Kontantstøtte

Dette bør du vite om kontantstøtte

Kontantstøtte kan gi mer tid med barna, men ordningen har visse økonomiske ulemper.

MER TID: Kontantstøtten kan gjøre det mulig å tilbringe litt mer tid sammen barna.

MER TID: Kontantstøtten kan gjøre det mulig å tilbringe litt mer tid sammen barna. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Publisert Oppdatert

Er barnehagene i nærområdet fulle, eller ønsker du rett og slett bare å være litt lengre hjemme med barnet ditt?

- Da er det mulig å søke om kontantstøtte fra NAV. Dette er en støtte som skal bidra til at man selv kan få muligheten til å ta omsorg for egne barn under to år, sier fungerende kontorsjef ved regelverkskontoret i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Anne-Louise Nore.

I 2014 er full kontantstøtte 6000 kroner per måned.

Andre kan passe barna

Dersom du har et barn mellom 13 og 23 måneder, har du altså muligheten til å motta kontantstøtte.

Enten som et alternativ til den vanlige inntekten din eller som en støtte som gir deg muligheten til å jobbe mens barnet passes av andre.

Bruken av kontantstøtte er ikke regulert, så dagmamma, snille slektninger eller au pair kan kanskje være et alternativ.

Har også ulemper

- Kontantstøtten er en fin ordning for dem som ønsker å være hjemme på full tid med barna. Økonomisk sett er det imidlertid svært ugunstig å leve på kontantstøtten fremfor å jobbe, sier forbrukerøkonom i Nordea Elin Reitan.

Foruten å gå glipp av inntekt, går du nemlig glipp av erfaring og dermed også fremtidig avansement og lønnsvekt hvis du velger å være hjemme med de små.

Så mye får du:

 • Ikke bruk av barnehage: 6000 kroner
 • Inntil 19 timer i barnehage: 3000 kroner
 • 20 timer eller mer i barnehagen: Ingen kontantstøtt

Kilde: NAV

- Du tjener også som regel opp mer i pensjon hvis du jobber fremfor å være hjemme, og dette er konsekvenser man må ta med i beregningen når man vurderer en slik løsning, sier hun.

Sørg for et sikkerhetsnett

Reitans råd til dem som vil være hjemme med barna, fremfor å jobbe, er å få rettet opp skjevheten som oppstår for eksempel gjennom økt eierandel i bolig eller annen sparing.

- Bli enig med partneren din om at du får en form for kompensasjon for å være hjemme med barna. På den måten sikrer du at du har et sikkerhetsnett ved et eventuelt samlivsbrudd, sier hun.

Ifølge forbrukerøkonomen er kvinner i lavtlønnede yrker overrepresentert når det gjelder å velge kontantstøtte.

For dem er det naturlig nok mindre å tape på å være hjemme.

Se opp for kvinnefellene

Hun syns imidlertid ikke at kontantstøtten er noe reelt alternativ til jobb hvis man er avhengig av inntekt.

Slik er prosessen

 • Du sender inn skriftlig søknad
 • Når søknaden er mottatt, får du tilbakemelding om hvor lang behandlingstiden er.
 • Du får melding om vedtak
 • Pengene mottas på konto. Vanligvis skjer dette siste virkedag i måneden.

OBS:

Husk å søke i god tid. Du vil ikke kunne få etterbetalt kontantstøtte for mer enn tre måneder før den kalendermåneden du søkte .

Kilde: NAV

Fakta om kontantstøtte

 • Kontantstøtten ble innført i 1998 for barn mellom ett og to år, og i 1999 ble den utvidet til også å gjelder for barn mellom to og tre år
 • I 1998 var full kontantstøtte 3000 kroner i måneden
 • Ordningen ble vedtatt etter forslag fra regjeringen Bondevik
 • Regjeringen Stoltenberg reduserte kontantstøtten fra å gjelde fra ett til tre år til ett til to

Kilde: Store norske leksikon og NAV

- Jeg vil si at det er umulig å skulle leve utelukkende på en så lav sum. 6000 kroner er ganske langt unna en gjennomsnittlig månedsinntekt, og ved å velge å være hjemme med barna blir man avhengig av partnerens inntekt.

Hun mener at det å hvile seg på denne stønaden kan gjøre at man fort går i det hun kaller typiske kvinnefeller sett i et økonomisk perspektiv.

- Spesielt må samboere være på vakt i forhold til konsekvensene som følger med å ta på seg dette ekstraansvaret hjemme, sier hun.

Sjekk jobbmulighetene

Hvis du ønsker mer tid hjemme, men ser svart på å leve kun på kontantstøtten, kan kanskje en deltidsjobb være et alternativ.

- Særlig hvis man har snille besteforeldre som kan trå til som barnevakt. En deltidsjobb vil da kunne hjelpe mye på inntekten, sier Reitan.

Hun legger til at det også finnes en del jobber som kan gjøres hjemmefra eller som er svært fleksible og dermed kan kombineres med å ta seg av barn som ikke er i barnehage.

Maks 11 måneder

Hvis du vil jobbe deltid, kan du altså velge gradert kontantstøtte i stedet.

- Full kontantstøtte får man kun dersom barnet ikke har plass i barnehage. Er den avtalte oppholdstiden i barnehage mindre enn 20 timer i uken, kan man få 50 prosent kontantstøtte, presiserer Nore.

Du kan maksimalt få kontantstøtte i 11 måneder, og dette er en skattefri ytelse.

Tar utgangspunkt i tildelt tid

Det er altså den tildelte tiden i barnehagen som avgjør hvor mye kontantstøtte du får.

Det har ingen betydning om du velger å bruke barnehagen mindre enn du har anledning til.

- Og husk at det er viktig at du sier i fra til NAV dersom barnet begynner i barnehage slik at dere ikke har krav på kontantstøtte lenger. Det samme gjelder hvis dere øker oppholdstiden til barn med deltidsplass. Glemmer du å si i fra, må eventuell feilutbetalt kontantstøtte tilbakebetales, sier hun

Kun når du bor i Norge

Kontantstøtte er i hovedsak et tilbud til deg som er bosatt i Norge.

Dersom du og barnet skal oppholde dere i utlandet en kortere periode, må du eventuelt kontakte NAV og sjekke om det er mulig å beholde støtten under utenlandsoppholdet.

Du får ikke kontantstøtte:

 • for barn som er i fosterhjem eller i en institusjon etter lov om barnevernstjenester
 • samtidig som du mottar foreldrepenger ved adopsjon. Du kan da få foreldre penger når perioden for foreldrepenger er omme

Kilde: NAV

Vanlige ferieopphold på noen uker vil ikke frata deg retten til kontantstøtte, men husk å melde fra uansett.

Kontantstøtten kan deles

Dersom barnets foreldre bor sammen, kan kun en av dere å søke om kontantstøtte.

Bor dere derimot hver for dere, kan den barnet bor fast sammen med søke.

- Har dere inngått en skriftlig avtale om delt bosted, kan dere eventuelt dele kontantstøtten dersom dere er enige om dette. Husk bare at i slike tilfeller kan ingen av foreldrene benytte en barnehageplass med offentlig driftstilskudd, og begge må sende inn søknad, sier Nore.

Veiledning og søknad finner du på NAV sine hjemmesider.

Finn en god løsning

For andre er kanskje ikke lysten til å være hjemme, men mangel på barnehageplass som er årsaken til at man må vurdere kontantstøtte.

- Da er det viktig at partene i forholdet diskuterer hvordan de skal løse situasjonen på en tilfredsstillende måte for begge parter, sier Reitan.

Hun syns ikke nødvendigvis at det må være slik at den som tjener minst er den som skal være hjemme med barna.

- Så lenge man har økonomisk handlerom til det, er det viktig at begge bidrar i en slik situasjon og at man sammen finner en løsning som fungerer godt for familien, sier hun.

Les også:

Slik funker et sexløst forhold

Sjekk om du er stressa

Derfor spiller så mange kvinner på kropp

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag