Reisevaksiner

Asia

Malaria forekommer i en rekke asiatiske land. Asia er heller ikke erklært poliofritt.

MALAYSIA: Langkawi i Malaysia er et reisemål mange vinterbleke nordmenn drømmer om.

MALAYSIA: Langkawi i Malaysia er et reisemål mange vinterbleke nordmenn drømmer om. Foto: Foto: Istock

Publisert Oppdatert

Reisemål

Gruppe 1

Gruppe 2

Japan

*

*

(Hep B)

(J)

Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan

*

Hep A

*

Hep A

Tyf

(Hep B)

(BCG)

(Rab)

Mongolia, Kasakhstan

*

Hep A

*

Hep A

Tyf

(Hep B)

(BCG)

(Rab)

(TBE)

Bangladesh, Brunei, Bhutan, Filippinene, India, Indonesia, Kambodsja, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Nord-Korea, Singapore, Sri Lanka, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam

*

Hep A

*

Hep A

Tyf

(Hep B)

(BCG)

(Rab)

(J)

Kina

*

*

Hep A

Tyf

(Hep B)

(BCG)

(Rab)

(J) (TBE)

Maldivene

*

Hep A

*

Hep A

Tyf

(Hep B)

(BCG)

Afghanistan

*

Pol

Hep A

*

Pol

Hep A

Tyf

(Hep B)

(BCG)

(Rab)

Pakistan

*

Pol

Hep A

*

Pol

Hep A

Tyf

(Hep B)

(BCG)

(Rab)

(J)

Type utenlandsreise deles inn i to hovedgrupper:

  • Gruppe I: Forretnings- og turistreiser (opptil 3-4 uker) til byer og turiststeder med dagsutflukter
  • Gruppe II: Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/ eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen (for eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur, innvandrere på besøk til tidligere hjemland).

* Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

Forkortelser for aktuelle reisevaksiner:

BCG: Tuberkulosevaksine

G: Gulfebervaksine

Hep A: Hepatitt A-vaksine

Hep B: Hepatitt B-vaksine

J: Japansk encefalittvaksine

Men: Meningokokkvaksine

Pol: Poliomyelittvaksine

Rab: Rabiesvaksine

TBE: Skogflåttencefalittvaksine

Tyf: Tyfoidvaksine

( ): Parentes rundt forkortelsen betyr at foreslåtte vaksine bør vurderes individuelt avhengig av reisetype og lokale geografiske og årstidsmessige variasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

Forebygging av Malaria

  • Malaria kan være dødelig etter få dagers febersykdom. I Europa kommer ca. 10 000 reisende hvert år hjem med malaria og om lag 1 prosent av dem dør av sykdommen. Dette er dødsfall som kunne vært unngått med god informasjon og malariaforebygging.
  • Gravide utsetter seg for særlig risiko ved å reise til malariaområder. De mest effektive forebyggende medisinene bør ikke brukes av gravide i første trimester, gravide blir stukket dobbelt så ofte av malariainfisert mygg og de har økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom og død hvis de får malaria. Falciparummalaria hos gravide kan resultere i abort eller prematur fødsel. Er du gravid bør du unngå å reise til malariastrøk hvis du ikke er nødt.
  • Barn under 5 år er generelt mer utsatt for å få malaria med ondartet forløp. I verdenssammenheng er det hovedsakelig barn som dør av malaria.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning