Henvisning ingen garanti

Liker du legen, er det mindre sannsynlig at du får henvisning til spesialist.

PÅ BØLGELENGDE: Hvis du kommer godt overens med legen din får du færre henvisninger til andre leger enn de pasientene legen din ikke er på godfot med.

PÅ BØLGELENGDE: Hvis du kommer godt overens med legen din får du færre henvisninger til andre leger enn de pasientene legen din ikke er på godfot med. Foto: FOTO: ISTOCKPHOTO

Publisert Oppdatert

Er du på bølgelengde med fastlegen din, får du sannsynligvis færre henvisninger til spesialister enn om kommunkasjonen er dårlig.

Dette viser en fersk norsk undersøkelse, foretatt av Benedicte Carlsen, forsker ved Rokkansenteret.

Undersøkelsen er basert på 1238 pasienter og deres forhold til sin fastlege.

Tillitt og kommunikasjon

Mange henvisninger kan nemlig tyde på manglende kommunikasjon og tillit mellom fastlege og pasient. Det kan også være at legen ønsker å få slutt på en konflikt.

Er kommunikasjonen mellom lege og pasient god, er følgelig antall henvisninger til spesialister færre.

Det er ingen sammenheng mellom bedringsprosent og henvisningsprosent, i følge undersøkelsen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning