Ulv i Norge

Bra år for ulven

Eksperter har registeret at tre ulvepar fikk valper i Norge i fjor. Trolig er det født minst 11 valper.

FLERE ULVER: Tre ulvepar ynglet i fjor. Bildet er tatt under kontrollerte omgivelser.

FLERE ULVER: Tre ulvepar ynglet i fjor. Bildet er tatt under kontrollerte omgivelser. Foto: FOTO: Bjørn-Owe Holmberg / Samfoto

Publisert Oppdatert

Alle gode ting er tydeligvis tre for den norske ulvebestanden: I tre helnorske ulverevir er det dokumentert ynglinger i 2008. Valpene er født i de såkalte Kynna-, Julussa- og Osdals-revirene, melder Direktoratet for naturforvaltning (DN) på sine nettsider. Alle revirene ligger i ulvefylke nummer én, Hedmark.

- Minst 11 valper

- Mens det ikke ble påvist ynglinger av ulv i Norge i 2007, tyder alt på at det er født minst 11 valper i de tre revirene i 2008. Hvor mange av valpene som fortsatt er i live, er ikke kjent, men gjennom snøsporing har forskerne påvist seks eller sju valper, heter det på DNs nettsider.

De nye ynglingene er dokumentert av Høgskolen i Hedmark gjennom sporing av ulv på snø.

Totalt i Skandinavia ble det registrert 166-210 ulver vinteren 2007/2008. Alle de 19 skandinaviske valpekullene i 2007 var imidlertid født i Sverige, og for første gang på mer enn 10 år ble det i 2007 ikke registrert yngling av ulv i Norge.

Ifølge rovviltportalen.no ble det i Norge vinteren 2007/2008 registrert totalt 12-18 ulver, hvorav tre-fire i én helnorsk familiegruppe, fem-ni ulver i to-fire revirmarkerende par, én ulv i kategorien «andre stasjonære» og tre-fire i kategorien «andre ulver». 10-13 ulver hadde tilhold både i Sverige og Norge.

- Kan sulte i hjel i vinter

Selv om det ble født flere valper i fjor, er det imidlertid usikkert hvordan det står til med valpene. Forskerne har nemlig mistanke om at én av foreldrene er døde i Julussa, mens det ikke er sikre spor etter foreldrene i Kynnafamilien.

- Dette kan være alvorlig. Mangel på lederulver minsker jaktevnen til familien, og ungene kan derfor sulte i hjel i løpet av vinteren. Samtidig er det foreldrene som lærer ungene til å drive jakt. Derfor kan dette være dramatisk for to av de tre familiegruppene, sier Christian Pedersen, rådgiver i WWF Norge.

Du kan lese mer om den norske ulvebestanden på nettsidene til DN.

Les mer:

Slik bygger du snøhule

Dette kan du gjøre ute i vinter

Her kan du se nordlyset

Her er framtidens hytter

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning