NAF- direktøren mener det er riktig å doble innsatsen for å bedre veistandarden.

I følge en undersøkelse teknisk Ukeblad har publisert er etterslepet i vedlikehold av norske veier på 45 milliarder kroner. TU konkluderer med at det med denne takten vil ta 225 år å komme til en akseptabel standard.

Dette etterslepet vil NAF nå presse på sentrale myndigheter, i første rekke regjering og samferdselsdepartementet for å rydde opp i.

NAF har nå bedt om et møte med Samferdselsdepartementet for å utdype og konkretisere hva NAF mener må endres i stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan (NTP) som legges frem i desember i år.

- Det var 40 prosent flere dødsulykker i juni i år sammenlignet med i fjor. Dette er ikke holdbart. Nå ønsker vi et krafttiltak for å forbedre veistandarden og trafikksikkerheten. Det er mulig dersom det finnes en politisk vilje til det, sier Glomsaker.

Inneværende år er det bevilget 6,5 kroner millioner til veiutbygging. Dette mener Glomsaker er alt for lite.

- En god start er å doble dette beløpet. Det tilsvarer kun én ukes avsetting av oljefondet. Landet har råd til dette! Dette har vi nå uttrykt til samferdselsdepartementet i et brev, sier Glomsaker.

Store deler av det norske veinettet står uforandret siden 1970-tallet. Siden den gang har trafikkbildet endret seg kraftig.

- Dette er åpenbart feil veipolitikk. Den sittende regjeringen har stoppet utviklingen, og nå er vi på et absolutt minimumsnivå, sier Glomsaker.

Les hele saken

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!