Test av lette fjellsko

Haglöfs L.I.M Low GT

50 poeng.

TEST AV LETTE FJELLSKO: Vi har testet åtte lette fjellsko. FOTO: Randulf Valle

TEST AV LETTE FJELLSKO: Vi har testet åtte lette fjellsko. FOTO: Randulf Valle

Publisert Oppdatert

Kort sagt:

Markedsføres av: www.haglofs.com

Vekt pr. par: 578 g

Bruksopplevelse: 6/10

Såle: 50/100

Beskyttelse: 50/100

Løpekomfort: 50/100

Mot ryggsekk: 50/100

Totalt: 50/100

Spesifikasjoner

Produsent Haglöfs
Pris 1300

Konklusjon

Svært lett lø­pe­sko med tynn såle. Me­get god frik­sjon på hardt un­der­lag, men grunt møns­ter gir dår­li­ge­re frik­sjon på sleip jord, lyng og lig­nen­de. Møns­te­ret tå­ler lite sli­ta­sje før funk­sjo­nen blir re­du­sert, og sli­ta­sjen vi­ses allerede un­der de­ler av så­len. Let­test i tes­ten. Svært god å løpe med på mykt un­der­lag, men i stei­ne­te ter­reng blir så­len for tynn. Sit­ter godt på fo­ten og hæ­len sit­ter godt i sko­en. Van­lig snø­ring. Svært li­ten be­skyt­tel­se av tær, si­der og vrist. Svært lav. Tar lett inn vann på si­der og ved av­ren­ning fra buk­se­ben. Godt al­ter­na­tiv for kom­bi­na­sjon av ter­reng­lø­ping og tu­rer med lett sekk på god sti. Mang­len­de be­skyt­tel­sen av fo­ten og tynn såle med grunt møns­ter gjør den mind­re eg­net i ter­ren­get. Vek­ten gjør den ak­tu­ell som eks­tra leir­sko på telt­tu­rer. I spink­les­te la­get for bruks­om­rå­det i denne tes­ten.

Vår karakter

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning