Den gangen reglene om omsorgspenger ble utformet, besto de aller fleste familier av mor, far og et par barn.

I dag er det derimot nesten like vanlig at et barn bor sammen med kun en av foreldrene eller sammen med en forelder og hans eller hennes nye partner.

Med mine, dine og våre barn kan det bli litt mer komplisert, for er det egentlig kun barnets biologiske forelder som kan være hjemme, eller kan også stemor eller stefar ta ut omsorgspenger?

Overtar omsorgsdagene

I utgangspunktet har begge foreldrene rett til omsorgspenger ti dager hvert kalenderår for å ta seg av syke barn hvis de har ett eller to barn, og de har 15 dager hver til rådighet hvis de har tre eller flere barn.

- Men hvis en av foreldrene er alene om omsorgen for barna, har han eller hun i utgangspunktet hele kvoten med 20 omsorgsdager for inntil to barn og 30 dager for tre eller flere barn. Den andre forelderen har da ikke lenger rett til å være hjemme med syke barn, sier rådgiver Geir Wollstad i Delta Direkte.

Slik er reglene

Permisjonsretten er knyttet til den arbeidstaker som har omsorg for barnet.

Med «omsorg for barn» menes den faktiske, daglige omsorgen for barnet.

Loven oppstiller ikke krav om at omsorgspersonen har foreldreansvar etter barneloven.

Det er heller ikke krav om at omsorgspersonen er barnets biologiske forelder eller adoptivforelder, og dette medfører at også for eksempel fosterforeldre, ny ektefelle eller samboer omfattes.

Tilsvarende må antas å gjelde dersom barnet bor hos for eksempel sine besteforeldre for en tid.

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke hvordan fravær skal meldes til arbeidsgiver. Det er derfor opp til bedriften å bestemme egne regler for hvordan ansatte skal melde fra om fravær. Arbeidsgiver kan i kraft av sin styringsrett bestemme at fravær skal meldes eksempelvis per telefon og ikke per sms og liknende.

Kilde: Arbeidstilsynet, svartjenesten

Delt ansvar?

Dersom foreldrene har delt ansvar, er det annerledes.

De kan da også dele dagene mellom seg i forhold til avtalt samvær.

- De vil da få en bekreftelse fra NAV på antall dager de har krav på, og denne bekreftelsen skal vises til arbeidsgiver, legger han til.

Har foreldrene delt omsorg, gjelder samme regler som før samlivsbruddet.

Ny familiesammensetning

Andre regler gjelder imidlertid dersom en tobarnsmor som har eneomsorgen for sine barn, får en ny partner og et tredje barn med ham.

- Får mor barn nummer tre med en ny partner, mister hun statusen som alene om omsorgen, og omsorgsdagene reduseres til 15 dager, sier Hilde Myklebust i Virke.

Det er nå tre barn i familien eller husstanden, og den nye partneren vil følgelig også ha 15 omsorgsdager.

Gift på nytt

Det er likevel mulig at steforeldre får rett til omsorgspenger uten at det er felles barn i bildet.

- For at en som ikke har foreldreansvar for barn han eller hun bor sammen med skal få rett til omsorgspenger, forutsetter det at vedkommende har vært samboer med barnets forelder i minimum 12 måneder. Da kan opptil ti stønadsdager overføres til samboer, sier Myklebust.

Er barnets forelder gift med stemor eller stefar, kan dagene overføres umiddelbart.

- Dette forutsetter imidlertid at forelderen er alene om omsorgen for barnet. Det vil si at den andre biologiske forelderen ikke har egne omsorgsdager, sier hun.

Ikke omsorgspenger for legebesøk

Når det gjelder andre dager man ønsker fri til, som for eksempel rutinemessige lege- og tannlegebesøk, er ikke dette noe som reguleres av folketrygdlovens regler om omsorgspenger.

- Første skoledag, da mange foreldre ønsker fri, er heller ikke regulert av lovverk. Det kan imidlertid kanskje være regulert av tariffavtale eller virksomhetens personalhåndbok, sier Myklebust.

Det avhenger da av tariffavtalen eller virksomhetens policy hvilke rettigheter man har.

- Men som regel er det nok da snakk om biologiske foreldres rettigheter. Det betyr at det gjerne ikke blir tatt høyde for steforeldres ønsker, sier hun.

Dette har du krav på ved barns eller barnepassers sykdom:

Inntil to barn:

 • Arbeidstaker med omsorg for inntil to barn - inntil ti stønadsdager per kalenderår per forelder
 • Arbeidstaker med omsorg for inntil to barn og ett barn er kronisk sykt eller funksjonshemmet -  Inntil 20 stønadsdager per kalenderår per forelder
 • Arbeidstaker som er alene om omsorgen for ett eller to barn – Inntil 20 stønadsdager per kalenderår
 • Arbeidstaker som er alene om omsorgen for inntil to barn og ett barn er kronisk sykt eller funksjonshemmet – Inntil 40 stønadsdager per kalenderår

Tre eller flere barn:

 • Arbeidstaker med omsorg for tre eller flere barn - Inntil 15 stønadsdager per kalenderår per forelder
 • Arbeidstaker er alene om omsorgen for tre eller flere barn – Inntil 30 stønadsdager per kalenderår
 • Arbeidstaker har omsorg for tre eller flere barn og ett er kronisk sykt eller funksjonshemmet  - Inntil 25 stønadsdager per kalenderår per forelder
 • Arbeidstaker er alene om omsorgen for tre eller flere barn og ett er kronisk sykt eller funksjonshemmet – Inntil 50 stønadsdager per kalenderår
 • Arbeidstaker har omsorg for tre eller flere barn og to er kronisk syke eller funksjonshemmede  - Inntil 35 stønadsdager per kalenderår per forelder
 • Arbeidstaker er alene om omsorgen for tre eller flere barn og to er kronisk syke eller funksjonshemmede – Inntil 70 stønadsdager per kalenderår
 • Arbeidstaker har omsorg for tre eller flere barn og tre er kronisk syke eller funksjonshemmede  - Inntil 45 stønadsdager per kalenderår per forelder
 • Arbeidstaker er alene om omsorgen for tre eller flere barn og tre er kronisk syke eller funksjonshemmede – Inntil 90 stønadsdager per kalenderår

Kilde: Virke

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!