Flere viltpåkjørsler

Publisert Oppdatert

2008 kan bli et rekordår for påkjørsler av dyr i trafikken skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Og hovedferdselslåren inn i landet, E6 gjennom Skjeberg, er intet unntak.

Hittil har Sarpsborg viltnemnd registrert 103 dyr påkjørt på Sarpsborg-veier.

I jaktsesongen 4. april 2006 til 31. oktober 2007 registrerte Sarpsborg viltnemnd 109 påkjørsler av elg, rådyr og grevling. Dette antallet er i ferd med å bli forbigått. Totalt er 126 dyr meldt drept, avlivet eller skadet utenom jakt i 2008 mot 135 totalt mellom 2006 og 2007.

- Av erfaring regner jeg med at dette antallet kan stige til nærmere 200. Det er i trafikken de fleste dyrene blir drept, selv om også enkelt blir drept av tog, felt ulovlig eller dør av andre årsaker, opplyser leder i Sarpsborg viltnemnd Thor Pinaas.

Det er særlig rådyr bilister støter på i trafikken. Av de 103 påkjørslene i 2008 er bare åtte elger og seks grevlinger registrert. De resterende 89 tilfellene gjelder rådyr.

Sarpsborg kommune står for omtrent en fjerdedel av registreringene i Østfold. Pinaas legger ikke skjul på at det er en større risiko for å støte på dyr ved enkelte veistrekninger enn andre.

- Ut fra årets registreringer ser det ut til at riksvei 114 til Skiptvet, E6 gjennom Skjeberg, riksvei 111 til Rakkestad og riksvei 118 gjennom Skjeberg skiller seg ut. Ellers foregår påkjørsler spredt ut over hele kommunen, poengterer Pinaas.

Han legger ikke skjul på at vi går inn i en tid da det blir vanskeligere å oppdage dyr i veibanen. Nå nærmer mørkere tider seg.

- Når høstjakta pågår i oktober har vi erfaringer med at bilførere vil treffe flere dyr på veien. I tillegg går vi inn i en periode hvor det blir tidligere mørkt. Dyra vil komme til å vandre på tidspunkter hvor det er mer trafikk på veiene, sier Pinaas.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning