Test deg selv

Testen kan vise grad av depresjon

Får du over tjue poeng, trenger du hjelp.

Sjekk om du er deprimert

Start quizen

Publisert Oppdatert

Montgomery-Åsberg depression rating scale (MADRS) er et standardisert spørreskjema laget for å avdekke en pågående depresjon.

Det gjøres ved å måle ulike symptomer slik de har vært de siste tre døgn. Skalaen brukes for å vurdere dybden av depressive symptomer.

Skalaen er mye brukt av allmennpraktiserende leger, og det er bare behandlere som kan bruke MADRS til å stille diagnose. Du kan lese mer om MADRS her.

Du kan ta en test (quiz) basert på MADRS ved å klikke på bildet øverst i saken, men husk at selv om vår test er basert på MADRS, så er den på ingen måte egnet til å stille noen diagnose.

Lurer du på om du har en depresjon, bør du i første omgang oppsøke fastlegen din.

Sjekk også oversikten over helseplager du ikke slipper unna.

Går i dybden

MADRS har fått sitt navn fra artikkelforfatterene, Stuart A. Montgomery og Marie Åsberg.

Skalaen omfatter observert og selvopplevd nedtrykthet, angst, søvnproblemer, manglende appetitt, problemer med konsentrasjonen, initiativløshet, tap av evne til følelsesmessige reaksjoner, pessimistiske tanker og selvmordstendenser.

Bakgrunnen for den hyppige bruken av MADRS er at depresjoner er meget hyppige i befolkningen, men at de likevel ofte ikke oppdages fordi symptomene som pasienten presenterer, kan være av rent legemlig art (tretthet, mageplager, kroppssmerter), ifølge Store Norske Leksikon og fagansvarlig psykiatri, Ulrik Malt.

Testens prinsipp

MADRS inneholder 10 fenomener som alle tar for seg beskrivelser om pasientens tilstand siste 2-3 døgn.

For hvert fenomen har pasienten flere ulike svaralternativ/beskrivelser på 0, 2, 4 og 6 poeng.

Pasienten kan gjerne svare med et tall fra 0 til 6. Poengene summeres etter at alle spørsmålene er besvart, og poengsummen gir en pekepinn på om det foreligger depresjon og hvor alvorlig den er.

Testen gir både en gjennomgang av de ti fenomenene og gir undersøkeren mye informasjon om pasientens tilstand.

Rangering

0-9 poeng = Ikke deprimert

10-19 poeng = Litt deprimert

20-34 poeng = Behov for behandling

35 + poeng = Alvorlig deprimert

- En skår på over 20 poeng kan tyde på en behandlingstrengende depresjon, og en skår på opptil 30 poeng tyder på at det foreligger en dyp depresjon med absolutt behandlingsindikasjon, skriver Ulrik Malt på SNL.

- Man kan ikke bruke MADRS alene for å velge behandlingsform, da skalaen ikke utsier noe om årsaken til de depressive symptomene, ifølge Malt.

Trykk her og følg Klikk Helse på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer på epost

Les også:

Test deg selv: Har du et alkoholproblem

Test deg selv: Er du avhengig av internett og facebook?

Test deg selv: Hvor effektiv er du på jobben?

Test deg selv: Er du typisk norsk?

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning