen samme dag som kranløftet ble utført, men den ble utsatt et halvt år.

- Vi regnet på hvor lang tid det ville gå med til å demontere og å sette det opp igjen. Vi kom frem til at jobben ville tilsvare seks-sju årsverk. Det ble rimeligere å flytte huset ved hjelp av kranene, sier Tore. Noen sum vil han ikke ut med, men han forteller at jobben er i helt egen regi. Han kontaktet spesialistene fra Trondheim Kranservice AS, som beregnet jobben og sørget for at den ble riktig utført.

Ove Sagen fra Trondheim Kranservice er ansvarlig for husflyttingen. Han kan fortelle at selskapet har utført flere liknende jobber, blant annet på Sverresborg, som er en del av Trøndelag Folkemuseum. I tillegg flytter de vanlige bolighus. Selskapet har 26 egne kraner, men alle var opptatt på andre jobber og derfor ble kraner fra T.O. Bull leid inn til jobben på Lesja.

119 tonn

Før kranene satte i gang med løftet, var tømmerhuset beregnet til å veie ca. 95 tonn. Etter at huset til slutt slapp taket i den gamle grunnmuren, kunne den reelle vekten leses av i kranene. Totalvekten for løftet var 119 tonn, derav 14 tonn med stål som ble brukt til å lage rammeverkt, som bar huset under løftet. 10 tonn feilmargin er slettes ikke galt, når man tenker på at huset består av tømmer som stadig endrer seg etter værforholdene.

Da huset endelig var på plass på den nye grunnmuren, var det mange fornøyde mennesker å se på gårdstunet på Systugu Sønstebø.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning