Debuterer som hasjrøykere i 20-årene

Før norske menn har fylt 30 har nesten halvparten prøvd hasj.

DEN SISTE REVEJAKTA: Skuespiller Kristoffer Joner (t.v.) har tidligere uttalt at legalisering av hasj bør vurderes. Nå er han og Nicolai Cleve Broch aktuelle med filmatiseringen av Ingvar Ambjørnsens bok Den siste revejakta.

DEN SISTE REVEJAKTA: Skuespiller Kristoffer Joner (t.v.) har tidligere uttalt at legalisering av hasj bør vurderes. Nå er han og Nicolai Cleve Broch aktuelle med filmatiseringen av Ingvar Ambjørnsens bok Den siste revejakta. Foto: FOTO: Filmweb

Publisert Oppdatert

En studie gjennomført blant norske kvinner og menn viser at det å prøve hasj ikke nødvendigvis bare dreier seg om ungdomsopprør.

Prøver hasj i 20-årene

Mange tror kanskje at man prøver hasj for første gang i ungdomsårene, men nå viser det seg at det er i 20-årene de fleste får sitt første møte med stoffet.

Her er noen av resultatene fra undersøkelsen:

  • Under 10 prosent hadde brukt cannabis ved 15-16-årsalderen.
  • 40 prosent av mennene og 29 prosent av kvinnene hadde brukt cannabis ved en eller annen anledning ved utgangen av 20-årene.
  • I tenårene hadde cannabisbruk ingen sammenheng med foreldrenes sosiale klasse.
  • De unge voksne som brukte hasj, derimot, var ofte fra grupper med lav utdanning, uten arbeid og med inntekt fra trygd eller sosialhjelp.

- Farligere enn antatt

Studien, som er gjennomført av Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo, blir presentert i Tidsskrift for Den norske legeforening, som kommer ut i dag, torsdag.

- Nye studier har vist at hasj kan være farligere enn vi har trodd og kan føre til alvorlige psykiske lidelser. Jeg ville finne ut hvor mange og hvem som faktisk bruker det. Tallene jeg kom fram til, var høyere enn mange hadde trodd, sier Willy Pedersen til klikk.no.

Han har også funnet ut at så mange som 30 prosent av Oslo-menn i slutten av 20-årene hadde brukt cannabis det siste året. I gruppen som hadde lav utdanning, var arbeidsledige og ikke i et forhold, var tallene enda høyere.

Ikke bare ungdomsopprør

UTBREDT: Ifølge en ny undersøkelsen hadde 30 prosent av Oslo-menn i slutten av 20-årene brukt cannabis i 2005.

UTBREDT: Ifølge en ny undersøkelsen hadde 30 prosent av Oslo-menn i slutten av 20-årene brukt cannabis i 2005. Foto: FOTO: Crestock/Tatiana Morozova

- Før trodde man kanskje at hasjbruk var preget av ungdomsopprør, men nå viser det seg at mange debuterer i 20-årene. De som begynner med hasj i 20-årene, er ofte mer sårbare.

- De står allerede svakt i samfunnet og kan få kraftige tilleggsbelastninger hvis de røyker mye hasj, sier Pedersen.

- Naivt å prøve hasj

Anne Karin Kolstad er generalsekretær i Actis, et samarbeidsorgan innen rusfeltet. Hun sier til klikk.no at hun tror terskelen er lavere for å prøve hasj fordi vi drikker mye mer alkohol enn før.

- Vi drikker mer alkohol og da kan det være lettere å eksperimentere med annen rus. Studenter etablerer en hard drikkekultur og får kanskje behov for sterkere rus senere. Likevel synes jeg det er naivt å prøve hasj når man hører historiene til tidligere rusmisbrukere. Det har nesten alltid begynt med hasj, sier Kolstad.

- Økt risiko for alvorlige sinnslidelser

Willy Pedersen synes særlig sammenhengen mellom cannabis og sinnslidelser er interessant.

Nyere studier har avdekket en sammenheng mellom hasjbruk og økt forekomst av psykoser og schizofreni

- Nyere studier har avdekket en sammenheng mellom hasjbruk og økt forekomst av psykoser og schizofreni, og selv lavfrekvent bruk av cannabis kan sannsynligvis gi økt risiko for alvorlige sinnslidelser, sier Pedersen, som jobber ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Han tror at ungdom og unge voksne har prøvd hasj fordi de har hatt for lite kunnskap om skadevirkningene.

- Fordi holdningen har vært mer liberal, har nok hasjbruken økt en del siden personene i denne studien var i tenårene, sier Pedersen.

Mer bekymret for alkohol

- Om lavfrekvent bruk av hasj kan gi alvorlige helseproblemer som schizofreni, er fortsatt et uavklart spørsmål. Kanskje bør likevel hasjbruk bli viet mer oppmerksomhet, men det er alkohol som skaper flest og mest alvorlige problemer og helseskader blant de unge, sier forsker Hilde Pape i Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS).

Hun forteller at tall fra SIRUS viser at unge fra 15-20 år som har brukt hasj, er høyere i dag enn i 1992, da denne undersøkelsen startet.

ALVORLIGE SKADER: Selv sjelden bruk av cannabis kan sannsynligvis gi økt risiko for sinnslidelser.

ALVORLIGE SKADER: Selv sjelden bruk av cannabis kan sannsynligvis gi økt risiko for sinnslidelser. Foto: FOTO: Crestock/Tatiana Morozova

- Unge mennesker som flørter med hasj, skiller seg dessuten ut ved at de drikker mye mer alkohol enn andre, sier Pape.

Grundig undersøkelse

Det har tidligere vært gjort flere studier av bruk av cannabis blant ungdom og unge voksne, og undersøkelsene har vist noen av de samme resultatene. Willy Pedersen mener imidlertid at tallene studien hans baserer seg på, har et av de beste grunnlagene for å belyse omfanget i Norge.

Tallene baserer seg på spørreundersøkelsen Ung i Norge fra 1992 der tenåringer fra 67 norske skoler svarte. Tall er så samlet inn fra de samme personene i 1994, 1999 og 2005.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning