Tjukke amerikanere

– Offentlig helsekrise

86 prosent av amerikanerne kan være overvektige i 2030.

DYR OVERVEKT: Amerikanske forskere frykter at fedmeepidemien vil koste samfunnet en billion dollar.

DYR OVERVEKT: Amerikanske forskere frykter at fedmeepidemien vil koste samfunnet en billion dollar. Foto: FOTO: Crestock

Publisert Oppdatert

KMI

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastsatt grenseverdier for BMI eller kroppsmasseindeks (KMI).

KMI er et uttrykk for vekt i forhold til høyde, og er lik vekten delt på kvadratet av høyden.

For eksempel vil en person på 1,60 m og 55 kg få KMI på:

55 : (1,6 x 1,6) = 55 : 2,56 = 21,5 kg/m2.

En person på 1,80 meter har ifølge WHOs grenser normalvekt i området 60 til 81 kg, forstadium til fedme i området 81-97 kg og fedme ved vekt over 97 kg.

Tilsvarende vil en person med høyde 1,65 m ha normalvekt i området fra 50 til 68 kg, forstadium til fedme i området 68-82 kg og fedme hvis vekten er over 82 kg.

Kilde: Folkehelseinstituttet

KMI og helse

Undervekt:

KMI under 18,5

Sykdomsrisiko: Lav for diabetes, økt for andre helseproblemer

Normalvekt:

KMI: 18,5-24,9

Sykdomsrisiko: Lav

Overvekt:

KMI over 24,9

Forstadium til fedme:

KMI 25-29,9

Sykdomsrisiko: Økt for diabetes

Moderat fedme:

KMI 30-34,9

Sykdomsrisiko: Økt for diabetes, økt dødelighet

Alvorlig fedme:

KMI 35-39,9

Sykdomsrisiko: Høy risiko for flere helseproblemer, økt dødelighet

Svært alvorlig fedme:

KMI over 39,9

Sykdomsrisiko: Ytterligere økt helserisiko

Kilde: Folkehelseinstituttet

Hvis dagens utvikling fortsetter i samme tempo, vil så mange som 86 prosent av alle voksne amerikanere være overvektige eller fete innen 2030, skriver forskning.no.

Det vil bety offentlig helsekrise i USA med enorme kostnader, viser en ny studie.

Kostnadene fedmen påfører amerikanske økonomi, anslås til nærmere 957 milliarder dollar, eller rundt 5000 milliarder norske kroner.

- Dette vil bety at én av seks helsedollar vil gå til å dekke overvekts- og fedmerelaterte kostnader, sier studiens hovedforfatter Youfa Wang.

Fedme sluker budsjettene

I dag er 65 prosent av alle voksne amerikanere overvektige eller fete.

- Vi forventer at kostnadene knyttet til fedme og overvekt vil mer enn dobles hvert tiår, sier May A. Beydoun, en av studiens medforfattere, som legger til at dette antageligvis er en undervurdering av kostnadene.

Beregningene i studien viser at fedme alene vil sluke så mye som 15-17 prosent av helsedollarene.

- Dramatiske tiltak nødvendig

Forfatterne av studien kaller dette en offentlig helsekrise, og at dramatiske og effektive tiltak er det eneste som kan hjelpe.

De mener også at det amerikanske helsedepartementet ikke vil nå målet sitt om at andelen overvektige skal gå ned innen år 2010, hvis dagens trend fortsetter.

Fedmeepidemi også i Norge

Forskningen er utført ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Agency for Healthcare Research and Quality, og University of Pennsylvania School of Medicine.

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at det ikke finnes gode nok tall for hele Norge, men resultater fra regionale undersøkelser styrker mistanken om at Norge også er i ferd med å utvikle en fedmeepidemi.

Blant 40- og 45-åringer veier menn i gjennomsnitt 5 kg mer og kvinner 5,8 kg mer enn for 15 år siden.

Stadig flere utvikler fedme, i noen fylker er nå én av fem 40-45-åringer overvektige eller fete.

Ny undersøkelse på gang

- Vi har flere lokale undersøkelser av vekt hos voksne, unge og barn, men vi mangler en samlet oversikt for hele Norge. Når det gjelder barn, skal Folkehelsinstituttet fra høsten være med i en WHO-studie som vil gi oss norske tall for en hel aldersgruppe, sier Bjørn Heine Strand i Folkehelseinstituttet.

Overvektige og fete har høyere risiko for en rekke sykdommer, som høyt blodtrykk, type 2 diabetes, hjertesykdommer og slag.

DIABETESFARE: Overvektige og fete har høyere risiko for en rekke sykdommer, som type 2 diabetes.

DIABETESFARE: Overvektige og fete har høyere risiko for en rekke sykdommer, som type 2 diabetes. Foto: FOTO: iStockphoto

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning