barnehageplass for alle

40.000 uten skikkelig barnehagetilbud

Barna har plass, men ikke fullverdig barnehagetilbud.

PLASS, MEN IKKE TILBUD: 40.000 barn har barnehageplass, men ikke et skikkelig tilbud.

PLASS, MEN IKKE TILBUD: 40.000 barn har barnehageplass, men ikke et skikkelig tilbud. Foto: Junge, Heiko/Scanpix

Publisert Oppdatert

- Den nye barnehagereformen er en milepæl for barnehagepolitikken og en milepæl for barna våre. Men det barna har rett til etter barnehagereformen er barnehagetilbud, ikke bare en plass, sier leder for barnehageseksjonen i utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand.

Innen 31. august 2009 skal alle barn over ett år i Norge ha et barnehagetilbud.

I takt med byggeboomen av barnehager øker bekymringen for kvaliteten på det tilbudet barna får i barnehagen.

Plass fremfor tilbud

- Fire tusen førskolelærere mangler. I snitt har hver førskolelærer ansvar for ti barn. Det vil si at det er rundt 40.000 barn som ikke får et tilbud med innhold og kvalitet i samsvar med regjerningens handlingsplan, forteller Bjerkestrand.

Se nøkkeltall fra utdanningsforbundet her

TIDLIG: - Jeg tror vaner med å ta ansvar og hjelpe til er viktig å starte med tidlig, slik at det blir naturlig for barna, sier Mimi Bjerkestrand.

TIDLIG: - Jeg tror vaner med å ta ansvar og hjelpe til er viktig å starte med tidlig, slik at det blir naturlig for barna, sier Mimi Bjerkestrand. Foto: FOTO: Utdanningsforbundet

Statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet skriver i en e-post til Klikk.no at regjeringen jobber hardt med å øke antallet førskolelærere i barnehagene.

- Kommuner og barnehager gjør den viktigste jobben for å rekruttere førskolelærere. Regjeringen jobber også hardt med å øke antallet. Vi har en nasjonal rekrutteringsplan for førskolelærere med tiltak både rettet mot å øke utdanningskapasiteten og tiltak rettet mot å rekruttere førskolelærere tilbake til barnehagen. Vi har økt antall studieplasser i førskolelærerutdanningen de senere årene med over 500. Vi har også økt tilbudet om videreutdanning i barnehagepedagogikk for ansatte med annen pedagogisk høgskoleutdanning med 150 deltidsplasser i år. Dessuten vil det bli igangsatt nye tilbud om arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehage, skriver Rugdvedt.

Krav til pedagogisk ledelse

I Norge er det et minimumskrav at hver barnehage skal ha en ansvarlig pedagogisk leder med pedagogisk utdannelse som førskolelærer. I tillegg skal det være én pedagog per 7-9 barn under 3 år, og én per 14-18 barn over tre år. Utover dette heter det at barnehagen skal være tilstrekkelig bemannet. Faglærte skal utgjøre en tredel av de ansatte.

- I Sverige og Danmark har de satt som krav at 50-60 prosent av de ansatte skal være faglærte. I Norge klarer vi ikke å dekke 33 prosent, bemerker Mimi Bjerkestrand.

Les også: Barnehagen - oppbevaring eller pedagogisk tilbud?

Det finnes ifølge tall fra Kostra (Kommune StatRapportering) 11.000 personer i Norge som er utdannet førskolelærere, men som ikke arbeider i barnehage.

- Andelen førskolelærere som jobber i barnehagen har økt de siste årene. I 2000 jobbet bare 44 prosent av alle førskolelærere i barnehage, i 2007 var tallet 53 prosent. Det er kommunene som har hovedansvaret for å få førskolelærerne til barnehagen. Jeg tror at den store satsningen som har vært på barnehager de siste årene har ført til at flere ønsker å komme tilbake. Det er viktig at barnehageeiere legger til rette for at "gamle" førskolelærere får god oppfølging og veiledning når de kommer tilbake til barnehagen, og sikre at de blir værende, skriver statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet.

Klikk.no spør Mimi Birkestrand:

Lisbet Rugtvedt, Statssekretær.

Lisbet Rugtvedt, Statssekretær. Foto: Foto: Scanpix

- Er det lønnsnivået som hindrer førskolelærere i å ta barnehagejobber?

- Helt klart. Det, og arbeidsvilkårene i barnehagene. De er ofte alene i stillingen sin. Når de ikke arbeider sammen med andre blir det for tungt i lengden.

- Er det slik at minstekravet om en tredel faglærte jobber mot rekruttering av førskolelærere?

- Ja, det er en god refleksjon. Derfor ønsker Utdanningsforbundet at vi skal jobbe for å få krav om at 50 prosent av de ansatte er faglærte.

- Hvordan tror du utviklingen reelt sett blir fremover?

- Det er to farer. Det kan bli større forskjeller i tilbudene de enkelte barna får. For det andre at det faglige nivået ikke er så høyt som det skal være.

Krav til læring

I den nye rammeplanen er det krav til at barna skal få læring gjennom lek i syv fagområder. Det utforskende barnet står i fokus, og det er klare krav til at barnehagen skal gi et godt helhetlig tilbud til barna - ikke bare tilsyn slik som i en park.

Den nye barnehageloven gir også barna rett til medvirkning i sin egen hverdag og mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

- Det stilles derfor store krav til de ansatte som skal klare å håndtere barnas læring og medvirkning på en pedagogisk måte, sier Bjerkestrand, som roser den innsatsen de barnehageansatte for den innsatsen de gjør.

- Mange dyktige fagarbeidere og ansatte har gjort en formidabel innsats under utbyggingen, sier Mimi Bjerkestrand.

Fornøyde foreldre

Fram til nå har meningsmålinger vist at foreldre flest er fornøyde med sin barnehage .

- Jeg tror det er to ting som spiller inn. For det første er foreldrene enn så lenge fornøyde for at de har fått plass, det er jo ikke ferdig utbygd ennå. For det andre er de ansatte så unikt dyktige på å møte og se foreldrene, og fortelle dem hvordan dagen til barnet deres har vært. Derfor scorer barnehagene høyt, sier leder for barnehageseksjonen i utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand.

- Barnehagen er spesielt opptatt av å ha et nært og godt foreldresamarbeid. Derfor tror jeg også de er litt redde for å si ifra om det er noe som skurrer. Mange synes egentlig at de er for lite på tur, eller at det ikke er et godt nok faglig innhold. Men de har en så nær relasjon til de ansatte at det blir vanskelig å si ifra.

- De sender det mest kjære og sårbare de har i barnehagen. Da er det vanskelig å være kritisk, fordi det også blir vanskeligere å levere fra seg barna.

Hva mener du om saken? Si din mening i kommentarfeltet under!

Les også: Barnehageplass skal lovfestes

Tilbake til Klikk Foreldre

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning