TV-aksjon vil bryte ned tabuer:

Rus stjeler barndommen

Barn som vokser opp i familier med rusmisbruk kan få mangelfull omsorg, og må ta på seg voksnes oppgaver.

RUSMISBRUK: TV-aksjonen Blå Kors skal hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk i og utenfor Norge.

RUSMISBRUK: TV-aksjonen Blå Kors skal hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk i og utenfor Norge. Foto: Illustrasjonsfoto: Crestock

Publisert Oppdatert
RUS:Småbarnsmor Karen Elisabeth Ramsland vet godt hvor smertefullt det er å være barn av en alkoholiker.

RUS:Småbarnsmor Karen Elisabeth Ramsland vet godt hvor smertefullt det er å være barn av en alkoholiker. Foto: FOTO: Hege K Fosser Pedersen

Småbarnsmor Karen Elisabeth Ramsland vet godt hvor smertefullt det er å være barn av en alkoholiker.

Over 120 000 norske barn lider under foreldrenes rusmiddelbruk, viser offisielle tall. Mørketallene er antagelig høyere. I hver barnehage og hver skoleklasse er det altså barn som opplever at mamma eller pappa misbruker alkohol eller andre rusmidler.

Alkoholmisbruk er et av vår tids største tabuer. Mytene om at det kun rammer noen få, og gjerne folk fra lavere samfunnslag, står fremdeles ved lag. Å spørre voksne mennesker om deres forhold til alkohol, oppfattes som å bryte seg inn i deres private sfære. Det er dette årets TV-aksjon skal gjøre noe med.

Var lojale

TV-aksjonen Blå Kors

TV-aksjonen Blå Kors skal hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk i og utenfor Norge

Minst 120 000 barn og unge i Norge lider under foreldres rusmisbruk, ifølge Helsedirektoratet

Misbruk av alkohol og andre stoffer er svært tabubelagt. TV-aksjonen Blå Kors vil skape større åpenhet og bevissthet om rusmisbruk slik at flere barn får den hjelp de har behov for

De innsamlede midlene skal gå til å etablere nødvendige tilbud til barn av rusmisbrukere - tiltak som ikke ville blitt realisert uten midler fra TV-aksjonen

TV-aksjonen eies av NRK og er verdens største innsamlingsaksjon på TV, der 100 000 bøssebærere besøker 1,8 millioner husstander

Er du berørt av andres eller eget rusmisbruk, og ønsker hjelp, ring 800 87 944

TV-aksjonen Blå Kors går av stabelen 19. oktober. Ring 02025 eller registrer deg på www.tvaksjonen.no for å bli bøssebærer.

- Jeg hadde en uforutsigbar og ufri barndom full av svik og brutte løfter, sier trebarnsmor Karen Elisabeth Ramsland (40).

Hun vokste opp i Rogaland med en far som var periodedranker. Utad var han en flink idrettsmann og dyktig på jobben. Hjemme hos familien drakk han seg fra sans og samling titt og ofte.

- Vi var så skamfulle, både broren min, moren min og jeg. Alle var lojale, og ingen sa noe til noe. Den fine fasaden fikk ingen riper, sier Karen Elisabeth.

Faren hennes døde for over 12 år siden, og i dag har hun selv tre barn på 4 år, 2 år og 5 måneder. Da hun selv ble mor kom noen av opplevelsene fra barndommen tilbake.

Skader barna

All forskning slår fast at foreldrenes rusmisbruk kan skade barna, og på lang sikt være veldig belastende for deres utvikling. Likevel opplever mange norske barn dette daglig. Foreldrene har gjerne misbrukt alkohol i 10-15 år før de får en diagnose som rusmiddelavhengige. Skrittene mot hjelp er tunge og lange.

- Barn går i stykker på vei mot de voksnes diagnose, sier fagambassadør for TV-aksjonen Blå Kors, Frid Hansen.

Hun er psykologspesialist og fagsjef ved Borgestadklinikken, som er Blå Kors' største behandlingsklinikk. Her har hun i over 20 år arbeidet med barn som vokser opp i familier som er preget av rusmisbruk.

Målsettinger for årets TV-aksjon

  • Sørge for at barn i Norge som vokser opp i familier preget av rusmisbruk, får den hjelpen de har behov for
  • Skape større åpenhet rundt rusmisbruk, og øke kjennskapen til hvor de som er berørt kan få hjelp
  • Hindre at rusmisbruk går i arv
  • Synliggjøre og skape bevissthet om hvilke konsekvenser voksnes rusmisbruk får for barna
  • Sørge for at barn utenfor Norges grenser som lider under voksnes eller eget rusmisbruk, får hjelp som er tilpasset deres utfordringer og behov

- Fars og mors lever tåler mye mer drikking enn barns psykososiale helsetilstand. Alkohol skaper kaos, uforutsigbarhet, svik og brutte løfter overfor barna.

Frid har sett mange barn som tar altfor mye ansvar, og hvor slitne de kan være på grunn av alt som blir påført dem. Mange av barna som vokser opp i familier preget av rusmisbruk bærer på hemmeligheten alene, og bruker mye krefter på å skjule at familien deres ikke er som andre familier.

Karen Elisabeth er fremdeles bitter på omgivelsene som valgte å overse at hun led under farens alkoholmisbruk.

På Borgestadklinikken har de både enslige voksne, familier og barn til behandling. Karen Elisabeth har også vært der på et behandlingsopplegg for voksne barn av rusmisbrukere. For henne ble dette første mulighet til å frigjøre seg fra skammen. Fordi hun ikke har vokst opp i en normalt fungerende familie, har hun ikke lært alt om hvordan samspillet i en familie fungerer.

- Selv om bare den ene foreldrene misbruker alkohol, vil den andre ofte bli viklet inn i det. Voksne prøver å beskytte barna gjennom å bagatellisere og benekte. Barna kan på den måten miste begge foreldrene sine. All erfaring viser at hjelpeapparatet må møte hele familien, sier Frid Hansen.

Slipper aldri taket

I dag lever Karen Elisabeth og familien et harmonisk liv i Stavanger. Men over 20 år etter at hun flyttet hjemmefra, er hun fremdeles ikke kvitt spøkelsene fra barndommen.

- Selv etter at faren min er død, må jeg forholde meg til ham. Den eldste sønnen min er blitt så stor at han begynner å stille spørsmål om morfaren sin. Hva skal jeg si? At han var en drukkenbolt eller en flott morfar? Hva skal jeg si når han etter hvert spør meg om hvordan jeg hadde det da jeg var liten, og hvordan skal jeg fortelle barna mine det, lurer Karen Elisabeth.

SKJULER MISBRUK: Mange barn som vokser opp i familier preget av rusmisbruk bruker mye krefter på å skjule at familien deres ikke er som andre familier.

SKJULER MISBRUK: Mange barn som vokser opp i familier preget av rusmisbruk bruker mye krefter på å skjule at familien deres ikke er som andre familier. Foto: Illustrasjonsfoto: Crestock

- Jeg må fremdeles stå til ansvar for min fars egoistiske handlinger. Det er sårt at heller ikke mine barn får slippe unna den vonde historien, sier hun.

Kan være deg eller meg

TV-aksjonen ønsker å fjerne skammen og tabuene rundt alkoholmisbruk. Barn bruker mye krefter på å holde dette skjult.

- Vi vil at flere skal bry seg, flere skal oppfatte signalene om at barn lider. Dette må skje uten at foreldrene og barna føler skam. Jeg håper at større åpenhet rundt konsekvensene vil gjøre det lettere å nå barna som er berørt av rusmisbruk. Kanskje TV-aksjonen setter i gang prosesser hos norske småbarnsforeldre? sier Frid Hansen.

Hun er bekymret for at det også er flere kvinner som drikker mer enn før.

- Vi adopterer menns drikkemønster. Vi får telefoner fra menn som er bekymret for at kona vil opprettholde det gamle livet og drikkemønsteret, selv etter at de har fått barn.

Til tross for Hansens lange erfaring, synes hun det er vanskelig å si hvem som vil komme seg ut av rusens klør, og hvem som ikke klarer det.

- Hver eneste familie er sin egen statistikk. Noen tror at det er verre om foreldrene er stoffmisbrukere. Men konsekvensene for en familie og for barna kan være de samme.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning