Skal finne årsaken til plutselig fosterdød

Hvert år dør mellom 180 og 240 barn i Norge i mors liv. Nå skal forskere finne ut hvorfor.

Dør i mammas mage: Forskere skal forsøke å finne svar på hvorfor noen fostre dør i mammas mage.

Dør i mammas mage: Forskere skal forsøke å finne svar på hvorfor noen fostre dør i mammas mage. Foto: FOTO: Istockphoto

Publisert Oppdatert

Hvert år dør mellom 180 og 240 barn i Norge i mors liv. Hvorfor det er slik har forskerne i de aller fleste tilfellene ingen sikker forklaring på, selv om det er mange ulike teorier. Det er blant annet vist at blodpropp i morkaken, kan føre til fosterdød. I tillegg gir svangerskapet i seg selv økt risiko for blodpropp. Internasjonal forskning tyder også på at genfeil kan være en medvirkende årsak.

Flere svar

I en omfattende undersøkelse blant kvinner som har opplevd at barnet døde i mors liv, vil norske forskere se nærmere på å komme et skritt nærmere årsaken til hvorfor det skjer, samt å undersøke hvilke konsekvenser en slik opplevelse får for kvinnen og familiens videre liv og helse.

Les også: Sover aldri mer enn en time i mors liv

- Vi skal særlig se på arvede og erververvede forandringer i blodet som en risikofaktor for dødfødsler, sier lege, stipendiat og prosjektleder Linda Björk Helgadóttir ved Kvinnesenteret på Ullevål universitetssykehus til Aftenposten.no.

Det innebærer at blodprøver fra kvinnene skal undersøkes grundig med tanke på ulike mekanismer som kan påvirke blodets evne til å levre seg, samt ulike gener som kan ha betydning for dette.

Fruktbarhetsproblemer

En tidligere studie basert på data fra Medisinsk fødselsregister (MFR) viser at risikoen for dødfødsel er 31 prosent høyere ved assistert befruktning enn ved vanlig befruktning, men forskerne konkluderte der med at komplikasjonene ikke skyldes selve behandlingen for barnløshet.

- Komplikasjonene ved assistert befruktning kan tilbakeføres til faktorer som fører til ufruktbarhet, heller enn til faktorer knyttet til den reproduktive teknologi, sier Liv Bente Romundstad ifølge Folkehelseinstituttet.

MFR har som oppgave å overvåke hyppighet av fosterdød og dødsfall blant spedbarn.

Les også:

Lettere fødsel med jordmor

Bør bli lettere å føde hjemme

Modne kvinner har økt risiko for svangerskapsdiabetes

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning