Utstyrstester

Test av kokeapparater

Vi har testet kokeapparater som er beregnet for bruk med flytende brennstoff.

FYRER OPP: Vi har testet hvilke kokeapparater som er best - også når det er skikkelig kaldt.

FYRER OPP: Vi har testet hvilke kokeapparater som er best - også når det er skikkelig kaldt. Foto: Foto: John Arne Tungen

Publisert Oppdatert

Oppfyringsråd

  • Ikke fyll opp drivstofftanken mer enn anbefalt (står som regel avmerket på tanken). Et generelt råd er å fylle opp tanken/flasken maksimalt 70 - 80 %
  • Rens dysen før forvarming
  • Vær forsiktig under forvarming. Ikke fyll opp for mye slik at det renner utover
  • Vær nøye med forvarmingen. Dårlig forvarming fører til mye soting og høye, gule flammer - livsfarlig i telt!
  • Du må kjenne brenneren hundre prosent før du bruker den inne i teltet. Sørg for god lufting!
  • Sørg for at kokeapparatet står støtt. En plate av f.eks. kryssfiner fungerer godt. Spesialunderlag av lettmetall finnes

Slik gjennomførte vi testen

Testteamet har disponert de fleste brennerne i ca. et halvt år, mens enkelte av brennerne har vært med oppimot ett år. Alle kokeapparatene har vært med på turer under ulike forhold, og er testet med de typer brennstoff som produsenten anbefaler som mulige alternativ. Renset bensin er brukt på de fleste turer og på testbrenning i forhold til effekt og på "hardkjørtesten".

Alle brennerne har forbrent mer enn 7 liter renset bensin i tillegg til andre drivstofftyper. Bensinen alene tilsvarer over 30 normale bruksdøgn. Alle har vært gjennom to 6-timers testrunder hvor brennerne har vært kjørt kontinuerlig litt under maksimal effekt for å verifisere at alle pakninger og metalldeler tåler skikkelig hardkjør. Mellom testrundene har brenner og pumpe vært oppbevart i minus 20ºC i 12 timer for å teste koblinger og pakninger i forhold til kulde. Effekt er testet på oppvarming av 1 liter vann til kokepunkt. Vi har ellers skiftet dyser og plukket apparatene i stykker for å danne oss et bilde av brukervennlighet og vedlikehold. Anbefalinger fra produsent og importør vedr. bruk og vedlikehold er fulgt etter beste evne.

Kjøperåd

  • Du finner ikke ett apparat som er best til alle formål. Skal du bruke kokeapparatet på kortere turer på sommeren, vil jeg anbefale et lettere gassapparat. Trenger du derimot en brenner som skal fungere godt på vinteren, vil et av de apparatene som er med i denne testen være et riktig valg.
  • MSR Xgk EX skiller seg ut som "ekspedisjonsbrenneren", som den mest solide og med fokus på snøsmelting. Primus Omnifuel er etter våre erfaringer mer fleksibel, samtidig som også denne er solid, har høy effekt og vil etter vår mening være et bedre valg for deg som skal bruker brenneren til alt fra snøsmelting til matlaging og varming av telt.
  • Omnifuel kan også brukes sammen med gass. Selv om disse to er de som har kommet best ut i denne testen, vil alle apparatene som har fått karakter 5 eller bedre "gjøre jobben" til vinterbruk om du lærer deg apparatet å kjenne.
  • Av konkrete råd ellers kan det være verdt å ta med seg disse: Kjøp en brenner med dedikerte dyser til ulike drivstofftyper. Sjekk at det er med et verktøy som du kan bruke til de fleste reparasjoner som kan komme på i felt. En god bruksanvisning på et språk du behersker er god å ha i starten. Kjøp med reservedeler. Bruk renset bensin og renset parafin til vinterbruk.

Selv om de fleste av brennerne i denne testen kan brukes sammen med flere ulike drivstofftyper, er det ikke til å komme bort fra at bensin og parafin er best egnet når det er kaldt. Gass fungerer rett og slett dårlig i kulda, og diesel er kun egnet hvis du ikke har noe annet tilgjengelig, uansett årstid.

Multifuelbrennere

Vi har testet kokeapparater som er beregnet for bruk med flytende brennstoff. Flere av disse apparatene er såkalte multifuelbrennere som kan fyres med både bensin, parafin, diesel og gass. Vi har i hovedsak brukt renset bensin i testen, men alle apparatene er i tillegg testet med de forskjellige typer brennstoff produsenten oppgir eller anbefaler. Ettersom spritbrennere har betydelig lavere effekt enn de brennerne som er representert i denne testen, og derfor ikke er spesielt egnet til vinterturer, har vi bevisst valg bort denne typen apparater.

Dette må du vite om sikkerheten

I forhold til sikkerhet er det flere momenter en må vurdere. Parafin er brennbart, mens bensin kan være eksplosivt. Bensin krever mindre forvarming, noe som kan være et viktig moment i streng kulde hvor parafin gjerne trenger forvarming ved hjelp av f.eks. rødsprit. Parafin fordamper senere og kan være skumlere enn bensin om du f.eks. søler drivstoff på klær eller matvarer. Det skal kun små mengder parafin til for å framkalle kraftig diaré.

Bensin brenner renere enn parafin, noe som gir mindre vedlikehold av kokeapparatet. Selv om bensin kan være skumlere enn parafin i forhold til brann, mener vi at de positive sidene er flere enn de negative, og at brukervennligheten er større enn ved bruk av parafin.

Uansett hva du velger, er det et godt tips å holde seg til én type drivstoff. På denne måten krangler brenneren mindre, og du lærer deg hvordan den fungerer med denne ene drivstofftypen. Det viktigste argumentet er at du da slipper å bytte dyse, med den potensielle risikoen dette medfører hvis du bruker feil. Kjøp renset bensin eller renset parafin. Det koster litt mer, men er sikrere i bruk og gir mindre risiko for feilfunksjon på kokeapparatene.

Vedlikehold og bruk

Kokeapparater som går på bensin og parafin er mer komplisert i bruk enn gass- og spritbrennere, og krever mer vedlikehold. Samtidig har bensin- og parafinbrennere et stort bruksområde og er rimelige i drift. En grei minimumsrutine er å rense dysa før du fyrer opp - hver gang. Det er vel også en grei ting å innse at reparasjoner og vedlikehold er en normal dagligdags syssel for primusbrukere som er mye ute på tur.

Det er viktig å lære seg å plukke brenneren fra hverandre før en drar ut. Bruk litt tid på å demontere og sette den sammen slik at dette sitter i fingrene. På denne måten vil du også danne deg et bilde av hvilke deler av kokeapparatet som er aktuelle å skifte ut i forhold til slitasje osv.

Noen brennere fungerer godt med både bensin og parafin uten at du trenger å skifte dyse. Enkelte oppgir at deres brennere fungerer sammen med bensin, parafin, diesel og gass på den samme dysen. Sannheten for de sistnevnte er at de fungerer, men ikke godt.

Etter vår erfaring er det en fordel å velge en brenner hvor det følger med spesielle dyser til hver enkelt brennstofftype. Da må du riktignok skifte dyse, men realiteten er vel at dette ikke gjøres altfor ofte. Du skal reise langt og avsides før det blir nødvendig å skifte drivstofftype på den samme turen.

Det er avanserte apparater som er med i denne testen. Selv om de er enkle i bruk når man har satt seg inn i hvordan de fungerer, er det samtidig fullt mulig å gjøre ting skikkelig feil om man ikke tenker seg om. Ingen av disse apparatene er "idiotsikre", og alle har større eller mindre svakheter i forhold til drivstofftype, temperatur og mindre lekkasjer som kan oppstå.

Om du er klar over disse problemene og vet hvordan du skal forholde seg til eller unngå dem, er det ingen fare forbundet med bruken. Les bruksanvisningen i forhold til generell bruk, vedlikehold og fylling av drivstoff! Bruk litt tid og lær apparatet å kjenne, så vil et slikt kokeapparat bli en god turkompis i mange år.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning